Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Ledarskapet- en tur till framtiden”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Ledarskapet- en tur till framtiden”"— Presentationens avskrift:

1 ”Ledarskapet- en tur till framtiden”
Deltagarnas tankar om utbildningen

2 Coachinggrupp 1 StyrdokumentStrategi Läroplan Arbetsgrupp
- Verksamhetsplan Utvärdering i området Gemensam verksamhetsplan för Svensk dagvård i Helsingfors Utvärdering i enheterna Områdesvisa tyngdpunkter Daghemmets verksamhetsplan

3 Coaching-grupp 2: Tina Ahlblad Nina Liljeros Kristina Moisio Timo Salo Pia Sillman-Rejström

4 Vad är kvalitativ dagvård i Helsingfors ?
Pedagogiikan johtaminen Johtamiskäytännöt Henkilöstöjohtamisen erityistaidot

5 Vision – struktur Miljö Bemötande Teamarbete Kreativitet - Glädje Självkänsla

6 Tankar om utbildningen
Innehållet var mångsidigt: - forskningsresultat : strategiskt ledarskap (Akselin), kunskapsledarskap (Lallimo) - lagstiftning (Lahtinen) - mångkulturalitet och hundraspråkighet (Dahlberg) - välmående i arbete (Björkqvist) Grupp coachingen: - tvärgrupper - konkret arbetssätt - passlig storlek på gruppen Nyttan: - processen börjar med fokus på framtiden, hurdant kunnande behöver dagvården i framtiden?

7 Att uppfinna världen på nytt i relation till det som redan finns

8 Värdegrund Barnet i centrum Grunden för barnets lustfyllda lärande
Coachingrupp 3 Värdegrund Barnet i centrum Grunden för barnets lustfyllda lärande Traditioner GLÄDJE

9 Nuläget Med barnaögon Språkstrategin Kundservice
Planen för småbarnsfostran Utvecklingsbehov: Rekryteringen Lyftande av dagvårdens profil.

10 Reflektioner om utbildningen
Vad är vår grunduppgift? Gemensamma mål med vårt arbete. Strategi för att uppnå våra mål. Gemensam verksamhetsplan utgående från Helsingfors stads strategier, vidare till områdenas särdrag och daghemmets egna profilering.

11 Coachinggrupp 4 Aino Ezzat-Agha, Daghemmet Sesam
Kristina Gustafson, Daghemmet Killingen Ulla-Stina Grahn, Daghemmet Lasse-Maja Ann-Charlotte Wollsten, Daghemmet Malmgård Noora Lohi, Barnavårdsföreningen i Finland

12 Kvalitativ dagvård är för oss

13 Guldkorn 1 ”Työyhteisöstä tulee esimiehen näköinen” - Jarkko Lahtinen, Kuntaliitto

14 Guldkorn 2 - Marja-Liisa Akselin STRATEGINEN TAVOITE
STRATEGINEN TAVOITE Menestystekijät missä on onnistuttava? AVAINTAVOITE Toimenpiteet Aikataulu Seuranta VARHAISKASVATUKSEN TALOUDEN JOHTAMINEN ON VASTUULLISTA VARAINKÄYTTÖÄ Palvelusopimus on realistinen Talousarviossa pysytään Sijaiskulut kuriin Käyttöaste 92 % ASIAKKAAT OVAT TYYTYVÄISIÄ PALVELUUMME Osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuutta lisätään Varhaiskasvatus on lapselle turvallista, laadukasta ja elämyksellistä HENKILÖSTÖ ON SITOUTUNUT TULEVAISUUDEN PEDAGOGIIKKAAN JA PALVELUALUEEN YHTEISIIN TAVOITTEISIIN Jatkuva osaamisen kehittäminen on systemaattista ja toimivaa Työhyvinvointiin panostetaan ELÄMÄNKAARIMALLIIN LIITTYVÄT VARHAISKASVATUKSEN PROSESSIT OVAT SELKEITÄ Kasvatuskumppa- nuksellinen varhaiskasvatus toteutuu elämänkaari-mallissa - Marja-Liisa Akselin

15 Guldkorn 3 - Jiri Lallimo

16 Guldkorn 4 - Jiri Lallimo

17 ”Skapa en pedagogik som är öppen för det oväntade och överraskande
Guldkorn 5 ”Skapa en pedagogik som är öppen för det oväntade och överraskande - det vi inte känner till och vet” - Gunilla Dahlberg, Stockholms Universitet

18 Fortbildningen har gett oss
Ökad medvetenhet Ett mer strategiskt tänkande kring ledarskap En strävan mot gemensamma målsättningar och värden Förtydligande av utvecklingsbehov En möjlighet att få uppleva coaching som arbetsmetod

19 Vi måste akta oss för att redan veta, det tämjer barnens potential så att de förlorar sin lust, glädje, kärlek och sin passion.” -Gunilla Dahlberg


Ladda ner ppt "”Ledarskapet- en tur till framtiden”"

Liknande presentationer


Google-annonser