Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-11-271 Detta är ett bildspel. Om du inte vill bläddra själv så låt tiden jobba för dig. Det kan dröja en handfull sekunder innan bläddringen börjar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-11-271 Detta är ett bildspel. Om du inte vill bläddra själv så låt tiden jobba för dig. Det kan dröja en handfull sekunder innan bläddringen börjar."— Presentationens avskrift:

1 2005-11-271 Detta är ett bildspel. Om du inte vill bläddra själv så låt tiden jobba för dig. Det kan dröja en handfull sekunder innan bläddringen börjar. Hav tålamod… Vill du bläddra själv så finns det pilar i nedre högra hörnet att klicka på.

2 2005-11-272 Brf. Hej medlemmar Så en uppdatering så här på 1:sta advent! Lite gammalt men en del nytt som det beslutades om på styrelsemötet. Har nyligen fått ta del av protokoll från stämman och noterat önskemål om annat typsnitt. Du finner några varianter på de sidor som ligger ute och ge mig gärna information, på ett eller annat sätt, vilken som ser bäst ut. forts 1

3 2005-11-273 De återstår dock en del kompletteringar för Kungsfiskaren i några få lägenheter. För styrelsen kommer det att återstå en hel del ytterligare arbeten innan projektet Stam- & badrumsrenoveringen kan läggas till handlingarna. Det som närmast gäller för styrelsen är en uppföljningskonferens med Kungsfiskaren och vår konsult HSB Bostad. forts 2

4 2005-11-274 Samtidigt har vi några projekt som kommer att påbörjas inom kort. Det kanske blir aktuellt med en Extra stämma framöver. Se mer om detta på kommande sidor. Hälsningar Lasse Larsson Ordförande Totalt 19 sidor ca 7 min lästid 3

5 2005-10-315 Nu har den kommit ut igen efter ett års uppehåll! Ett tack till Info-gruppen (Toni och Karin) som under renoveringen försåg er med aktuell information Ulf har fattat pennan igen och GunillaBladet kompletteras med informationen på vår interna TV- kanal! Utdelning/uppdatering kommer att ske regelbundet. 4

6 2005-10-316 Brf. Styrelsen har konstituerat sig enligt följande: Ordförande:Lars Y Larsson, ETV 27 v. Ordförande:Yvonne Christensson, ETV 29 Sekreterare:Anders Mild, ETV 17 Ledamot:Magnus Lindberg, ETV 23 Ledamot: Leif Bornestrand (HSB Stockholm) SuppleantJonas Ahlinder, ETV 17 Suppleant:Lars Berggren, ETV 23 Suppleant:Pär Markgren, (HSB Stockholm) 5

7 2005-11-277 Brf. Detta bildspel innehåller 19 sidor och det tar ca 7 minuter innan du är tillbaka till där du började att läsa. I underkant på bilderna ser du när aktuell sida senast blivit uppdaterat samt vilken sida du läser. Nästa uppdatering beräknas sker den 18 december

8 2005-11-278 Avgiften Den 1:sta januari höjs avgifterna med 4 %. Höjningen är i enlighet med den plan styrelsen antog och informerade om då projektet Stam- & badrums- renoveringen påbörjades. Då nuvarande byggkreditiv är placerat kommer styrelsen ta fram en ny likviditetsanalys för föreningen och därefter se vad den framtida ekonomin blir för föreningen. Presentation av detta på en kommande stämma.

