Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsprogram 2013 Livskraftiga nya företag!. Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning till personer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsprogram 2013 Livskraftiga nya företag!. Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning till personer."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsprogram 2013 Livskraftiga nya företag!

2 Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning till personer som vill starta eget företag. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner. 2012 kom 22 500 personer för rådgivning. Av dem startade 9 800 företag. NyföretagarCentrum

3 Nyckeltal 2012 1.NKI – Nöjd Kund Index91 % 2.Överlevnadskvot81% 3.Kostnad per företagsstart10.300:- 4.Privat vs Offentlig finansiering65%

4 Huvudprinciper 1.Verksamheten ska i huvudsak rikta sig till nyföretagare 2.Rådgivning av hög kvalitet som främjar seriöst företagande 3.Kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning 4.NyföretagarCentrum verkar genom ett lokalt nätverk av rådgivare 5.Finansieringen i huvudsak genom det lokala näringslivets insatser. 6.NyföretagarCentrum neutralt i förhållande till sina intressenter. 7.NyföretagarCentrums styrelse ska huvudsakligen bestå av representanter från lokalt näringsliv. 8.Finns risk att punkterna inte följs skall möte ske mellan representanter för NyföretagarCentrum Sverige och lokalt/regionalt NyföretagarCentrums styrelse.

5 NyföretagarCentrum ska också… Kontinuerligt underhålla kontakter med samarbetspartners Ständigt arbeta med att förbättra kunskaper, erfarenheter och arbetsformer Använda och utveckla interna system  gemensam erfarenhetsbank Ta tillvara kvaliteter mht jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald. Följa upp och utvärdera kvalitet  oberoende undersökningsinstitut

6 Övriga förutsättningar 1.NyföretagarCentrum Sveriges stadgemall ska följas 2.Rådgivarförsäkring ska ha tecknats 3.Gemensam toppdomän ska användas  nyforetagarcentrum.se/ortens namn 4.Varumärket ska följa NyföretagarCentrum Sveriges grafiska profil 5.Förändring eller avveckling av verksamheten ska ske i samråd med NyföretagarCentrum Sverige

7 Kvalitetsrådet En grupp erfarna rådgivare samt NyföretagarCentrum Sveriges ordförande och vice ordförande samt kansli Två roller: – Säkerställer att NyföretagarCentrum följer och arbetar enligt kvalitetspolicyn – Fungerar som ”internmentorer” – kan erbjuda stöd och hjälp till dig som rådgivare Kvalitetsexaminator: Astrid Sahlén Övriga ledamöter: Inger Alvinger, Britt-Marie Haglund, Per Blomberg och Urban Blomberg

8 Dokumentation 1.Kvalitetspolicy, ett publikt dokument 2.Etisk profil 3.Certifiering av NyföretagarCentrum – Huvudprinciper med förtydliganden och Övriga förutsättningar – Styrelsens profil 4.Diplomering av rådgivare – Diplomeringsunderlag för förstagångsdiplomering – Omdiplomering kräver inget nytt diplomeringsunderlag – Befattningskrav vid nyrekrytering 5.Grafisk profil

9 Certifiering av NyföretagarCentrum 1.Visar att NyföretagarCentrum verkar enligt ”Huvudprinciper och övriga förutsättningar” 2.Krav på diplomerad verksamhetsansvarig rådgivare 3.Tidsbegränsad och gäller i 3 år 4.Måste dock förnyas vid byte av ordförande och/eller verksamhetsansvarig 5.”Styrelsens profil” tydliggör roller och ansvar inom styrelsen och mellan rådgivare och styrelse.

10 Diplomering av rådgivare Intygar att rådgivaren har goda baskunskaper, erfarenhet av företagande, kännedom om den lokala marknaden samt ett bra nätverk Gäller i tre år Introduktion och praktik för nya rådgivare Kontinuerlig fortbildning Alla bjuds in till årlig Rådgivar- och ordförandekonferens samt Regionträffar Omdiplomering kräver deltagande i Rådgivar- och ordförandekonferensen och/eller regionträff - varje år. TIPS: Sätt ”diplomerad rådgivare” på visitkortet

11 Vill du veta mera? Dokumentation finns via den digitala grundpärmen på hemsidan – Kvalitetsmaterial, presentationsmaterial, produktblad, undersökningar, goda exempel www.nyforetagarcentrum.se – Användarnamn: jobsandsociety – Lösenord: kostnadsfri – OBS intern sida


Ladda ner ppt "Kvalitetsprogram 2013 Livskraftiga nya företag!. Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning till personer."

Liknande presentationer


Google-annonser