Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bildanalys Ett försök att tränga djupare än ytan Jakt efter budskap Synintryck kläs i ord Kulturbundenhet Tidsberoende Man behöver kunskap om tecken i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bildanalys Ett försök att tränga djupare än ytan Jakt efter budskap Synintryck kläs i ord Kulturbundenhet Tidsberoende Man behöver kunskap om tecken i."— Presentationens avskrift:

1

2 Bildanalys Ett försök att tränga djupare än ytan Jakt efter budskap Synintryck kläs i ord Kulturbundenhet Tidsberoende Man behöver kunskap om tecken i bild

3 Visuell läsförståelse ”En bild säger ofta mer än tusen ord” Bilden är ett kommunikationsmedel jmf. verbal kommunikation 2/3 av all kommunikation är non-verbal Universellt språk: skratt, gråt, peka, kela, stirra mm Seendet kommer före orden Seendet är viktigt, särskilt för att tolka ansiktsuttryck och kroppspråk

4 MOTIV OCH INNEHÅLL BESKRIV BILDEN:Vad för slags bild? Vem är konstnären? Har bilden något namn? Var har den publicerats? Vilket är motivet? Vad vi ser i bilden är motivet Innehållet är det budskap konstnären vill förmedla I en del bilder är innehåll och motiv detsamma

5 Komposition - Balans – symmetri, asymmetri - Rörelse - Rytm - Kontrast Kompositionen är en plan eller ett arrangemang av de enskilda elementen i ett konstverk. Målet med kompositionen är att välja och placera elementen ändamålsenligt för att bilden skall kommunicera med betraktaren.

6 Analys av kompositionen De visuella elementen är: –Linjer –Former - ytor –Ljus - skugga –Färger –Bildperspektiv –Beskärning –Bildvinkel –Rumsbildning

7 Linje Den visuella stigen som leder blicken i en bild Horisontal, vertikal, diagonal etc. Fri linje Linjen uttrycker känslor, stämningar och rörelser

8 Gyllene snittet En matematisk formel för proportioner i en bild Utvecklades av grekerna. Da Vinci räknade ut att mänskokroppens proportioner stod i detta förhållande Den mindre delen förhåller sig till den större som den större till hela sträckan 1:0,618 eller 3:5 = 5:8

9 Tredelning

10 Form Ytor som definieras av konturer – geometriska eller organiska Två- eller tredimensionella former

11 Kontur – Yta Teckning byggs upp med hjälp av kontur och yta Konturer finns inte i verkligheten men de är ett sätt att framställa den Ytan kan ha egenskaper såsom valör och materialkänsla Linjen är ett uttrycksfullt medel. Den kan vara stark, svag, rofylld, levande.

12 Ljus - skugga En skuggad yta ger djup åt teckningen En ren valörteckning saknar konturer Valör = graden av ljushet – mörkhet Använd hela gråskalan då du tecknar dvs svart, mörkgrått, grått, ljusgrått, vitt

13 FÄRG Grundfärger Mellanfärger Komplementfärger Kalla / varma

14 Rumsbildning Ljus och skugga Perspektiv Kalla färger Omättade färger skärpa oskärpa varma färger Mättade färger Överlappande former Transparens Gradvis upprepning av visuella element

15 Bildperspektiv – Olika perspektiv ger olika betydelser åt bilden Grodperspektiv Fågelperspektiv Bildvinkel förändrad Normal ögonhöjd Luftperspektiv

16 Sammanfattning 1880-talet – realism och nationella motiv 1890-talet – symbolism, nationalromantik 1900 – världsutställningen i Paris 1900-1920 – spirande modernism Går från realismens djupverkan mot modernismens mer ytbetonande kvaliteter!


Ladda ner ppt "Bildanalys Ett försök att tränga djupare än ytan Jakt efter budskap Synintryck kläs i ord Kulturbundenhet Tidsberoende Man behöver kunskap om tecken i."

Liknande presentationer


Google-annonser