Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fonologi Analys av ett okänt språk. Översikt ÑFonologins rol ÑHur gör man?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fonologi Analys av ett okänt språk. Översikt ÑFonologins rol ÑHur gör man?"— Presentationens avskrift:

1 Fonologi Analys av ett okänt språk

2 Översikt ÑFonologins rol ÑHur gör man?

3 Fonologins rol ÑI talskedjan bron mellan talets och/eller språkets fysiska delar och grammatiken Ñgrammatiken: språkindividueller regler som styr kombination av sprkliga enheter Ñgrammatik: fonologi, morfologi, syntax, semantik

4 Fonologins rol (ff) Ñi språkbeskrivning: vilka är de minsta betydelseskiljande enheter? ÑHur får man fram dessa? ÑSökning efter minimal kontrast: minimalparanalys/kommutationsprov ÑKomplementär distribution ÑFri variation ÑArtikulatoriska likheter

5 Fonem ÑMinsta betydelseskiljande enheten ÑOm man byter ut ett fonem mot ett annat i ett ord, ändras ordets betydelse ÑDetta gäller olika ställningar i ett ord, t o m inom en stavelse Ñtam/dam, låta/låda, röt/röd ÑDet är fråga om uttal, inte i skriften!

6 Minimala par och kommutation ÑOrdpar, där orden skiljs av ett enda fonem kallas minimala par ÑMinimalparanalys är den första metoden för en fonem analys ÑSpråkljud som uppfattas prövas mot varandra parvis --> kommutationsprov ÑOm utbytet medför ändrad betydelse, tillhör språkljuden olika fonem

7 Minimala par och kommutation (ff) ÑLjuden bildar en fonematisk kontrast ÑOm utbytet inte medför ändrad betydelse, tillhör språkljuden samma fonem ÑDessa ljud är varianter eller allofoner av samma fonem ÑVarianter/allofoner av samma fonem bör har artikulatoriska likheter

8 Minimala par och kommutation (3) ÑMinimalparanalys meningsfull mellan [pa:r], [ba:r], [fa:r] och [va:r] men inte [ra:r]

9 Komplementär distribution ÑVi hittar inga minimala par ÑI språk som tillåter många stavelse i ett ord är det mindre sannolikt att stötta på minimala par ÑMan tittar på ljuden brevid ÑFinns det en systematisk förekommst av vissa ljud tillsammans med ett annat ljud?

10 Komplementär distribution (ff) ÑI svenskan: inga minimala par för orundade främre halvöppna vokaler, som skiljer sig i öppningsgraden ÑMen: den mer öppna varianten förekommer bara ett efterföljandet /r/- fonem

11 Komplementär distribution (3) Ñden mer öppna varianten är bunden till ett efterföljandet /r/ ÑMedan den andre orundade främre halvöppna vokalen förekommer framför de övriga konsonanterna ÑDessa vokaler står i komplementär distribution Ñde är kombinatoriska varianter och därför allofoner av samma fonem

12 Komplementär distribution (4) ÑLjud står i komplementär distribution, om: - den ena varianten förekommer bara stavelseinitial (i början), medan den andra varianten förekommer bara stavelsefinal (i slutet) - den ena varianten förekommer bara tillsammans medan vissa ljud brevid, medan den andra varianten före- kommer tillsammans med andra ljud

13 Komplementär distribution (5) ÑLjud står i komplementär distribution, om: - den ena varianten förekommer bara i öppna stavelser, medan den andra varianten förekommer i slutna stavelser - den ena varianten förekommer bara i lätta stavelser, medan den andra varianten förekommer i tunga stavelser

14 Fri variation ÑOlika ljud förekommer vid samma ställe i ett ord eller en stavelse ÑDessa ljud liknar varandra i uttalet ÑDessa ljud är inte betydelseskiljande Ñ--> fria variationer av samma fonem Ñ--> allofoner av samma fonem

15 Artikuklatoriska likheter ÑAllofoner i en fonemklass bör likna varandra på fonetisk sätt Ñ[h] och [ng] står i komplementär distribution i svenskan, och kunde därför antas tillhör samma fonem  Men: [h] är tonlös glottal frikativa [ N ] är tonande velar nasal

16 Artikuklatoriska likheter (ff)  Fonetiska skillnaden mellan [h] och [N] är för stor och därför tillhör dessa ljud olika fonem

17 Sammanfattning ÑMinimala par visar fonematisk kontrast: ljud som skiljer betydelse mellan ord representerar olika fonem ÑTvå ljud som aldrig förekommer i samma ljudkontext står i komplementär distribution och tillhör samma fonem

18 Sammanfattning (ff) ÑOlika ljud som förekommer i samma ljudkontext och som inte skiljer betydelse är fria varianter av samma fonem ÑAllofoner av ett fonem skall liknar varandra


Ladda ner ppt "Fonologi Analys av ett okänt språk. Översikt ÑFonologins rol ÑHur gör man?"

Liknande presentationer


Google-annonser