Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EXEMPELBILDER FÖR BYANÄTSARBETE Gör en ekonomisk kalkyl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EXEMPELBILDER FÖR BYANÄTSARBETE Gör en ekonomisk kalkyl."— Presentationens avskrift:

1 EXEMPELBILDER FÖR BYANÄTSARBETE Gör en ekonomisk kalkyl

2 Fördelning Hus på medlemsfastighet (nr) A A B B D D C C E Gemensam 1-10 1 2 3 4 567 8 9 10 Nod i angränsande byanät BN Byanod Gör ekonomiska kalkyler Modell för beräkning av kostnaden för fiberanläggning Operatörsnät Gemensam 6-10 Avlämningspunkt Gemensam 2-3 Gemensam 4-5 Gemensam 6-9 EXEMPELBILDER FÖR BYANÄTSARBETE

3 Total kostnad 1 200 000 kr ------ Medelkostnad: 24 000 kr per fastighet Fastigheter Kostnad per medlem i Fiberby Investeringskostnad/fastighet Betalningsmodeller Modell 1: Alla betalar lika stor insats och anslutningsavgift för att täcka investeringskostnaderna Modell 2: De som inte kan betala sin insats och anslutningsavgift kan i stället betala en finansiell avgift (ränta plus amortering), månads- eller årsvis Modell 3: Fastighetsägaren betalar en insats och anslutningsavgift som avspeglar den faktiska kostnaden för sin fastighet EXEMPELBILDER FÖR BYANÄTSARBETE

4 Investeringskalkyl för det passiva nätet i Fiberby GrundfaktaKommentarer Antal hushåll totalt64Visar potential för utbyggnad. Antal företag7 Antal medlemmar50Viktigt att få hög anslutningsgrad från början. ProjektkostnaderSEK, exkl moms Grävkostnader600 000Anslutningspunkten bör ligga ”mitt i byn”. Kabeln förläggs vanligtvis utefter vägar. Installation200 000Största kostnaden är fiberskarvning. Materiel300 000Rör, dukter, kabel, skarvbrunnar o d. Projektering100 000 Total byggkostnad1 200 000 FinansieringSEK, exkl moms Fastighetens investering efter extern finansiering 15 000Kostnaden kan reduceras med eget arbete Därutöver kommer kostnader för den årliga driften. Extern finansiering Bidrag från kommunen180 00040% av den totala offentliga finansieringen Bidrag från Landsbygdsprogrammet270 00060% av den totala offentliga finansieringen 4 EXEMPELBILDER FÖR BYANÄTSARBETE

5 Fiber och IP-telefoniSEK per mån Installation (lån 20 000kr)70 (ränta på lån) Abonnemang Fiber150 Internetleverantör35 (10Mbit/s) IP-telefoni29 Summa284 Månadskostnader Exempel från Fiberby EXEMPELBILDER FÖR BYANÄTSARBETE

6 Anläggning Kassa/bank Insatser Byanätavgifter Avskrivningar Operatörskost Drift/underhåll Administration Försäkr. Mm. Anslutningsavgifte r Anslutningsko st Medlemsavgifter /årsavgift Förvaltningskostn ad (möten) (Ev. lån) Kostnader Intäkter Tillgångar skulder/eget kap Resultat och balansräkning (ekonomisk förening) 1, Avskrivningstakten bör styrelsen diskutera med sin revisor. Som riktlinje brukar jag rekommendera 20-25 år på nätet (fiber inkl kanalisation) och 5 år på aktiv utrustning. 2, 25% av av årligt överskott kan avsättas till obeskattade reserver och sparas upp till 6 år (periodiseringsfond, vilket är till för att användas till investeringar och kommande väntade extra kostnader).


Ladda ner ppt "EXEMPELBILDER FÖR BYANÄTSARBETE Gör en ekonomisk kalkyl."

Liknande presentationer


Google-annonser