Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionkommittén. Regionkommittén (ReK) är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma Europeiska unionens lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionkommittén. Regionkommittén (ReK) är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma Europeiska unionens lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt."— Presentationens avskrift:

1 Regionkommittén

2 Regionkommittén (ReK) är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma Europeiska unionens lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. ReK inrättades med Maastrichtfördraget och inledde sitt arbete 1994. Kommittén består av 344 ledamöter och 344 suppleanter som alla är folkvalda i kommuner och regioner i Europeiska unionen. Ledamöterna representerar hela skalan av lokal och regionalpolitiska aktörer i EU. Regionkommitténs viktigaste ”produkt” är de yttranden som antas vid någon av de fem årliga plenarsessionerna. Yttrandena kan sägas motsvara remissvar på förslag från Europeiska kommissionen innan dessa går till beslut i Europaparlamentet och rådet.

3 Europeiska unionen – regioner Sammanhållningspolitik 2007-2013

4 GDP per inhabitant, in PPS, by NUTS 2 regions - In percentage of EU-27 = 100, 2006

5 Primary income of private households per inhabitant (in PPCS), by NUTS 2 regions, 2006

6 Employment rate for the 15–64 age group, by NUTS 2 regions, Percentage 2007

7 Regionkommitténs yttranden EU:s strategi för Östersjöområdet Vitbok om flernivåstyre (yttrande på eget initiativ) Lissabonstrategins framtid efter 2010 Utkast på yttrande: Ny kompetens för nya arbetstillfällen – Att förutse och matcha kompetensbehoven på arbetsmarknaden Sammanhållningspolitikens framtid

8 ”Din röst om Europa 2020” Frågor av betydelse för regionala myndigheter besvaras emellertid inte i strategin Differentierade målsättningar på regional nivå Behovet av indikatorer utöver BNP Vilken roll de lokala och regionala myndigheterna ska spela vid utformning och genomförande av strategin Förhållandet mellan Europa 2020, sammanhållningspolitiken och EU:s budget Samt behovet av att förmedla den nya strategin till EU:s invånare Synpunkter senast den 12 april


Ladda ner ppt "Regionkommittén. Regionkommittén (ReK) är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma Europeiska unionens lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt."

Liknande presentationer


Google-annonser