Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inkomster och utgifter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inkomster och utgifter"— Presentationens avskrift:

1 Inkomster och utgifter
Privatekonomi Inkomster och utgifter

2 Det ekonomiska kretsloppet
Den offentliga sektorn Företagen Kreditinstituten Hushållen Löner Bidrag Skatt Skatt Bidrag & subventioner Betalning för varor och tjänster Löner Sparande och räntor Ett hushåll består av en eller flera personer som bor tillsammans. Hushållen förser företagen med arbetskraft och den får lön som ersättning för arbetet. Hushållen får även andra inkomster från staten och kommunerna i form av t.ex. studiebidrag och barnbidrag. Från bankerna får hushållen lån eller ränta på de pengar som hushållen sparar på banken. Hushållens utgifter är först och främst betalning för varor och tjänster, men hushållen betalar även skatt till stat och kommun. En vara är något man kan ta på, något man kan konsumera nu eller lägga undan inför framtiden. En tjänst produceras och konsumeras vid samma tidpunkt, t.ex. biobesök, dagmammans tjänster eller ett besök hos frisören eller på gymmet. Ränta är priset på lån av pengar. Ränta betalas av någon som lånar pengar och fås/erhålls av någon som lånar ut pengar. När någon lånar ut pengar till en bank genom att sätta in dem på ett konto får/erhåller man inlåningsränta från banken. När någon lånar pengar av banken får denne istället betala låneränta. Ett företag kan vara allt ifrån ett litet enmansföretag till storföretag med tusentals anställda. Ett företag får sina inkomster från försäljning av varor och/eller tjänster. De utgifter företagen har är skatter, olika avgifter som arbetsgivaravgifter, löner till anställda och betalning för olika råvaror och investeringar i maskiner (realkapital). Många företag lånar pengar av bankerna och som ersättning för lånen för bankerna ränta från företagen. Den offentliga sektorn utgörs/består av statens, kommunernas och landstingens verksamhet. I den offentliga sektorn produceras framför allt tjänster, t.ex. utbildning, sjukvård och barn- och äldreomsorg. Den offentliga sektorn får huvudsakligen sina inkomster från skatter och avgifter (dagisplatsavgift) hushållen och företagen betalar. De pengar som den offentliga sektorn får in i form av skatter får sedan de som bor i landet tillbaka som till exempel barnbidrag, studiebidrag och fri sjukvård. Pengar går även till investeringar i infrastrukturen. Den offentliga sektorn har också utgifter för löner och de varor och tjänster man köper. Syftet med den offentliga sektorn är att utjämna skillnader i inkomst mellan fattig och rik men också mellan olika perioder i människans liv. Offentliga sektorn: skola och utbildning, sjukvård, polis och rättsväsende, försvaret, skatteverket, den statliga och kommunala byråkratin (länsstyrelse, socialstyrelse) Kritik mot den offentliga sektorn: för stor, för ineffektiv pga. brist på konkurrens, tar hand om saker som kan skötas privat. Fråga: Vad kan privatiseras och vad måste skötas av staten? Till kreditinstituten räknas banker, försäkringsbolag och finansbolag. Kreditinstituten fungerar som en mötesplats mellan de som behöver låna pengar och de som har pengar att låna ut. Både hushållen och företagen kan placera de pengar de inte behöver för tillfället i kreditinstituten och får då ränta på de pengarna. Hushållen och företagen kan också låna pengar från kreditinstituten för att exempelvis kunna köpa en ny maskin. Räntor och lån Sparande och räntor Räntor och lån

3 Disponibel inkomst Lön + Bidrag = Bruttoinkomst (Före skatt) - Skatt = Nettoinkomst (Efter skatt) eller Disponibel inkomst

4 Vilka inkomster och utgifter har en familj?
Lön Bidrag Barnbidrag Studiebidrag Bostadsbidrag Underhållsstöd Boende Hyra och/eller räntekostnader Ca 30% av den disponibla inkomsten Mat Kläder Transporter Nöjen m.m.

5 Lön: Vad tjänar folk (2010)? Kommun Kvinnor kr/månad Män kr/månad
Danderyd 31 008 57 408 Botkyrka 17 783 20 258 Täby 26 800 41 066 Stockholm 22 766 29 291 Värmdö 23 225 30 483 Bengtsfors 16 383 20 600 Borgholm 17 500 21 091 Eskilstuna 17 641 22 558 Haparanda 18 025 19 758 Lund 18 941 24 233 Artikel om inkomstklyftor DN Vad handlar artikelns centrala innehåll om och vad tycker du om de slutsatser som dras? Motivera din åsikt.

6 Bidrag Generella bidrag Individinriktade bidrag
Bidrag som inte aktivt behöver sökas Betalas ut till alla i samma livssituation/livsfas Individinriktade bidrag Bidrag som aktivt behöver sökas Utgår med olika belopp beroende på den sökandes tidigare inkomst eller behov Artikel om bidragsnivåer från DN

7 Riksnormen för försörjningsstöd 2011 (Socialstyrelsen)
Jämför med Konsumentverkets beräkningar: Källa:

8 Barnbidrag Summa: 1 050 kr / månad Skattefritt
Betalas ut till alla barn under 16 år, oavsett föräldrarnas inkomst Flerbarnstillägg kan sökas om man har minst 3 barn Liksom alla andra svenska föräldrar kommer även kronprinsessparet Victoria och Daniel att få barnbidrag. Det meddelar Försäkringskassan. Även om de blivande föräldrarna skulle vilja tacka nej till barnbidraget så går inte det. Flerbarnstillägg (2012): 2 barn , 3 barn , 4 barn

9 Studiebidrag Summa: 1 050 kr / månad Skattefritt
Betalas ut till alla ungdomar mellan och 20 år som studerar på gymnasiet. Extra tillägg – beror på föräldrarnas inkomst.

