Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Lärstämma för personal i fritidshem 09:30-10:10Inledning och intresseanmälan till nätverk Gerd Pettersson, Regionalt utvecklingscentrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Lärstämma för personal i fritidshem 09:30-10:10Inledning och intresseanmälan till nätverk Gerd Pettersson, Regionalt utvecklingscentrum."— Presentationens avskrift:

1

2 Välkommen till Lärstämma för personal i fritidshem 09:30-10:10Inledning och intresseanmälan till nätverk Gerd Pettersson, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) 10:10-10:40”Kvalitet i fritidshem”. Rapport som behandlar pedagogiskt arbete i fritidshem, meningsfull fritid och god omsorg Skolinspektionen Elisabeth Ahlgren 10:40-11:00Vad är ett bra fritidshem? Kvalitet ur några olika perspektiv. Ellenor Jonsson Ljungros, Örnsköldsvik 11:00-12:ooValbart seminarium 1 12:00-13:00 Lunch 13:00-14:00Valbart seminarium 2 14:00-14:30Kaffepaus. Vi bjuder på kaffe och kaka 14:30-15:15Aktuell forskning Birgit Andersson, Tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet 15:15-15:45Nytt från Skolverket. Samtalsguide för rektor och personal i fritidshem. Birgit Andersson 15:45-16:00Konferensen avslutas.

3 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) RUC:s övergripande syfte är att förbättra och fördjupa arbetet med att utveckla skolan och lärarutbildningen på en vetenskaplig grund genom; - att i samverkan mellan kommuner och universitetet utveckla den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU), - att skapa och utveckla samarbete mellan den pedagogiska personalen inom förskoleverksamhet, skolbarnsverksamhet och skola och de inom lärarutbildningen verksamma universitetslärarna och forskarna, - ömsesidig kompetensutveckling, verksamhetsutveckling med forskningsanknytning, ledarskapsutveckling, erfarenhetsutbyten och informationsspridning.

4 Kvalitet i fritidshem Bakgrund Stämman är en del i en process i syfte att stödja kvalitetsutveckling i fritidshem Konferenser 2008 Skellefteå och Umeå - Behovsinventering gällande utvecklingsbehov Resultat – behov av kompetensutveckling. - Institutionen för Barn- ungdom vägledning och specialpedagogik (BUSV) erbjöd en fristående poängkurs, ”RUC-kurs”, som avslutades december 2009. Lärstämman ”Kvalitet i fritidshem” tar avstamp i kursens resultat och syftar till att synliggöra och sprida kursdeltagarnas utvecklingsarbeten.

5 Kvalitet i fritidshem – innehåll 5 maj Lärstämman syftar till sprida erfarenheter och lärande exempel, skapa förutsättningar för dialog om kvalitet i fritidshem och väcka frågan om regionalt pedagogiskt nätverk för personal i fritidshem Utredning - Särskild inspektion Stödmaterial - Skolverket Aktuell forskning Fråga om regionalt pedagogiskt nätverk för personal i fritidshem

6 Pedagogiskt nätverk för personal i fritidshem Syftet - att höja kvaliteten i fritidshem, som i sin tur bidrar till ökad måluppfyllelse. Att ingå i ett nätverk kräver ett aktivt deltagande Förankrat hos rektor Flera personer per kommun kan ingå - antal beror på kommunens storlek Bra om skolan/skolområdet/kommunen har en plan för hur man vill omhänderta den kompetensutveckling som sker via nätverket Om antalet intresseanmälningar blir stort kommer RUC att göra ett urval av deltagare

7 Intresseanmälan Via RUC hemsida – läggs ut efter konferensen www.use.umu.se/samverkan/ruc/larstamma- fritidshem/intresseanmalan-pedagogiskt-natverk- fritidshem/ Utvärdering av dagen skickas ut till deltagare


Ladda ner ppt "Välkommen till Lärstämma för personal i fritidshem 09:30-10:10Inledning och intresseanmälan till nätverk Gerd Pettersson, Regionalt utvecklingscentrum."

Liknande presentationer


Google-annonser