Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisation med medborgaren i centrum Bengt Eliasson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisation med medborgaren i centrum Bengt Eliasson"— Presentationens avskrift:

1 Organisation med medborgaren i centrum Bengt Eliasson bengt.eliasson@botkyrka.se

2 Ett hållbart Botkyrka – Botkyrkas utmaningar de kommande 30 åren – Ålborg + 10 Botkyrkaborna har arbete Botkyrkaborna känner sig hemma Botkyrka har de bästa skolorna Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna Botkyrkaborna är friska och mår bra Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin

3 Min utgångspunkt är områdesarbetet och det tvärsektoriella perspektivet Kommunen har en traditionella organisation med nämnder och förvaltningar Det kompletteras med områdesgrupper i en matrisorganisation Det finns inga geografiska nämnder men 6 dialogforum

4 Lokal organisering - politik KF nämnder förvaltningar brukare dialog lokala politiker Dialogforum Medborgare Områdesgrupper barn/unga, närmiljö Förvaltningar + lokala aktörer hälsa, trygghet DialogSamarbete Social ekonomi Eget val: -Skola -

5 Områdesbaserat arbete Områdesgrupper Lokala nätverk – barn- och unga, trygghet m.m. Medborgarkontor Medborgardialog Lokala utvecklingsplaner – Hållbart Botkyrka

6 Områdesgruppernas arbete sker med utgångspunkt i huvudmännens övergripande mål. Ordförande är en förvaltningschef ur kommundirektörens ledningsgrupp Varje organisation representeras av 1-2 ledamöter - Personligt ledamotskap. Alla förvaltningar deltar En ledamot ska sitta i förvaltningens ledningsgrupp Vid behov utses ytterligare ledamot med lokal förankring Det operativa arbetet sker i förvaltningarna Områdesgruppens beslutskapacitet är summan av ledamöternas

7 Grupperna gör en ettårsplan som följs upp och redovisas i samma ordning som nämnderna Områdesarbetet ingår i styrsystemet Varje områdesgrupp har 314 tkr för utveckling av lokala partnerskap eller lokala evenemang – lagom mycket

8 Förutsättningar ”Organisk” utveckling av organisationen under många år Tillskott från Storstadssatsningen som permanentades Samarbete med Botkyrkabyggen Utveckla och konsolidera dialogen – handbok Genuin kontakt med medborgarna blir självgående Ständigt ”återerövra” matrisen

9 Problem Tidsbrist och konflikt med uppdraget i linjen Annorlunda logik i tvärsektoriellt arbete kräver nyorientering i den egna yrkesrollen

10 Lösningar Hitta allierade för att lösa det egna uppdraget Upptäcka medborgarens perspektiv - kontra organisationens Få del av inifrånperspektivet – hitta bättre lösningar på uppdraget Dialog – tänka tillsammans

11 Nästa steg Lokala utvecklingsplaner ska tas fram i alla områden Alby snart klar, Tullinge startat och Fittja har lokal variant Planerna integreras i styrsystemet och ger förvaltningarna tydligare områdesuppdrag

12

13

14

15 Lokal organisering - politik KF nämnder förvaltningar brukare dialog lokala politiker Dialogforum Medborgare Områdesgrupper barn/unga, närmiljö Förvaltningar + lokala aktörer hälsa, trygghet DialogSamarbete Social ekonomi Eget val: -Skola -


Ladda ner ppt "Organisation med medborgaren i centrum Bengt Eliasson"

Liknande presentationer


Google-annonser