Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GULDÅLDERN I FINLÄNDSK KONST

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GULDÅLDERN I FINLÄNDSK KONST"— Presentationens avskrift:

1 GULDÅLDERN I FINLÄNDSK KONST 1880-1900
Bildanalys

2 Bildanalys Ett försök att tränga djupare än ytan Jakt efter budskap
Synintryck kläs i ord Kulturbundenhet Tidsberoende Man behöver kunskap om tecken i bild

3 Visuell läsförståelse
Ett barns likfärd 1879 Den finska realismens genombrottsverk Den finländska konstens galjonsfigur Kultiverad snobb, fosterlandsvän Vacklade mellan realism och impressionism Folklivsskildring utan romantisering Målade hela målnin gen ute i naturen, Haiko-fjärden ”En bild säger ofta mer än tusen ord” Bilden är ett kommunikationsmedel jmf. verbal kommunikation 2/3 av all kommunikation är non-verbal Universellt språk: skratt, gråt, peka, kela, stirra mm Seendet kommer före orden Seendet är viktigt, särskilt för att tolka ansiktsuttryck och kroppspråk

4 MOTIV OCH INNEHÅLL BESKRIV BILDEN:Vad för slags bild? Vem är konstnären? Har bilden något namn? Var har den publicerats? Vilket är motivet? Vad vi ser i bilden är motivet Innehållet är det budskap konstnären vill förmedla I en del bilder är innehåll och motiv detsamma Eero Järnefelt Studerade i Paris och St.Petersburg Realistisk folklivsskildrare Samhälls-engagerad konst Sved, eller trälar under penningen, 1893 Politiskt ställningstagande för de fattiga svedjebrukarna

5 Komposition - Balans – symmetri, asymmetri - Rörelse - Rytm - Kontrast
Akseli Gallen-Kallela Lemminkäinens moder Symbolistisk, enklare stil ansågs vara bra för nationella motiv Egen mamma som modell Moderskärlek och dödssymbolik Kompositionen är en plan eller ett arrangemang av de enskilda elementen i ett konstverk. Målet med kompositionen är att välja och placera elementen ändamålsenligt för att bilden skall kommunicera med betraktaren.

6 Analys av kompositionen
De visuella elementen är: Linjer Former - ytor Ljus - skugga Färger Bildperspektiv Beskärning Bildvinkel Rumsbildning Ledande konstnär under 1890-talet Outtröttlig sökare, naturbegåvning Realistisk folklivsskildring men övergick till symbolismen Brinnande intresse för Kalevala Ödemarksatelje i Ruovesi och stadsateljé i Tarvaspää, Esbo Composition is the plan, placement or arrangement of the elements of art in a work. The general goal is to select and place appropriate elements within the work in order to communicate ideas and feelings with the viewer. It is the primary element in photography and an important concern in drawing. The visual elements (the vocabulary with which the visual artist composes) are: Texture--surface qualities which translate into tactile illusions Direction--visual routes which take vertical, horizontal or diagonal paths Size--the relative dimensions and proportions of images or shapes to one another The primary elements of composition within a picture are: The area within the picture used for the illustration. The perspective, relating to spatial arrangements of objects within a picture, creating depth of field or giving the illusion of dimension or depth on a two-dimensional surface. The line or direction followed by the viewer's eye when they observe the image. The value, or degree of lightness and darkness, used within the picture. The artist determines what the points of focus of the art will be, and composes the work accordingly. The eyes of the viewer will then tend to linger over these points of focus. The illustration can be arranged in a harmonious whole that works together to produce a statement.

7 Linje Den visuella stigen som leder blicken i en bild
Line--the visual path that enables the eye to move within the piece Kullervo förbannande, 1899 Symbolismen stiliserar motivet Ytmässig och förenklad bild Kraftfull stil Omkullkastade realismen Innehållet mystik eller litterärt Färger och former har även ett symboliskt innehåll Den visuella stigen som leder blicken i en bild Horisontal, vertikal, diagonal etc. Fri linje Linjen uttrycker känslor, stämningar och rörelser

8 Gyllene snittet En matematisk formel för proportioner i en bild
Utvecklades av grekerna. Da Vinci räknade ut att mänskokroppens proportioner stod i detta förhållande Den mindre delen förhåller sig till den större som den större till hela sträckan 1:0,618 eller 3:5 = 5:8 Venus de Milo (Venus Milo) är en antik grekisk skulptur som föreställer den grekiska kärleksgudinnan Afrodite, som i Rom benämndes Venus. Venusskulpturen påträffades 1820 på den grekiska ön Melos (italienska Milo) i Egeiska havet. Idag står den på Louvren i Paris. Enligt en konstnärs öga delar midjan på skulpturen kroppen i den proportionen som kallas för gyllene snittet. Venus de Milo är gjord av vit marmor. Skulpturen är 204 centimeter hög och dateras till cirka 130 f.Kr. Man tror att konstnären är Alexandros från Antiochia.

9 Tredelning Hugo Simberg 1873-1917 Gallen-Kallelas elev
Originell fantasivärld Personifieringar: Frosten, Döden, Hösten, Fan och alla smådjur och troll

10 Form Ytor som definieras av konturer – geometriska eller organiska
Två- eller tredimensionella former Shape--areas defined by edges within the piece whether geometric or organic

11 Kontur – Yta Teckning byggs upp med hjälp av kontur och yta
Konturer finns inte i verkligheten men de är ett sätt att framställa den Ytan kan ha egenskaper såsom valör och materialkänsla Linjen är ett uttrycksfullt medel. Den kan vara stark, svag, rofylld, levande. Albert Edelfelt

12 Ljus - skugga En skuggad yta ger djup åt teckningen
En ren valörteckning saknar konturer Valör = graden av ljushet – mörkhet Använd hela gråskalan då du tecknar dvs svart, mörkgrått, grått, ljusgrått, vitt Elin Danielsson-Gambogi Studerade i Paris Gifte sig i Italien Helene Schjerfbecks studiekamrat

13 FÄRG Grundfärger Mellanfärger Komplementfärger Kalla / varma
Color--hues with their various values and intensities

14 Rumsbildning Omättade färger Perspektiv oskärpa Kalla färger
Transparens Ljus och skugga Överlappande former Gradvis upprepning av visuella element skärpa Mättade färger varma färger

15 Bildperspektiv – Olika perspektiv ger olika betydelser åt bilden
Normal ögonhöjd Luftperspektiv Bildvinkel förändrad Grodperspektiv Fågelperspektiv

16 Sammanfattning 1880-talet – realism och nationella motiv
1890-talet – symbolism, nationalromantik 1900 – världsutställningen i Paris – spirande modernism Går från realismens djupverkan mot modernismens mer ytbetonande kvaliteter!


Ladda ner ppt "GULDÅLDERN I FINLÄNDSK KONST"

Liknande presentationer


Google-annonser