Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

T2 2014 Stockholms ungdomstjänst. Hur inflödet sett ut de senaste åren. Fördelningen mellan flickor och pojkar. Från vilka stadsdelsförvaltningar kommer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "T2 2014 Stockholms ungdomstjänst. Hur inflödet sett ut de senaste åren. Fördelningen mellan flickor och pojkar. Från vilka stadsdelsförvaltningar kommer."— Presentationens avskrift:

1 T2 2014 Stockholms ungdomstjänst

2 Hur inflödet sett ut de senaste åren. Fördelningen mellan flickor och pojkar. Från vilka stadsdelsförvaltningar kommer de? Inflödet av domar

3

4 Källa: Stockholms ungdomstjänst Antal domar som kommit in till Stockholms ungdomstjänst från de 14 stadsdelsförvaltningarna under perioden 1 jan – 15 aug under åren 2011 till 2014

5 Antal domar inkomna till SUT under perioden 1 januari-15 augusti under de senaste tre åren Antal Källa: Stockholms ungdomstjänst

6 Brottstyper som återfinns i de inkomna domarna. Hur många timmar döms de till? Genomförandegrad. Domar

7 2011201220132014 MISSHANDELSBROTT29%31%33%27% RÅNBROTT16% 10%11% STÖLDBROTT21%20%25%23% SKADEGÖRELSE8% 9%8% NARKOTIKABROTT14%9%10%9% SEXUALBROTT2%3%1%0% TILLGREPP AV FORTSKAFFNINGSMEDEL2%7%0% SNATTERI4%7%6%5% OLAGA HOT9%3%8%6% Olika brottstyper som återfinns i de domar Stockholms ungdomstjänst har arbetat med under de senaste åren. Källa: Stockholms ungdomstjänst

8 74 procent är domar upp till och med 40 tim. 2013 var den andelen 73 procent och 2012 handlade det om 65 procent Genomförandegrad Antal brott/dom i snitt o 2014 = 86 procent 2014 = 1,5 o 2013 = 89 procent2013 = 1,6 o 2012 = 86 procent2012 = 1,6 Antal timmar / genomförandegrad

9 Vad säger ungdomarna själva, hur stor andel uppger att de misshandlat någon? Vad säger ungdomarna själva om ”risken att åka dit”? Vad blir det framöver?

10 Stockholmsenkäten 2014 Misshandel med avsikt slagit någon så de tror/vet att han/hon behövde sjukvård 201020122014 Pojkar år 9 9 %7 %6 % Flickor år 9 2 % Pojkar år 2 8 %7 %6 % Flickor år 2 1 % Källa: Stockholmsenkäten

11 Stockholmsenkäten 2014 Åkt fast för polisen 201020122014 Pojkar år 9 23 %22 %15 % Flickor år 9 13 %12 %10 % Pojkar år 2 25 %26 %22 % Flickor år 2 16% 10 % Källa: Stockholmsenkäten

12 Inkomna brottsmisstankar till åklagarna Åtalsbeslut fattade av åklagare Vad blir det framöver?

13 Procentuell förändring av antal inkomna brottsmisstankar till Stockholms fem åklagarkammare samt den sammanslagna förändringen. Dataperiod: jan-aug 2013 jmf. 2012. Källa: Åklagarmyndigheten

14 Procentuell förändring i antal åtal som Stockholms fem åklagarkammare väckt under perioden jan-aug 2013 jmf. 2012. Källa: Åklagarmyndigheten

15 Procentuell förändring av antal inkomna brottsmisstankar till Stockholms fem åklagarkammare samt den sammanslagna förändringen. Dataperiod: jan-aug 2014 jmf. 2013. Källa: Åklagarmyndigheten

16 Procentuell förändring i antal åtal som Stockholms fem åklagarkammare väckt under perioden jan-aug 2014 jmf. 2013. Källa: Åklagarmyndigheten

17 Antal åtal (LuL) som väckts vid Stockholms fem åklagarkammare under perioden dec 2012 – aug 2014 jmf. med inkomna domar till Stockholms ungdomstjänst Källa: Åklagarmyndigheten, Stockholms ungdomstjänst Antal åtal Antal domar

18 Källa: Brottsförebyggande rådet Lagföringsbeslut rörande sluten ungdomsvård, ungdomsvård, ungdomstjänst samt åtalsunderlåtelse i Stockholms län under perioden 2011-2013 samt böter redovisat på riksnivå


Ladda ner ppt "T2 2014 Stockholms ungdomstjänst. Hur inflödet sett ut de senaste åren. Fördelningen mellan flickor och pojkar. Från vilka stadsdelsförvaltningar kommer."

Liknande presentationer


Google-annonser