Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Österbottens Byar rf. Bättre levnadsförhållanden i byarna - med förenade krafter Våren 2005 Ulf Grindgärds, ordförande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Österbottens Byar rf. Bättre levnadsförhållanden i byarna - med förenade krafter Våren 2005 Ulf Grindgärds, ordförande."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Österbottens Byar rf. Bättre levnadsförhållanden i byarna - med förenade krafter Våren 2005 Ulf Grindgärds, ordförande

2 Byverksamhet i Finland På nationell nivå finns Byaverksamhet i Finland rf. (SYTY) –nationellt byverksamhetsprogram –ordförande Eero Uusitalo –Svensk byaservice På regional nivå 19 regionala bysammanslutningar –regionalt byverksamhetsprogram, alla har Byaombud –vår region, Svenska Österbottens Byar rf.

3 På bynivå I Finland 2300 registrerade byföreningar –byplaner - plan över byns utveckling –utvecklingsprojekt I Svenska Österbotten ca 100 aktiva byar –ca 60 byplaner –51 medlemmar i SÖB Bysamarbete inom den egna kommunen! –Någonting att tänka på!.

4 Hela organisationen Byaverksamhet i Finland rf Regionala bysammanslutningar Kommunvisa bysammanslutningar Byförening/byaråd

5 Fakta om SÖB Grundades 1999 Idag 51 betalande medlemsbyar, det finns ca 200 byar i Österbotten. Styrelse: –Ulf Grindgärds (Henriksdal) ordförande, Ann-Sofi Backgren (Molpe), Carita Söderbacka (Kortjärvi), Allan Nyholm (Perus), Katta Svenfeldt (Pedersöre byar) och Bjarne Blomfeldt (Sundom) suppleanter: Anna-Lena af Hällström (Lappfjärd), Ann- Charlotte Skinnar (Bergö), Fritz-Olle Slotte (Öja), Stig- Göran Forsman (Nederpurmo), Kaj Ojala (Finby) och Alf Burman (Koskö).

6 Verksamhetsområde Svenska Österbottens Byars verksamhetsområde är kommunerna Karleby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Oravais, Vörå, Maxmo, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad

7 Kansli Dynamohuset i Närpes Byombud: Katarina Westerlund –Katarina Westerlund har magisterexamen med miljö- och hälsoskydd som huvudämne vid Umeå Universitet. Hon är aktiv i Taklax uf:s styrelse. Katarina är bosatt i Taklax, Korsnäs. Hon blev invald i Korsnäs kommunfullmäktige vid senaste kommunalval.

8 SÖB:syfte Ett gemensamt organ för byföreningar/byaråd i svenska Österbotten Hjälpa byföreningarna i deras arbete med utvecklingsarbete –den gemensamma plattformen Föra byarnas talan

9 Medel Rådgivning - t.ex. byplanering Uppgöra regionalt byverksamhetsprogram, –DET REGIONALA BYVERKSAMHETSPROGRAMMET " JAG VILL BO I ETT ÖPPET LANDSKAP" lanserades 5.4.2003 på Stundars i Solf På Svenska Österbottens Byars årsmöte Byportalverktyg för medlemsbyar –www.byar.fi Skapa arenor för erfarenhetsutbyte –möten –seminarier, temakvällar Ge inspiration –utse årets by i Svenska Österbotten

10 Statsstöd Verksamhetsstöd från staten – 2005 420 000 € x 61% = 256 200 € : 20 = ~12 800 € ( 19 bysammanslutningar.+ Svensk Byaservice) –SÖB 12.800 € 2005. (6.400 år 2004).

11 Just nu! Vertti och Tyyne projekt –projekt finansierat 100% av JSM –Katarina Westerlund anställd som projektledere/byombud

12 Vertti och Tyyne Projektet ”Bättre levnadsförhållanden i byarna - med förenade krafter” har börjat och dess mål är att inom hela ALMA-området (14 landskap) skapa god praxis för att utveckla byarnas infrastruktur och producera kompletterande omsorgstjänster. Målet är också att aktivera byar med hjälp av information och goda exempel att ta ännu starkare roll som serviceutvecklare. –Projektet förverkligas av SYTY och på regional nivå av Svenska Österbottens byar.)

