Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EXEMPELBILDER FÖR BYANÄTSARBETE Gör en ekonomisk kalkyl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EXEMPELBILDER FÖR BYANÄTSARBETE Gör en ekonomisk kalkyl."— Presentationens avskrift:

1 EXEMPELBILDER FÖR BYANÄTSARBETE Gör en ekonomisk kalkyl

2 Fördelning Hus på medlemsfastighet (nr) A A B B D D C C E Gemensam Nod i angränsande byanät BN Byanod Gör ekonomiska kalkyler Modell för beräkning av kostnaden för fiberanläggning Operatörsnät Gemensam 6-10 Avlämningspunkt Gemensam 2-3 Gemensam 4-5 Gemensam 6-9 EXEMPELBILDER FÖR BYANÄTSARBETE

3 Total kostnad kr Medelkostnad: kr per fastighet Fastigheter Kostnad per medlem i Fiberby Investeringskostnad/fastighet Betalningsmodeller Modell 1: Alla betalar lika stor insats och anslutningsavgift för att täcka investeringskostnaderna Modell 2: De som inte kan betala sin insats och anslutningsavgift kan i stället betala en finansiell avgift (ränta plus amortering), månads- eller årsvis Modell 3: Fastighetsägaren betalar en insats och anslutningsavgift som avspeglar den faktiska kostnaden för sin fastighet EXEMPELBILDER FÖR BYANÄTSARBETE

4 Investeringskalkyl för det passiva nätet i Fiberby GrundfaktaKommentarer Antal hushåll totalt64Visar potential för utbyggnad. Antal företag7 Antal medlemmar50Viktigt att få hög anslutningsgrad från början. ProjektkostnaderSEK, exkl moms Grävkostnader Anslutningspunkten bör ligga ”mitt i byn”. Kabeln förläggs vanligtvis utefter vägar. Installation Största kostnaden är fiberskarvning. Materiel Rör, dukter, kabel, skarvbrunnar o d. Projektering Total byggkostnad FinansieringSEK, exkl moms Fastighetens investering efter extern finansiering Kostnaden kan reduceras med eget arbete Därutöver kommer kostnader för den årliga driften. Extern finansiering Bidrag från kommunen % av den totala offentliga finansieringen Bidrag från Landsbygdsprogrammet % av den totala offentliga finansieringen 4 EXEMPELBILDER FÖR BYANÄTSARBETE

5 Fiber och IP-telefoniSEK per mån Installation (lån kr)70 (ränta på lån) Abonnemang Fiber150 Internetleverantör35 (10Mbit/s) IP-telefoni29 Summa284 Månadskostnader Exempel från Fiberby EXEMPELBILDER FÖR BYANÄTSARBETE

6 Anläggning Kassa/bank Insatser Byanätavgifter Avskrivningar Operatörskost Drift/underhåll Administration Försäkr. Mm. Anslutningsavgifte r Anslutningsko st Medlemsavgifter /årsavgift Förvaltningskostn ad (möten) (Ev. lån) Kostnader Intäkter Tillgångar skulder/eget kap Resultat och balansräkning (ekonomisk förening) 1, Avskrivningstakten bör styrelsen diskutera med sin revisor. Som riktlinje brukar jag rekommendera år på nätet (fiber inkl kanalisation) och 5 år på aktiv utrustning. 2, 25% av av årligt överskott kan avsättas till obeskattade reserver och sparas upp till 6 år (periodiseringsfond, vilket är till för att användas till investeringar och kommande väntade extra kostnader).


Ladda ner ppt "EXEMPELBILDER FÖR BYANÄTSARBETE Gör en ekonomisk kalkyl."

Liknande presentationer


Google-annonser