Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bolagsstyrning Börsrätt VT 2012 LiU. Lagen om finansiell rådgivning  1 § LFR Finansiell rådgivning / 2:1 VPML investeringsrådgivning  5 § LFR god rådgivningssed.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bolagsstyrning Börsrätt VT 2012 LiU. Lagen om finansiell rådgivning  1 § LFR Finansiell rådgivning / 2:1 VPML investeringsrådgivning  5 § LFR god rådgivningssed."— Presentationens avskrift:

1 Bolagsstyrning Börsrätt VT 2012 LiU

2 Lagen om finansiell rådgivning  1 § LFR Finansiell rådgivning / 2:1 VPML investeringsrådgivning  5 § LFR god rådgivningssed /8:28 VPML best execution  1 § LFR Näringsidkare/ 2:2 VPML den som driver värdepappersrörelse  1 § LFR konsumenter / 8:15, 8:19 VPML Icke- professionell/professionell/jämbördig  6 § LFR skadestånd (negativt kontraktsintresse) /VPML inget skadestånd  8 § Tillsyn: Konsumentverket/ 23:1 VPML Tillsyn FI

3 Den svenska koden för bolagsstyrning  Aktiemarknadsbolag skall följa god sed på värdepappersmarknaden (Stockholmsbörsens regelverk avsnitt 5)  London, Toronto, Australien (Tokyo) men ej USA (åtminstone formellt)  Ytterligare krav för aktiemarknadsbolag samt en beskrivning av kraven i lagtext.  Utgår från ”följ eller förklara” modellen  Oklart hur avvikelserna skall förklaras

4 Valberedningen  Cirka 4–5 ledamöter, 1 styrelseledamot, 10–12 % kvinnor,  40 % representanter för svenska ägare, 10 % representanter för utländska ägare, övriga 50 % förmodligen representanter för svenska fysiska ägare  20–30 % tillsätter valberedningen på stämman, 70–80 % tillsätter senare under året enligt riktlinjer från stämman  Cevian-fallet AMN 2006:31  Val av och arvode till styrelsen+ val av och arvode till revisorn

5 Styrelsens sammansättning  Styrelsens ordförande skall väljas på stämman p. 6.1  Inga suppleanter till bolagsstämmovalda ledamöter  Högst en bolagsstämmovald ledamot får arbeta i ledningen, p. 4.3  Majoriteten skall var oberoende av bolaget och bolagsledningen, punkt 4.4  Minst två av de oberoende skall även vara oberoende till större aktieägare  Revisionsutskott, minst tre, majoritet oberoende till bolaget och ledning, minst en även oberoende mot ägare  Ersättningsutskott, inget minsta antal, styrelsens ordförande kan vara ordförande, andra oberoende från bolaget och bolagsledningen

6 Köp av egna aktier  19:4 ABL- huvudregeln  19:5 ABL- undantag från huvudregeln  19:14 ABL- ytterligare undantag som är tillämpliga för aktiemarknadsbolag  Aktiemarknadsbolag kan förvärva och överlåta aktier på en reglerad marknad  Beslut skall fattas av bolagsstämman med 2/3 majoritet av röster & aktier på bolagsstämman

7 Den amerikanska värdepappersmarknaden  Teorin om marknadsmisslyckanden  Svarta torsdagen, Wall Street kraschen 1929:  Securities Act of 1933 (SA)  Securities Exchange Act of 1934 (SEA)  Dot.com kraschen/ Redovisningsskandalerna år 2000:  Sarbanes-Oxley Act (SOX)  Den senaste bolånekraschen:  Dodd-Frank Act

8 Sarbanes-Oxley Act  Sec. 104 ”The Board shall conduct a continuing program of inspections to assess the degree of compliance of each registered public accounting firm and associated persons of that firm with this Act, the rules of the Board, the rules of the Commis- sion, or professional standards, in connection with its performance of audits, issuance of audit reports, and related matters involving issuers.”  ” inspect and review selected audit and review engagements of the firm (which may include audit engagements that are the subject of ongoing litigation or other controversy between the firm and 1 or more third parties), performed at various offices and by various associated persons of the firm, as selected by the Board;” 

9 Sarbanes-Oxley Act  Jämför 8:49 a ABL med Sec. 301 ” The audit committee of each issuer, in its capacity as a committee of the board of directors, shall be directly responsible for the appointment, compensation, and oversight of the work of any registered public accounting firm employed by that issuer (including resolution of disagreements between management and the auditor regarding financial reporting) for the purpose of preparing or issuing an audit report or related work, and each such registered public accounting firm shall report directly to the audit committee. ”

10 Sarbanes-Oxley Act  Jämför 16:9 VPML med Sec. 302 ” The Commission shall, by rule, require, for each company filing periodic reports under section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m, 78o(d)), that the principal executive officer or officers and the prin- cipal financial officer or officers, or persons performing similar functions, certify in each annual or quarterly report filed or sub- mitted under either such section of such Act that—  (1) the signing officer has reviewed the report;  (2) based on the officer’s knowledge, the report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary in order to make the statements made, in light of the circumstances under which such state- ments were made, not misleading;  (3) based on such officer’s knowledge, the financial state- ments, and other financial information included in the report, fairly present in all material respects the financial condition and results of operations of the issuer as of, and for, the periods presented in the report; ”


Ladda ner ppt "Bolagsstyrning Börsrätt VT 2012 LiU. Lagen om finansiell rådgivning  1 § LFR Finansiell rådgivning / 2:1 VPML investeringsrådgivning  5 § LFR god rådgivningssed."

Liknande presentationer


Google-annonser