Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fritidshemsutveckling - en kvalitetshöjning för alla?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fritidshemsutveckling - en kvalitetshöjning för alla?"— Presentationens avskrift:

1 Fritidshemsutveckling - en kvalitetshöjning för alla?
av Stina Sikström och Rickard Erlingsson

2 Inledning_____ Stor skola med en fritidsgrupp på 140 inskrivna barn och 8 personal Har haft olika arbetssätt genom åren från åldersblandat med samlad skoldag till dagens ”rena” klasser och halvklasser Vår kompetens försvann och vi blev som Calander säger ”hjälplärare”. Stort behov av förändring. Svårt att få till planeringar mellan yrkesgrupperna och vi tappade kommunikation om barnen. Utbytet av tjänster går mest åt ett håll – vi hjälper skolan

3 Förstudie_____ Vi genomförde en förstudie på 3 skolor. Vår skola i Hörnfors samt på Sörmjöle skola och Tomtebogård Sörmjöle för att det är en liten skola som måste samarbeta och Tomtebogård för att vi visste att samarbetade mycket mellan fritids och skola Det som var de största problemet med samarbetet på alla skolorna var att det är olika avtal mellan lärare och fritidspedagoger Det framkom även att på Sörmjöle skola och Tomtebogård var fritids mer involverade i utvecklingssamtalen och de hade mer planeringstid med lärarna

4 Syfte_____ Hur kan vi förbättra samarbetet mellan lärare och fritidspersonal? Identifiera problemområden och arbeta med dem Vi såg många vinster med att förbättra samarbetet såsom att stärka barnens utveckling både socialt och kunskapsmässigt

5 Litteratur_____ Monika Hansen – ”Yrkeskulturer i möte”
Fritidspedagogens problem är främst utökade och förändrade arbetsuppgifter medan lärarnas problem är övergången från ensam- till lagarbete Fritidspedagogen svaga ”kod” vs lärarens starka ”kod” Finn Calander – ”Från fritidspedagog till hjälplärare” Läraren den dominerande i mötet Fritidspedagogen ändras till att bli ”skollik” Anita Söderlund – ”Barn i skola och fritidshem : en studie kring samverkan ” Inget samband mellan barns utveckling och pedagogernas samarbete Barns uppväxtvillkor viktigast för utvecklingen

6 Metod_____ Samtalade med rektor i ett tidigt skede vad vi ville med arbetet och möjligheter Utformade en enkät som blev grunden för vår förstudie Samtal på Sörmjöle skola och Tomtebogård för att plocka upp idéer om samarbetsformer Diskussioner och möten med personal på vår skola för att arbeta fram ett nytt samarbetssätt Uppföljande enkät för att se om det blivit någon förändring

7 Resultat_____ Den uppföljande enkäten uppvisade positiva resultat. Upplevelsen av samarbetet mellan fritids och skolpersonalen hade höjt från 4.71 till 5.00 Samtliga hade nu planeringstid tillsammans från att tidigare hade varit 1 av 7 Tydligare med att en fritidspedagog arbetade mot en årskurs Andra vinster som uppstått var att man med gemensam planeringstid kunde utbyta mer erfarenheter mellan varandra lärare och fritidspersonal Barnen såg tydligare vilka personal som arbetade nära dem och tryggheten blev större

8 Diskussion_____ Skolutveckling är ett eget ansvar och alla måste ta sitt ansvar och bidra Avtalen ett problemområde men det går att arbeta med det när det görs omprioriteringar och omstruktureringar i verksamheten Planeringstid tillsammans viktigt för alla och framförallt för att kunna utveckla verksamheten Rektors roll viktig för framtida skolutveckling men även styrning uppifrån är viktigt Vi har höjt vår status på vår skola och känner att vi har kommit en bit på vägen i vårt arbete men det finns ännu mycket att göra…

9 Kan det vara några nackdelar med att samarbeta för mycket mellan skola och fritids?


Ladda ner ppt "Fritidshemsutveckling - en kvalitetshöjning för alla?"

Liknande presentationer


Google-annonser