Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karlshamn i politiken Hur representeras Karlshamns befolkning i politiken?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karlshamn i politiken Hur representeras Karlshamns befolkning i politiken?"— Presentationens avskrift:

1 Karlshamn i politiken Hur representeras Karlshamns befolkning i politiken?

2 Syften att ge kunskap om den politiska organisationen och dess innehåll att visa i vad mån befolkningen i kommunen representeras i politiken efter kön och ålder att bidra till en breddning av det politiska intresset att väcka intresset hos och kring svagt representerade grupper som kvinnor, ungdomar och de äldsta.

3 Organisation i Karlshamns kommun

4

5 Fördelning av uppdrag efter funktion för 226 politiker Snitt Ordinarie281 55% 1,2 Ersättare232 45% 1,0 S:a513 100% 2,2

6 48 av 226 politiker - 21% - har fyra eller fler uppdrag.

7 178 politiker42 politiker 6 politiker Mer ordinarie vid högre antal uppdrag

8 Kvinnorna har 36% av uppdragen i genomsnitt

9 Bättre regio- nalt!

10 Mansdominansen är större på den borgliga sidan Men kommunisterna avviker

11 Ålder

12 Övre medelåldern dominerar

13 Kommunledningen

14 Nämnderna I genomsnitt - Män = 77% Kv = 23%

15 I genomsnitt - Män = 46% Kv = 54%

16 Likartad åldersprofil i hårda respektive mjuka nämnder

17 De kommunala bolagens organisation

18 Fördelningar i de kommunala bolagen - 93 uppdrag

19 Männen har 84% av uppdragen i de kommunala bolagsstyrelserna i Karlshamn

20 Bolagsstyrelserna har en något äldre profil jämfört med fullmäktige

21 Uppdrag i kommunalförbunden

22 Balans mellan kvinnor män i kommunal- förbunden ! - men stor koncentration på 45 - 64 år.

23 Lands- tingets organisa- tion

24 44 uppdrag i Landstinget *) *) ”Gamla”organisation till 31/12 2004

25

26 Politikerna i landstinget är mer samlade i gruppen 45 - 64 år än i kommunen

27 Region Blekinge Region Blekinge bildades redan den 1 januari 2001 och blev den 2 januari 2003 ett s k samverkansorgan enligt den nya lagen om samverkansorgan i länen. Det innebär att vi tagit över ansvaret för den regionala utvecklingen från länsstyrelsen.

28

29

30 Kvinnor och män - riksgenomsnitt Något bättre jämlikhet i kommunerna från 1990-talet Landstingen är mer framgångsrika, men bör bevakas

31 Slutsatser KönÅlder Andelen 36% kvinnor i Karlshamn ligger under riksgenom- snittet som endast är drygt 40%. Fokus bör sättas på åldersgruppen 25 - 44 år 25-44 år 45 - 64 år Politik 13% 64% Befolk 31% 34% Klarare principer bör upprättas i valberednings- arbetet för att uppnå bättre representativitet. Analysen behöver fördjupas.


Ladda ner ppt "Karlshamn i politiken Hur representeras Karlshamns befolkning i politiken?"

Liknande presentationer


Google-annonser