Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

P RIVATEKONOMI Inkomster och utgifter. D ET EKONOMISKA KRETSLOPPET Betalning för varor och tjänster Löner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "P RIVATEKONOMI Inkomster och utgifter. D ET EKONOMISKA KRETSLOPPET Betalning för varor och tjänster Löner."— Presentationens avskrift:

1 P RIVATEKONOMI Inkomster och utgifter

2 D ET EKONOMISKA KRETSLOPPET Betalning för varor och tjänster Löner

3 D ISPONIBEL INKOMST Lön +Bidrag =Bruttoinkomst (Före skatt) -Skatt =Nettoinkomst (Efter skatt) eller Disponibel inkomst

4 V ILKA INKOMSTER OCH UTGIFTER HAR EN FAMILJ ? Lön Bidrag Barnbidrag Studiebidrag Bostadsbidrag Underhållsstöd Boende Hyra och/eller räntekostnader Ca 30% av den disponibla inkomsten Mat Kläder Transporter Nöjen m.m. InkomsterUtgifter

5 L ÖN : V AD TJÄNAR FOLK (2010)? KommunKvinnor kr/månadMän kr/månad Danderyd31 00857 408 Botkyrka17 78320 258 Täby26 80041 066 Stockholm22 76629 291 Värmdö23 22530 483 Bengtsfors16 38320 600 Borgholm17 50021 091 Eskilstuna17 64122 558 Haparanda18 02519 758 Lund18 94124 233 Artikel om inkomstklyftor DN 2011-12-15inkomstklyftor Vad handlar artikelns centrala innehåll om och vad tycker du om de slutsatser som dras? Motivera din åsikt.

6 B IDRAG Generella bidrag Bidrag som inte aktivt behöver sökas Betalas ut till alla i samma livssituation/livsfas Individinriktade bidrag Bidrag som aktivt behöver sökas Utgår med olika belopp beroende på den sökandes tidigare inkomst eller behov Artikel om bidragsnivåer från DN 2012-02-26bidragsnivåer

7 Riksnormen för försörjningsstöd 2011 (Socialstyrelsen) Jämför med Konsumentverkets beräkningar: http://www.konsument verket.se/privatekono mi/Hushallets- kostnader/

8 B ARNBIDRAG Summa: 1 050 kr / månad Skattefritt Betalas ut till alla barn under 16 år, oavsett föräldrarnas inkomst Flerbarnstillägg kan sökas om man har minst 3 barn Liksom alla andra svenska föräldrar kommer även kronprinsessparet Victoria och Daniel att få barnbidrag. Det meddelar Försäkringskassan. Även om de blivande föräldrarna skulle vilja tacka nej till barnbidraget så går inte det.

9 S TUDIEBIDRAG Summa: 1 050 kr / månad Skattefritt Betalas ut till alla ungdomar mellan 16 och 20 år som studerar på gymnasiet. Extra tillägg – beror på föräldrarnas inkomst.

10 B OSTADSBIDRAG Kan tilldelas dels ungdomar mellan 19 och 29 år, dels barnfamiljer. I vissa fall även pensionärer. Skattefritt Storleken på bidraget beror bl.a. på antalet barn i hushållet, familjens inkomst samt hyrans storlek. Bidraget är alltså inkomstprövat.

11 S JUKPENNING Första 14 dagarna betalar arbetsgivaren sjuklön – därefter tar försäkringskassan över. Normalt får man sjukpenning i 364 dagar under en period på 450 dagar. Ersättningen är ca 80% av årslönen dock max 330 000 kr/år dvs 27 500 kr/månad. Den sjukpenninggrundande inkomsten kan vara högst 7,5 prisbasbelopp.

12 U NDERHÅLLSSTÖD Kan ges till ensamstående föräldrar om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller betalar ett underhåll som är lägre än 1 273 kr/månad. Skattefritt Den förälder som inte betalar kan bli ersättningsskyldig.

13 A RBETSLÖSHETSERSÄTTNING Försäkringen är frivillig och handhas av a- kassor. Ersättningen får maximalt utgöra 80 % av den tidigare lönen. Maxtak: 680 kr/dag (brutto). För att ha rätt till ersättning ska man ha varit betalande medlem av a-kassan i minst ett år. Maximal dagpenning får den som tjänat 18 700 kr eller mer per månad. Den maximala a- kasseersättningen är alltså 14 960 kr/månad, eller ca 10 450 kr/månad efter skatt.

