Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!. En dag på biblioteket 2500 besökare – vad gör ni? Läser tidningar o tidskrifter Deltar i medspråkargrupp Pluggar Lånar Lyssnar på ett bokprat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!. En dag på biblioteket 2500 besökare – vad gör ni? Läser tidningar o tidskrifter Deltar i medspråkargrupp Pluggar Lånar Lyssnar på ett bokprat."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 En dag på biblioteket 2500 besökare – vad gör ni? Läser tidningar o tidskrifter Deltar i medspråkargrupp Pluggar Lånar Lyssnar på ett bokprat Får boktips Är med på sagostund Läser böcker Fikar, träffas Tittar på utställning Frågar Diskuterar Får handledning Spelar piano Använder datorer Kopierar eller scannar Lyssnar på ett föredrag Lyssnar på musik

3

4

5 Bibliotekets webb 1100 besök/dygn Söker litteratur Lånar om Reserverar Lånar e-bok Inspireras Söker i databaser Recenserar Tycker till Hittar information om bibliotekets tjänster

6 Biblioteket utanför biblioteket Föräldramöten Hembesök med talböcker Träffar med personal i äldreomsorg Äldremässan Barnfestival ”TRY IT” på Rocklunda

7 Bibliotekslagen §2 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

8

9 Litteralajk MÅL

10 Berätta, leka, läsa

11 Läs digitalt E-boks-dropin 2 ggr/månad

12 ”Forskning pågår” tema teknik I samarbete med Mälardalens högskola

13 Låna en fördom Fortsättning: ”Samtal pågår” i mars 2015

14 Spela själv på musikavdelningen

15 Skiljebo meröppet bibliotek hösten 2015

16 Ny organisation med tre avdelnings- chefer Karin Ramnerö Roselill Rapp Maria Gustafsson

17 Nya datorer Västerås stads nät

18 bokbussen

19 nationellt samarbete Kungliga biblioteket Upphandlingar Nätverk

20 Regionalt samarbete i Västmanland Gemensamt lånekort Ett biblioteksdatasystem Gemensam webb Samverkan kring kompetenser

21 skolbiblioteken Skolbiblioteksplan för Västerås stad Biblioteksdatasystem Samarbete kring läsprojekt

22 Minskat läsintresse - sämre läsförmåga

23 Huvudbibliotekets lokallösning

24 Utredning om stadsdelsbiblioteken Förslag: Barn/familjebibliotek i Erikslund Stationsbibliotek i Resecentrum Två nya bokbussar Generösare öppethållande Stärka biblioteken genom att flytta fler funktioner till stadsdelarna 400 kr/invånare till biblioteksverksamhet, idag 369 kr (2012)

25 Ditt tanke-ställe Platsen där dina tankar möter andras Förankrat i traditionen, verkar i nutiden – med blicken i framtiden


Ladda ner ppt "Välkomna!. En dag på biblioteket 2500 besökare – vad gör ni? Läser tidningar o tidskrifter Deltar i medspråkargrupp Pluggar Lånar Lyssnar på ett bokprat."

Liknande presentationer


Google-annonser