Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budget 2014. Budgetförutsättningar 2014 ”Borgholmsmodellen” 1/3, 1/6, prioriteringar Verksamhetsnettot Antal invånare (10634) Ekonomiska utveckling Världen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budget 2014. Budgetförutsättningar 2014 ”Borgholmsmodellen” 1/3, 1/6, prioriteringar Verksamhetsnettot Antal invånare (10634) Ekonomiska utveckling Världen."— Presentationens avskrift:

1 Budget 2014

2 Budgetförutsättningar 2014 ”Borgholmsmodellen” 1/3, 1/6, prioriteringar Verksamhetsnettot Antal invånare (10634) Ekonomiska utveckling Världen Sverige Lokalt Skatter & bidrag, AFA Investeringar och den långsiktiga planeringen IT-budget

3 Satsningar i budgeten 2014 Öppen förskola (Familjecentralen) Kulturskola Sommarskola Barnomsorg på OB-tid (Familjecentralen) Snöröjning 1 Mkr Badhusavtalet 0,5 Mkr Bemanning KLK 1 Mkr Ytterligare tillägg efter KS 19 nov Utökad barnomsorg på OB-tid 0,5 Mkr Slopad besparing på Fritidsgårdar (170 Tkr från öppna förskolan) Finansiering genom nettning av energiskatt Temporär lättnad Socialförvaltningen 7 Mkr (brutto) 1,3 Mkr

4 Kommunens budgetram

5 Investeringar Investeringsbudget Kommunstyrelsen varav: Fastigheter Byxelkroks hamn Övriga hamnar Övrigt Arbetsmiljö och Brandskydd1 000 IT Utvecklingsprojekt GC vägar 250 Nämnder Socialnämnd Utbildningsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Bibliotek Kulturverksamhet Fritidsverksamhet Summa investeringar Investeringsplan

6 Besparingar

7 Äskningar?


Ladda ner ppt "Budget 2014. Budgetförutsättningar 2014 ”Borgholmsmodellen” 1/3, 1/6, prioriteringar Verksamhetsnettot Antal invånare (10634) Ekonomiska utveckling Världen."

Liknande presentationer


Google-annonser