Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsgenomgång som verktyg för kvalitetsarbete på äldreboende

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsgenomgång som verktyg för kvalitetsarbete på äldreboende"— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsgenomgång som verktyg för kvalitetsarbete på äldreboende
Vibecke Waldow ST läkare i allmänmedicin VC Kroksbäck, Malmö Norska Psykiatri Internmedicin Ewa Rekman Apoteket Farmaci Nationelt Ansvarlig Läkemedelsgenomgånger.

2 Starten: Kollega i pensjon
Bellevuegården 49 beboere ST-läkare 2x2 timer avsatt i veckan. Privat boende Dårliga rutiner (papirjournal uleselig, nye ssk, utydelige rutiner) Jag hann aldri vidare än akuta ärende, var ssk presenterade agenda Jag ville skaffa mig översikt!! Arbeidsform

3 Vibecke Waldow, SFAMs Kvalitetsdag 091001
Läkemedelsgenomgång definition: ”En apotekare, eller motsvarande kompetens, med speciell utbildning inom klinisk farmaci går igenom samtliga läkemedel kopplat till sjukdom och aktuellt hälsotillstånd för att identifiera läkemedelsrelaterade problem. Apotekaren ger förslag på åtgärder till ansvarig läkare, som beslutar vilka åtgärder som ska genomföras. Läkemedelsgenomgångar sker tillsammans med vårdteamet och på vårdens uppdrag” Läkemedlesrelaterade problem: Läkemedel med oklar indikation Utebliven eller dålig effekt Biverkningar Riskläkemedel Olämplig läkemedelsform Olämplig doseringsinterval och avvikande dosering Interaktioner Vibecke Waldow, SFAMs Kvalitetsdag

4 Observation

5

6 Syfte med läkemedelsgenomgångar
Kontrollera att rätt indikation förelåg Kvalitetssäkra att patienten hade rätt medicin i rätt dos för den enskilde Se till att bruket av olämpliga läkemedel reducerades. Utvärdera läkemedelsbehandlingen med avseende på effekter, antalet läkemedel, kostnader och kvalitet. Till grund låg Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för utvärdering av äldres läkemedelsbehandling. Apotekaren hade kunskap.

7 Material och metod 37 vårdtagare. Medelåldern 89 år. 66% kvinnor.
67% apodos. Vi träffades 8 gånger. Avsatt 2 timmar pr 6-8 patienter. Utvärdering efter 6-12 veckor. Åtgärd och bedömning dokumenterades i patientens journal.

8 Symptomskattning: Törst och inkontinens
Undersköterska: Underbensvullnad och trånga stödstrumpor Sjuksköterskan: Motvilja mot diuretika Apotekaren: Otillfredsställande hjärtsviktsmedicin med enbart diuretika. Förslag ACE hämmare. Läkaren: Normalt kreatinin, inget hörbart blåsljud, BNP 230 och BT 160/80. Resultat: ACE hämmare. Mådde bättre, blev av med både inkontinens och underbenssvullnad. Nöjd patient. Kreatinin kontroll ua.

9 Antal läkemedel före och efter läkemedelsgenomgång.
I tall : Fast läkemedel 10.3 – 9,3 Vid behov 3,2 – 2,1 Innsättinger 21 stk preparat. Vanligast Mirtazapin, Enalapril, Zopiklon Vi identifierade 103 läkemedelsproblem, i snitt 3,2 pr vårdtagare. Läkemedelskostnaden minskade från 9267 till 7598 kr pr vårdtagare och år.

10 Användning av psykofarmaka innan och efter läkemedelsgenomgången.
Neuroleptika 19-6%

11 Vidtagna förändringar av läkemedelsordination i procent.
Annat: Blodprov, icke-farmakologisk åtgärder.

12 Vårdtagarnas medicinska tillstånd 6-12 veckor efter läkemedelsgenomgång.
9 av 10 fall bättre eller oförändrat. 2% en vårdtagare, Heminevrin ut, reduktion Oxascand 25 til 15 mg. Innsatt Mirtazapin. Minska läkemedel utan att påverka livskvaliteten. Färre biverknader, interaktioner, administration, kostnader.

13 Farmakologisk kunskap
Teamarbete Farmakologisk kunskap Kännedom om patienterna Systematisk Arbeidsettet Teamarbete: Kompliterer verandra. Samsyn. Engasjement. Setta agenda. Prestisjelöst. Respekt. Systematisk: Prioriteringer. Tenket. Process: Stöd och mod till att våge göra forändringar. Utbildningsvärdet: PBL Ökt kännedom till patienten; Farmakologisk kunskap: FAS – ut. Utbildningsvärdet process stöd mod

14 Vibecke Waldow, SFAMs Kvalitetsdag 091001
Slutsatser Läkemedelsgenomgångar var ett användbart och systematisk sätt att utvärdera pågående behandling Behandlingen med psykofarmaka var omfattande och kunde reduceras. Kostnaden för läkemedel reducerades. Läkemedelsgenomgångar med ifyllande av symptomskattning ger läkaren värdefull information om vårdtagarnas hälsotillstånd och deras bruk av läkemedel. Upplevdes som ett stimulerande arbetssätt och gav ökat samförstånd mellan yrkesgrupper. Läkemedelsgenomgångar reducerade antal läkemedel på vårdboende utan försämrat hälsotillstånd för vårdtagarna. Vibecke Waldow, SFAMs Kvalitetsdag


Ladda ner ppt "Läkemedelsgenomgång som verktyg för kvalitetsarbete på äldreboende"

Liknande presentationer


Google-annonser