10 Bostadsbidrag Kan tilldelas dels ungdomar mellan 19 och 29 år, dels barnfamiljer. I vissa fall även pensionärer. Skattefritt Storleken på bidraget beror bl.a. på antalet barn i hushållet, familjens inkomst samt hyrans storlek. Bidraget är alltså inkomstprövat.

11 Sjukpenning Första 14 dagarna betalar arbetsgivaren sjuklön – därefter tar försäkringskassan över. Normalt får man sjukpenning i 364 dagar under en period på 450 dagar. Ersättningen är ca 80% av årslönen dock max kr/år dvs kr/månad. Den sjukpenninggrundande inkomsten kan vara högst 7,5 prisbasbelopp.

12 Underhållsstöd Kan ges till ensamstående föräldrar om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller betalar ett underhåll som är lägre än kr/månad. Skattefritt Den förälder som inte betalar kan bli ersättningsskyldig.

13 Arbetslöshetsersättning
Försäkringen är frivillig och handhas av a- kassor. Ersättningen får maximalt utgöra 80 % av den tidigare lönen. Maxtak: 680 kr/dag (brutto). För att ha rätt till ersättning ska man ha varit betalande medlem av a-kassan i minst ett år. Maximal dagpenning får den som tjänat kr eller mer per månad. Den maximala a- kasseersättningen är alltså kr/månad, eller ca kr/månad efter skatt.

14 UR: Anna flyttar hemifrån

15 Skatt: Progressiv skatteskala
Kommunalskatt, statlig skatt 20% och värnskatt 5% Över kr/månad Kommunalskatt och statlig skatt 20% Mellan och kr/månad Kommunalskatt Under kr/månad Räkneexempel Lisa tjänar 40000kr/månad Hon betalar 30% kommunalskatt på = 10350kr Hon betalar kommunal- och statlig skatt på 5500 = 2750kr Total skatt innan jobbskatteavdrag = 13100kr Jobbskatteavdrag = -1800kr Total skatt efter jobbskatteavdrag = 11300kr (enligt skattetabell 11214kr) Nettolön = 28700kr Grundavdrag Lägst kronor.

16 Kommunala skatter (2012) Kommun Kommunalskatt Danderyd 29,54% (exkl. kyrkoavgift) Botkyrka 32,37% (exkl. kyrkoavgift) Täby 29,87% (exkl. kyrkoavgift) Stockholm – (Gustav Vasa församling) 29,65% (exkl. kyrkoavgift) Värmdö 32,43% (exkl. kyrkoavgift) Bengtsfors 33,82% (exkl. kyrkoavgift) Borgholm 32,86% (exkl. kyrkoavgift) Eskilstuna 32,65% (exkl. kyrkoavgift) Haparanda 33,00% (exkl. kyrkoavgift) Lund 31,43% (exkl. kyrkoavgift) Varför skiljer sig skattenivåerna åt i olika delar av landet?

17 Räkneexempel Lisa tjänar 40000kr/månad
Hon betalar 30% kommunalskatt på = kr Hon betalar kommunal- och statlig skatt på 5500 = 2750kr Total skatt innan jobbskatteavdrag = 13100kr Jobbskatteavdrag = -1800kr Total skatt efter jobbskatteavdrag = 11300kr (enligt skattetabell 11214kr) Nettolön = 28700kr

18 Olika typer av boende Hyresrätt Bostadsrätt Villa
Du äger inte bostaden utan hyr den (månadsavgift) Begränsat ansvar och begränsade rättigheter Olika typer av kösystem – problem med svart marknad Bostadsrätt Köper en andel i en bostadsrättsförening (Brf) – avgift till föreningen och räntekostnader Fullständigt ansvar inom hemmets fyra väggar Kräver kapital – minst 15% av priset Villa Du äger villan till 100% – inre och yttre ansvar. Ingen månadsavgift, men räntekostnader

19 Vad krävs för att få låna?
Tillsvidareanställning 15% av köpeskillingen kontant Inga betalningsanmärkningar Svårt för unga att få lån då de ofta har vikariat eller projektanställningar. En betalningsanmärkning ställer till det mycket.

20 Banksystemet och vissa räntor
Företag och hushåll Banker Riksbanken Reporänta Stibor Reporänta – 1,5% Stibor – 2,35% (27/2 2012) SEB rörlig ränta – 4,29% (27/2 2012) Bostadsräntor, övriga bankräntor etc

21

22 Bostadslån - fördelning
Lån – 3 månaders rörlig ränta eller olika typer av bunden ränta Pris: Kontantinsats: kr Lån: Ränta 3,94% = 6 224kr/mån Skattereduktion 30% på räntekostnaden = 1853kr/mån Avgift: kr/mån Amorteringar? – artikel från DN Kontantinsats – minimum 15% av bostadens pris

23 Sparande – en fara? Långsiktigt sparande/pensionssparande – ca 30 år.
Hög risk – aktiefonder eller aktier. Amorteringar ”Bra att ha-pengar” – 2-7 års sikt. Sparande för framtida större utgifter (kontantinsats till lägenhet). Lite högre risk – räntefonder, aktieobligationer. Buffertsparande – två nettomånadslöner för utgifter på kort sikt (trasig diskmaskin). Bankkonto eller räntefond Källa: SEB:s sparskola

24 Så mycket sparar svensken
En dryg tredjedel av den vuxna befolkningen har ett sparkapital på kronor eller mindre


Ladda ner ppt "Inkomster och utgifter"

Liknande presentationer


Google-annonser