14 UR: A NNA FLYTTAR HEMIFRÅN http://www.ne.se/ur/program/154925

15 S KATT : P ROGRESSIV SKATTESKALA Kommunalskatt Under 34 500 kr/månad Kommunalskatt och statlig skatt 20% Mellan 34 500 och 48 933 kr/månad Kommunalskatt, statlig skatt 20% och värnskatt 5% Över 48 933 kr/månad Grundavdrag Lägst 18 700 kronor.

16 K OMMUNALA SKATTER (2012) KommunKommunalskatt Danderyd29,54% (exkl. kyrkoavgift) Botkyrka32,37% (exkl. kyrkoavgift) Täby29,87% (exkl. kyrkoavgift) Stockholm – (Gustav Vasa församling) 29,65% (exkl. kyrkoavgift) Värmdö32,43% (exkl. kyrkoavgift) Bengtsfors33,82% (exkl. kyrkoavgift) Borgholm32,86% (exkl. kyrkoavgift) Eskilstuna32,65% (exkl. kyrkoavgift) Haparanda33,00% (exkl. kyrkoavgift) Lund31,43% (exkl. kyrkoavgift) Varför skiljer sig skattenivåerna åt i olika delar av landet?

17 R ÄKNEEXEMPEL Lisa tjänar 40000kr/månad Hon betalar 30% kommunalskatt på 34500 = 10350kr Hon betalar kommunal- och statlig skatt på 5500 = 2750kr Total skatt innan jobbskatteavdrag = 13100kr Jobbskatteavdrag = -1800kr Total skatt efter jobbskatteavdrag = 11300kr (enligt skattetabell 11214kr) Nettolön = 28700kr

18 O LIKA TYPER AV BOENDE Hyresrätt Du äger inte bostaden utan hyr den (månadsavgift) Begränsat ansvar och begränsade rättigheter Olika typer av kösystem – problem med svart marknad Bostadsrätt Köper en andel i en bostadsrättsförening (Brf) – avgift till föreningen och räntekostnader Fullständigt ansvar inom hemmets fyra väggar Kräver kapital – minst 15% av priset Villa Du äger villan till 100% – inre och yttre ansvar. Ingen månadsavgift, men räntekostnader

19 V AD KRÄVS FÖR ATT FÅ LÅNA ? Tillsvidareanställning 15% av köpeskillingen kontant Inga betalningsanmärkningar

20 20 B ANKSYSTEMET OCH VISSA RÄNTOR Företag och hushåll Banker Riksbanken Reporänta Bostadsräntor, övriga bankräntor etc Stibor

21

22 B OSTADSLÅN - FÖRDELNING Pris: 2 230 000 Kontantinsats: 330 450kr Lån: 1 899 550 Ränta 3,94% = 6 224kr/mån Skattereduktion 30% på räntekostnaden = 1853kr/mån Avgift: 1 635 kr/mån AmorteringarAmorteringar? – artikel från DN 2012-01-29 Kontantinsats – minimum 15% av bostadens pris Lån – 3 månaders rörlig ränta eller olika typer av bunden ränta

23 S PARANDE – EN FARA ? EN FARA ? Buffertsparande – två nettomånadslöner för utgifter på kort sikt (trasig diskmaskin). Bankkonto eller räntefond ”Bra att ha-pengar” – 2-7 års sikt. Sparande för framtida större utgifter (kontantinsats till lägenhet). Lite högre risk – räntefonder, aktieobligationer. Amorteringar Långsiktigt sparande/pensionssparande – ca 30 år. Hög risk – aktiefonder eller aktier. Källa: SEB:s sparskola

24 S Å MYCKET SPARAR SVENSKEN En dryg tredjedel av den vuxna befolkningen har ett sparkapital på 10 000 kronor eller mindre


Ladda ner ppt "P RIVATEKONOMI Inkomster och utgifter. D ET EKONOMISKA KRETSLOPPET Betalning för varor och tjänster Löner."

Liknande presentationer


Google-annonser