Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund Den äldsta sektionen inom Svenska Läkaresällskapet (1904) drygt 1800 medlemmar Fyra intressegrupper: -Privatgynekologerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund Den äldsta sektionen inom Svenska Läkaresällskapet (1904) drygt 1800 medlemmar Fyra intressegrupper: -Privatgynekologerna."— Presentationens avskrift:

1 Specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund Den äldsta sektionen inom Svenska Läkaresällskapet (1904) drygt 1800 medlemmar Fyra intressegrupper: -Privatgynekologerna -Mödrahälsovårdsöverläkargruppen -Gruppen för öppenvårdsgynekologi -Obstetriker och Gynekologer under Utbildning (OGU)

2 Mål att främja kvinnors hälsa med fokus på kvinno- sjukdomar och förlossningar

3 Ska stimulera och arbeta för Ett bra kursutbud till medlemmarna Ständigt diskutera yrkesrollen och avgränsningen mot övriga aktörer inom vården Värna arbetsmiljön, inom alla grenar av specialiteten Vetenskapliga aktiviteter enligt EBM

4 Ska stimulera och arbeta för Den kliniska forskningen inom specialiteten Utåtriktad information mot media, allmänhet och politiker/beslutsfattare Att initiera och delta i samhällsdebatten Förbättrad reproduktiv hälsa för kvinnor även i ett globalt perspektiv

5 SFOGs styrelse 2010 Ulf Högberg, ordförande, Umeå Sven-Eric Olsson, skattmästare, Danderyd Pia Teleman, vice ordförande, Lund Eva Fornell, facklig sekreterare, Linköping Pelle Lindqvist, vetenskaplig sekr, Karolinska Huddinge Anne Ekeryd, redaktör, Alingsås Marie Bixo, utbildningssekreterare, Umeå Anna Pohjanen, övrig ledamot, Sunderby Sjukhus, Norrland Mårten Strömberg, OGU- representant, Göteborg Måns Edlund, webmaster, Karolinska Solna

6 Vad gör SFOG? Anordnar –fortbildningskurser. Annonseras i Medlemsbladet. Ansökan vår och höst – SFOG-veckan (årsmöte, föreningssymposium, verksamhetsmöte), Vintermötet (alltid i Stockholm), deltar i symposier under Riksstämman mm. Ger ut Medlemsbladet (5 ggr per år)

7 Vad gör SFOG? Samordnar AR-gruppernas arbete och ger ut ARG-rapporter Arrangerar specialistexamen (Utbildningsnämnden) Verkar för att främja utveckling och forskning inom obstetrik och gynekologi Remissinstans

8 Arbets- och Referensgrupperna För närvarande 20 AR-grupper Arbets- och Referens-Grupp-Utvecklings-Samordnare tf ARGUS, Professor Ulf Högberg Verkar för professionell utveckling inom specifika områden av specialiteten Utarbetar ARG-rapporter. Dessa utgör ”State of the Art”- dokument och är goda källor till klinisk fortbildning Medlemskap i AR-grupper är öppet för alla SFOGs medlemmar (även ST-läkare)

9 Arbets- och Referensgrupperna Arbets- och Referensgruppen för GLOBAL GLOBAL-ARGGLOBAL-ARG Kvalitetsregistrering KVARGKVARG Mödra-Mortalitet MM-ARGMM-ARG Etik ETIK-ARGETIK-ARG Evidensbaserad medicin EVIDENS-ARGEVIDENS-ARG Endometrios ENDOMETRIOS-ARGENDOMETRIOS-ARG Vulva VULV-ARGVULV-ARG Hemostasrubbningar HEM-ARGHEM-ARG Ultraljudsdiagnostik ULTRA-ARGULTRA-ARG Gynekologisk Tumörkirurgi med Cancervård TUMÖR-ARGTUMÖR-ARG Endokrinologi ENDOKRIN-ARGENDOKRIN-ARG Ofrivillig Barnlöshet FERT-ARGFERT-ARG Psykosocial Obstetrik och Gynekologi samt Sexologi POS-ARGPOS-ARG Cervixcancerprevention C-ARGC-ARG Urogynekologioch vaginal kirurgi UR-ARGUR-ARG Tonårsgynekologi TON-ARGTON-ARG Familjeplanering FARGFARG Obstetriska ochGynekologiska Infektioner INF-ARGINF-ARG Minimalinvasiv Gynekologi MIG-ARGMIG-ARG Perinatologi PERINATAL-ARGPERINATAL-ARG

10 Utbildningsfrågor Utbildningsnämnd Specialistexamen Fortbildningsprogram med stort och varierat kursutbud, central kursansökan SPUR-inspektioner för samtliga kliniker Subspecialisering ”Gynekologisk tumörkirurgi”

11 Överenskommelser i syfte att förbättra –samarbetet mellan våra båda professioner –höja kompetensen och dra gränser mellan våra olika ansvarsområden En god och säker vård

12 Internationellt samarbete Internationellt nätverk (NFOG; EBCOG; IFFS; FIGO) Projekt: Saving Mothers and Newborn Health in Pakistan

13 www.sfog.se

14 www.sfogveckan.se


Ladda ner ppt "Specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund Den äldsta sektionen inom Svenska Läkaresällskapet (1904) drygt 1800 medlemmar Fyra intressegrupper: -Privatgynekologerna."

Liknande presentationer


Google-annonser