Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götalandsregionen och den Sociala Ekonomin i Västra Götaland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götalandsregionen och den Sociala Ekonomin i Västra Götaland."— Presentationens avskrift:

1 Västra Götalandsregionen och den Sociala Ekonomin i Västra Götaland

2 Samhällets fyra sektorer Överenskommelsen Näringsliv Offentlig verksamhet Privat sfär Social ekonomi

3 Vad är den nationella Överenskommelsen? Målet är: - Att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare, samt att stödja framväxten av en mångfald av utförare inom hälso- och sjukvården och omsorgen

4 Vad är den nationella Överenskommelsen? De sex principerna: - Självständighet och oberoende - Dialog - Kvalitet - Långsiktighet - Öppenhet och insyn - Mångfald

5 Vad är den nationella Överenskommelsen? För att lyckas krävs: - Politisk bredd och dialog - Gemensam vision och parternas utgångspunkter - Åtagande och åtgärder - Gemensamt ansvar för uppföljning och kunskapsspridning

6 Nationell och Regional Politik för Social Ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället: Uppmuntra till en större mångfald av utförare av tjänster inom det sociala området och integrationsområdet. Ta tillvara människors engagemang och förmåga Att kunna tillgodose behov av valfrihet och kvalitet inom välfärden Regionen har antagit Handlingsprogram för Social Ekonomi som tagits fram i samverkan med den sociala ekonomin Handlingsplan för jämlik hälsa finns i regionen

7 Social ekonomi – kort definition Organiserade verksamheter som primärt: har samhälleliga ändamål har demokratiska värderingar är organisatoriskt fristående från offentliga sektorn De bedrivs huvudsakligen i form av: Föreningar, kooperativ, stiftelser sociala företag och liknande sammanslutningar Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. (definitionen av social ekonomi antogs av Kulturdepartementet 1999)

8 Nationella Överenskommelsen Inte Lag Inte utredning Inte projekt Gemensam avsiktsförklaring

9 2013 Överenskommelsen Västra Götaland Regionala Utvecklingsnämnden SES Social ekonomi Sjuhärad SENS Social Ekonomi Skaraborg GSE Göteborgsregionen Social Ekonomi SEF Social Ekonomin Fyrbodal Ordförande Ulrika Frick Ledamöter 7 politiker samt 16 representanter från den sociala ekonomin Alla är invalda utefter ett delregionalt perspektiv 2 politiker och 4 SE representanter för varje delregion SER Rådet för social ekonom i Västra Götaland Mötesplats för samverkan mellan regionpolitikerna och den sociala ekonomin i Västra Götaland

10 Nationell överenskommelse finns inom: Sociala området 2008 Integrationsområdet 2010 ( Kultur) Överenskommelse Västra Götaland

11 Respekt för Värdegrunden – Mångfald av utförare Tidig påverkan Uppdrag Kvalitet Långsiktighet Utveckla Underlätta Kunskap o Mångfald Metoder o Dialog Uppföljning och utvärdering Självständighet och oberoende Öppenhet och insyn Överenskommelse Västra Götaland

12 Nationella uppföljningen Överenskommelsen Västra Götaland StatenSKLIdeburna org Gemensam arbetsgrupp Gemensamt Kansli Info material Hemsida Rapport Årlig konferens

13 Lokala och regionala Överenskommelser Påskrivna Uppsala Botkyrka Tomelilla Örebro Norrköping Linköping Stockholm Göteborg Trelleborg På gång Lidköping Uppsala Östersund Haninge Sollentuna Härryda Ekerö Överenskommelsen Västra Götaland Regionala Skåne 2010 Örebro Läns Landsting VGR Västernorrland Gotland

14 Innehåll Skåne och Örebro Strategiskt partnerskap Uppdragsverksamhet Investeringsfond Regional Utvecklingsplan Socialt hänsynstagande i upphandling Treåriga bidragsregler Ideella utvecklingscenter/ plattformar Ideburet Offentligt partnerskap Överenskommelsen Västra Götaland

15 Frågor att diskutera Vad ser vi för nytta med en Överenskommelse i framtiden? Vad ska Överenskommelsen handla om? Hur kan Social Ekonomi vara en samarbetspart? Hur kan Västra Götalandsregionen samarbeta med Social Ekonomi? Överenskommelsen Västra Götalands Regionen

16 Överenskommelse Västra Götaland 2013 -2014 Processa och inhämta information Förankra och skapa delaktighet Genomföra möten och konferens för dialog Arbetet ska delrapporteras Förslag och remiss Slutligt förslag Överenskommelse Västra Götalandsregionen

17 Syfte Överenskommelsen ska stärka demokratin och förutsättningarna för invånarnas välfärd. Genom en ömsesidig överenskommelse, skapar vi social och kulturell hållbarhet. Vi gör detta genom att skapa en bestående stödfunktion för den sociala ekonomin och offentlig sektor. Detta underlättar för föreningslivet och enskilda att ta del av, och vara en del i samhället, oavsett förutsättningar. Inom Västra Götalands Regionen, spelar det civila samhällets organisationer stor roll både som röstbärare och producent, föreningslivet tillför både kompetens och brukarperspektiv. Offentlig sektor som samhällsstruktur är beroende av all den utveckling som sker inom Social ekonomi. Vi vill och skall utveckla samhället tillsammans. Vi behöver se varandras roll för att kunna lösa samhällsfrågor gemensamt och för medborgarnas bästa. Överenskommelse Västra Götalandsregionen

18 Områden att diskutera Överenskommelsen Västra Götalandsregionen Dialog Öppenhet och insyn Långsiktighet Mångfalds- perspektivet Självständighet och oberoende Förankring Mångfald Kvalitet Framtid Nytta, syfte och mål

19 Vad betyder vi för samhällsutvecklingen ? Vilket värde har din organisation för regionen och dess invånare? Hur kan ni påverka ? På vilka sätt kan samverkan och dialog ske med Regionen? Vilken kunskap behöver ni om överenskommelsen? Skriv ner era tankar på postitlappar och sätt sedan upp dem under respektive rubrik på blädderblock!

20 Arbetsgruppen Processledare Birgitta Adler Camilla Olsson Västra Götalandsregionen Regionens sjukhus Regionens övriga sjuk och hälsovård Tillväxt och utveckling Rättighetsfrågor och Folkhälsa Regionservice Habilitering och hälsa Social ekonomi De fyra delregionala råden för social ekonomi Folkbildningen Coompanion Västsvenska Idrottsförbundet Pensionärsrådet Rådet för funktionshinder UndergrupperSvenska Kyrkan IOGT - NTO HSSL Röda Korset, m fl Camilla Olsson

21 Tidsram I slutet av 2013 har vi ett förslag på Överenskommelse för remiss Inventeringjan- april Analyseramars- maj Implementera maj –sept Konferens2012 09 17 Skrivargrupp pågående Dialogmötev 43 Remissnovember - januari Sammanställning februari Möte med politiken och förankring SE Dokumentet skickas utmars Politisk process maj Överenskommelse skrivs underaugusti 2014 Skara Camilla Olsson


Ladda ner ppt "Västra Götalandsregionen och den Sociala Ekonomin i Västra Götaland."

Liknande presentationer


Google-annonser