Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NESST – ett kvalitetsnätverk Nacka Enköping Sollentuna Strängnäs Tierp Rapport: Extern information.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NESST – ett kvalitetsnätverk Nacka Enköping Sollentuna Strängnäs Tierp Rapport: Extern information."— Presentationens avskrift:

1 NESST – ett kvalitetsnätverk Nacka Enköping Sollentuna Strängnäs Tierp Rapport: Extern information

2 Extern information I vilken utsträckning får medborgare svar på sina frågor? Förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg Information ur demokratisk synvinkel Scenarier

3 NESST:s mål Ge en ögonblicksbild av hur väl kommunerna informerar Ta fram goda exempel Ett underlag för respektive kommuns utvecklingsarbete

4 ”Jag har en gammal mor som fram till nu har klarat sig själv hyfsat. Nu har hon blivit sämre och har behov av daglig hjälp. Hon har svårt att röra sig och att sköta sin hygien. Hon klarar inte att handla, städa eller tvätta själv.” Finns det möjlighet till hemhjälp? Vilken hjälp får hon, hur ofta kommer de? Om hon inte klarar att bo själv, vad finns det för äldreboenden? Vad kostar det?

5 ”Vi är en familj som tänker flytta till kommunen x. Vi har en tvåårig pojke och en femårig flicka som behöver var sin plats på förskola eller hos dagbarnvårdare. Flickan har talsvårigheter. Vi har ännu inte bestämt vilket bostadsområde vi vill flytta till.” Vilken inriktning har de olika förskolorna? Kan vi jämföra kvaliteten? Hur snabbt kan barnen få plats och hur anmäler man sig?

6 Resultat Stora skillnader mellan kommuner – svar på 8 -100%

7

8 Resultat Grundläggande och praktisk information finns Men däremot brister i möjligheterna att jämföra kvalitet Knapphändig information om inflytande, väntetider mm

9

10 Resultat Protokoll från nämnders sammanträden – men inte handlingar Gott om kontaktuppgifter – men sämre med möjligheter till dialog på webbplatsen

11

12 Goda exempel Kvalitetsredovisningar per förskola/skola i Nacka Faktaruta för varje förskola i Sollentuna Gymnasieskolornas egna hemsidor, t ex Thomasgymnasiet i Strängnäs Broschyrer om äldreomsorg i Strängnäs, Nacka Anhörigas möjlighet till information om när den äldre fått hemtjänst i Tierp Användning av kartor i Strängnäs och Nacka Sammanfattningar av viktiga beslut i Nacka och Sollentuna

13 Vilka slutsatser drar vi i vår kommun med anledning av dessa resultat? Vilka är våra förbättringsområden? Vad kan vi lära av goda exempel i andra kommuner? Utgå från medborgares/brukares behov

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


Ladda ner ppt "NESST – ett kvalitetsnätverk Nacka Enköping Sollentuna Strängnäs Tierp Rapport: Extern information."

Liknande presentationer


Google-annonser