13 SÖB fokus på Vertti (infra) Vertti-delens (infra) mål är –att förbättra byarnas vattenförsörjning, –avloppsvatten- och avfallshantering, trafiksäkerhet och –dataförbindelser, BYNÄT I FIBER (FiberFrånHusen)

14 Vertti i praktiken Förmedling av goda exempel Genom aktivering och information skapas en vilja och beredskap i byarna att på egna villkor utveckla infrastrukturen Genom ömsesidig informationsutbyte löser vi samma problem

15 Vertti i praktiken Utvecklar samarbete mellan byföreningar och samarb med kommun, myndigheter o.s.v Förbättrar infrastrukturen – ökar byns dragningskraft – höjer värdet på byns fastigheter. På lång sikt uppstår nya näringslivsformer

16 Vertti i praktiken Byombudet informerar –Med aktiva byar börjar man lösa infraproblemen –Intressanta modeller för hur lösa avloppsfrågan inom byn –Intressanta modeller för hur byn själv kan bygga ett framtidssäkert nät för datatrafik (FiberFrånHusen) Goda exempel modeller publiceras – www.byar.fi och www.kylatoiminta.fi www.byar.fiwww.kylatoiminta.fi

17 Bli medlem!!!! För att Svenska Österbottens Byar skall bli kraftfullt … bli medlem NU! EN REGISTRERAD BYFÖRENING I VARJE BY!!!!!I ÖSTERBOTTEN Målet för 2005 - 60 medlemmar (50 –2004) Medlemsavgift endast 20 eur Medlemsansökan: –Kontakta byombudet

18 Nuvarande medlemmar Bennäs Byaråd Bergö Öråd Björkö Byaråd Bosund Byalag Byagårdsföreningen i Toby Dagsmark Ungdomsförening Djupsund-Lövsund-Teugmo Byaråd Finby Byaförening Henriksdals Byaförening Hirvlax Byaråd Härkmeri Byaråd Jeppo Byaråd Jeussen Byaråd Jussila Byaförening Kaitsor byaråd Karvat Byaförening KBC-Byaförening Kolam Byahemsförening Komossa Kortjärvi Byagård Koskö Kronvik Byaförening Lappfjärds Byaförening Lappfors Byaråd Markby byakassa Molpe Byaråd Munsala Byaråd Mäkipää Byaråd Nederpurmo Byaråd Nedervetil byaförening Nedre Korplax Byaråd Norra Pörtom Allaktivitetsförening Oxkangar Byaråd Perus Byaförening Pjelax Byaråd Rangsby Byaråd Rejpelt Hembygdsförening Rökiö Biblioteksförening Småbönders Byaråd Solf Byaråd Sundom Bygdeförening Särkimo Brudsund Byaråd Södra Vallgrund byaråd Taklax Tålamods Byaråd Vexala Byaråd Yttermarkgillet Österby Byaråd Övermark Byaråd Övre Nederlappfors Byaråd

19 Stor bykonferens hölls i februari 2005

20 Nästa konferens planeras att hållas i Estland?

21 Byplan - uppdatering ALLMÄNNA FONDEN: Vi har glädjen att meddela att Svenska kulturfonden har beviljat er ett understöd om 7500.00 euro för följande syfte: för projektet Byplan 2005. SÖB kommer att grunda ett projekt genom vilket byar skall assisteras i att antingen uppdatera sina byplaner eller skapa en byplan ifall man ej har en redan. Finansiering kommer att sökas ur POMO+- programmet. –Vid sitt senaste styrelsemöte valde SÖB en arbetsgrupp bestående av Ulf Grindgärds, Ann-Sofi Backgren, Anna-Lena af Hällström och Katarina Westerlund att skriva ihop projektet.

22 Styrelseordförande Ulf Grindgärds Henriksdal 64460 Härkmeri GSM 044- 320 6566 Email ulf.grindgards@henriksdalnet.fi Byaombud Katarina Westerlund Företagshuset Dynamo Närpesvägen 2 64200 Närpes Telefon 06-224 3620 GSM 050-3132769 Email katarina.westerlund@osterbotten.fi KONTAKTUPPGIFTER www.byar.fi

23

24 Årsmöte 2005 Medlemmarna i Svenska Österbottens byar r.f kallas härmed till stadgeenligt ÅRSMÖTE 24.4.2005 kl 14.00 i Kortjärvi byagård i Kortjärvi. –Stadgeenliga ärenden –Ändring av stadgarna –Övrigt program: Kortjärvi by presenteras och årets by 2004 Lappfjärd berättar vad man gör. –Kaffeservering Anmäl er på förhand till byombudet före 12.4.2005. Välkomna! Styrelsen


Ladda ner ppt "Svenska Österbottens Byar rf. Bättre levnadsförhållanden i byarna - med förenade krafter Våren 2005 Ulf Grindgärds, ordförande."

Liknande presentationer


Google-annonser