9 2005-10-319 Underhållsplan Styrelsen har som arbetsredskap en Underhållsplan, som uppdateras vart femte år, vilket förutom att den speglar de åtgärder vår fastighet behöver också ger en budget avseende kostnaderna för åtgärderna. Då förra inventeringen skedde år 1999 kommer styrelsen nu att uppdatera Underhållsplanen vilket då ligger till grund för vårens budgetarbete. 6

10 2005-11-2710 Övervakningskamera Miljöstugan!! Styrelsen beslutade, i enlighet med stämman, att bevakningskamera skall installeras i Miljöstugan! Innan den tas i drift kommer information att ges, dels med anslag i portarna, GunillaBladet, TV-information och föreningens hemsida. Dessutom även på dörren och i Miljöstugan. Beräknad start blir i början av januari. 7

11 2005-11-2711 Papperskorgarna Styrelsen beslutade, i enlighet med stämman, att papperskorgarna på gårdarna skall bytas ut mot sådana som är försedda med lock. Några är redan utbytta och resterande ersätts inom kort.

12 2005-11-2712 Reserv-/nödbelysning trappuppgångarna Styrelsen beslutade att undersöka de alternativ som finns för att förse trappuppgångarna med reserv-/nödbelysning vars motion bifölls på stämman. Eventuellt kan några trappuppgångar förses med några av de alternativ som finns på marknaden för en utvärdering, både i funktion och kostnad.

13 2005-11-2713 CYKLAR De cyklar som står kvar på gårdarna den 15 december kommer att flyttas till annan förvaringsplats.

14 2005-11-2714 Ny tvättstuga Styrelsen har nu beslutat om utrustningen till den nya 24-timmars tvättstugan och kommer inom de närmaste dagarna beställa installationen. Det vore värdefullt, redan nu, för styrelsen att få ett underlag på hur många av er som avser att utnyttja denna tvättstuga. Avge din intresseanmälan skriftligen till expeditionen eller till ordförande!!

15 2005-11-2715 Styrelsen Styrelsen har planerat sitt nästkommande möte till den 22 januari. Byggmöte Nästa Byggmöte sker den 1 december. Totalt 19 sidor ca 7 min lästid

16 2005-10-3116 PROJEKT Avsikten var att i samband med renoveringen genomföra ett par stycken underhållsarbeten men så blev inte fallet. Styrelsen kommer därför inom kort att starta förberedelserna för både de arbeten som ej utfördes men även för några projekt som står framför i Brf Gunilla. Takrenoveringen: Omläggning av ytskiktet samt tilläggsisolering under tak.

17 2005-10-3117 PROJEKT Portalerna: Skall renoveras. Vår konsult HSB Bostad kommunicerar med Stadsbyggnads- kontoret om vad som kan tillåtas göras. Nya Gårdar: Styrelsen har sedan tidigare tagit fram ett förslag på hur de nya framtida gårdarna kan komma att se ut. Under våren sker en utförligare presentation. Beslut om genomförande kan bli föremål för beslut på en (extra?) stämma.

18 2005-10-3118 PROJEKT Tvättstugorna: Styrelsen arbetar med två modeller. Den ena är att fräscha upp de gamla tvättstugorna och mangelrummet. Det andra är att bygga helt nya (en eller två) tvättstugor i befintliga utrymmen. Om styrelsen förordar det andra alternativet kommer det att bli föremål för beslut på (extra?) stämma Totalt 19 sidor ca 7 min lästid

19 2005-10-3119 Dela P-plats Engelsk Trädgård HB, som är en av våra hyresgäster, är intresserad av att dela P-plats med någon av föreningens medlemmar! Du som kan tänka dig att upplåta din P-plats på vardagar till dessa kontakta ordförande.

20 2005-10-3120 Brf. Mail till ordförande: lars.y.larsson@telia.com Felanmälan görs till vicevärden/fastighetsskötaren (brevlåda vid uppg 21). I akuta situationer (=fel som inte kan vänta till fastighetsskötarens ordinarie arbetstider) kontaktas i följande ordning: 1. Föreningens jourtelefonTel 36 74 45 2. Ordförande LasseTel 0708-34 17 40 3. SOS Alarmering Tel 22 02 20


Ladda ner ppt "2005-11-271 Detta är ett bildspel. Om du inte vill bläddra själv så låt tiden jobba för dig. Det kan dröja en handfull sekunder innan bläddringen börjar."

Liknande presentationer


Google-annonser