Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsgenomgång som verktyg för kvalitetsarbete på äldreboende Vibecke Waldow ST läkare i allmänmedicin VC Kroksbäck, Malmö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsgenomgång som verktyg för kvalitetsarbete på äldreboende Vibecke Waldow ST läkare i allmänmedicin VC Kroksbäck, Malmö."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsgenomgång som verktyg för kvalitetsarbete på äldreboende Vibecke Waldow ST läkare i allmänmedicin VC Kroksbäck, Malmö

2

3 Läkemedelsgenomgång definition: ”En apotekare, eller motsvarande kompetens, med speciell utbildning inom klinisk farmaci går igenom samtliga läkemedel kopplat till sjukdom och aktuellt hälsotillstånd för att identifiera läkemedelsrelaterade problem. Apotekaren ger förslag på åtgärder till ansvarig läkare, som beslutar vilka åtgärder som ska genomföras. Läkemedelsgenomgångar sker tillsammans med vårdteamet och på vårdens uppdrag” Vibecke Waldow, SFAMs Kvalitetsdag 091001

4 Observation

5

6 Syfte med läkemedelsgenomgångar Kontrollera att rätt indikation förelåg Kvalitetssäkra att patienten hade rätt medicin i rätt dos för den enskilde Se till att bruket av olämpliga läkemedel reducerades. Utvärdera läkemedelsbehandlingen med avseende på effekter, antalet läkemedel, kostnader och kvalitet. Till grund låg Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för utvärdering av äldres läkemedelsbehandling.

7 Material och metod 37 vårdtagare. Medelåldern 89 år. 66% kvinnor. 67% apodos. Vi träffades 8 gånger. Avsatt 2 timmar pr 6-8 patienter. Utvärdering efter 6-12 veckor. Åtgärd och bedömning dokumenterades i patientens journal.

8 Symptomskattning: Törst och inkontinens Undersköterska: Underbensvullnad och trånga stödstrumpor Sjuksköterskan: Motvilja mot diuretika Apotekaren: Otillfredsställande hjärtsviktsmedicin med enbart diuretika. Förslag ACE hämmare. Läkaren: Normalt kreatinin, inget hörbart blåsljud, BNP 230 och BT 160/80. Resultat: ACE hämmare. Mådde bättre, blev av med både inkontinens och underbenssvullnad. Nöjd patient. Kreatinin kontroll ua.

9 Antal läkemedel före och efter läkemedelsgenomgång. Läkemedelskostnaden minskade från 9267 till 7598 kr pr vårdtagare och år.

10 Användning av psykofarmaka innan och efter läkemedelsgenomgången.

11 Vidtagna förändringar av läkemedelsordination i procent.

12 Vårdtagarnas medicinska tillstånd 6-12 veckor efter läkemedelsgenomgång.

13 Farmakologisk kunskap Teamarbete Systematisk Kännedom om patienterna stöd mod process Utbildningsvärdet

14 Slutsatser Läkemedelsgenomgångar var ett användbart och systematisk sätt att utvärdera pågående behandling Behandlingen med psykofarmaka var omfattande och kunde reduceras. Kostnaden för läkemedel reducerades. Läkemedelsgenomgångar med ifyllande av symptomskattning ger läkaren värdefull information om vårdtagarnas hälsotillstånd och deras bruk av läkemedel. Upplevdes som ett stimulerande arbetssätt och gav ökat samförstånd mellan yrkesgrupper. Läkemedelsgenomgångar reducerade antal läkemedel på vårdboende utan försämrat hälsotillstånd för vårdtagarna. Vibecke Waldow, SFAMs Kvalitetsdag 091001


Ladda ner ppt "Läkemedelsgenomgång som verktyg för kvalitetsarbete på äldreboende Vibecke Waldow ST läkare i allmänmedicin VC Kroksbäck, Malmö."

Liknande presentationer


Google-annonser