Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kol, kolväten, alkoholer, organiska syror, estrar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kol, kolväten, alkoholer, organiska syror, estrar."— Presentationens avskrift:

1 Kol, kolväten, alkoholer, organiska syror, estrar

2 Kol

3 Rent kol, ämnen som bara innehåller kolatomer. Rent KolGrafitDiamantAmorft kol (träkol, aktivt kol) EgenskaperMjukt, formbartHårtMjukt smetar av sigrepar alla andra ämnensmetar av sig GråsvartOfärgat, glänsandeGråsvart Leder elektricitetLeder ej elektricitetLeder ej ström AnvändningBlyertspennorSmyckenGrillkol (kolmila) SmörjmedelBorr- och skärverktygTa bort föroreningar ElektroderGasmask, absorbera giftiga gaser, Molekyl-i platta skikttredimensionellthuller om buller strukturnätverk, kristall G

4 Rent kolFullerener, Grafen fotbollsmolekyl, nanorör Egenskaper mycket starka, hållbarastarkaste ämnet leder elektricitetleder elektricitet mycket bra låg densitettunnaste materialet, en atom tjockt genomskinligt formbart Användning Byggmaterial N ya material: lätt, tunt, elastiskt  bilar, flygplan. Leder supersnabbt, stryktåliga,  Elektronikelektroniska komponenter Molekylstruktur 5- och 6- hörningar av kolatomer6-hörningar av kolatomer i ett skikt. som sitter ihop som en fotboll 6- hörningar av kolatomer som bildar ett smalt rör F

5 Kolföreningar 20 000 000 olika kolföreningar. (500 000 föreningar utan kolatomer) En kolatom kan sitta ihop med fyra andra atomer samtidigt. En kolatom har alltid 4 bindningar. (de flesta andra grundämnen har en eller 2 bindningar) Bindningar = är som ett ”klister” som håller ihop atomerna i en molekyl. Bindningar brukar ritas som små pinnar, korta streck, ___ C G

6 Kolmila Hemprov/inlämningsuppgift: Skriv lite fakta om en kolmila (vad den används till, hur den fungerar och sköttes). F

7 Kolets kretslopp Hemuppgift/inlämningsuppgift Rita kolets kretslopp på en A4 sida. Vid varje pil ska det finnas med en kort förklaring Följande ska vara med: Växter, djur, kol, sol, fabrik, olja, nedbrytare, människor, hus G

8 Kolväten - Innehåller grundämnena kol, C och väte, H. Mättade kolväten, Alkaner, slutar på -an Antal kolNamn SummaformelStrukturformel Molekylformel 1Metan G

9 Antal kolNamn SummaformelStrukturformel Molekylformel 2 Etan 3 Propan 4Butan 5Pentan G

10 6Hexan 7Heptan 8Oktan 9Nonan 10Dekan Grekiska räkneorden Di = 2Hexa = 6 Tr = 3Hepta = 7 Tetra = 4Octa = 8 Penta = 5 F

11 Strukturformel Rita antalet C i en rad Sätt ut bindningar ( - ) mellan C Sätt ut bindningar så varje kolatom har 4 stycken Sätt ut väte, H på de lediga bindningarna. Kol har alltid 4 st bindningar Väte har alltid 1 st bindning G

12 Isomerer, molekyler med olika form Raka kolvätenGrenade kolväten Dra pennan genom alla C utan lyfta eller dra på samma ställe två gånger Olika former av kolväten  olika egenskaper Isomererna är ytterligare en orsak till att det finns så många olika kolföreningar. F

13 Kolväten är mycket användbara Varje år använder vi människor flera miljarder ton kolväten som kommer ifrån Naturgas Råolja Råolja är en blandning av många olika kolväten med olika storlekar. G

14 Ju större kolvätemolekylerna är desto högre blir smältpunkten Kolväte 1 – 4 är i gasform i rumstemperaturgasol Kolväte 5 – 15 är i flytande form i rumstemperaturbensin, fotogen Kolväte 16  är i fast form i rumstemperaturasfalt G

15 På grund av att kolväten har olika storlek och därför olika kokpunkt kan man skilja dem åt genom destillation. G Gaser kolväte 1 – 4 Bensin kolväte 5-10 Fotogen kolväte 11-15 Diesel kolväte 16-20 Oljor kolväte 21-40 Asfalt kolväte 40  Råoljan värms upp så alla kolväten blir till gas. Gasen leds in längst ner i ett högt torn där den får stiga uppåt. Ju högre upp i tornet den kommer desto kallare blir det. De stora kolvätemolekylerna har hög kokpunkt, kondenserar de till vätska redan i tornets botten. De mindre kolvätena har lägre kokpunkt och kondenserar därför högre upp. Kondensera = gas blir vätska

16 Hur har råolja påverkat våra levnadsvillkor? Se inlämningsuppgift F

17 Krackning Slå sönder stora molekyler till mindre molekyler med 5 – 10 kolatomer. Används för att tillverka mer bensin ur råoljan. F

18 Bensin och Fotogen vilken antänds lättast? Se laboration

19 Vad bildas när kolväten brinner? Se laboration

20 Omättade kolväten, Alkener, slutar på – en Innehåller 1st dubbelbindning Antal kolNamn SummaformelStrukturformel Molekylformel 2Eten 3Propen 4Buten 5Penten G

21 Omättade kolväten, Alkyner, -yn Innehåller 1 st trippelbindning Antal kolNamn SummaformelStrukturformel Molekylformel 2 Etyn 3 Propyn 4 Butyn 5 Pentyn G

22 Omättade kolväten reagerar gärna med andra ämnen. Eten + Vätgas  Etan  + F

23 Alkoholer Innehåller grundämnena kol, väte och syre. Slutar på ändelsen –ol på metanserien Innehåller minst en OH-grupp, hydroxidgrupp. Högst 1 på varje C. Det är OH-gruppen som ger alkoholerna deras egenskaper En enklaste alkoholen är metanol, träsprit. Den näst enklaste alkoholen är etanol, sprit. G

24 Metanol Framställs genom torrdestillation av trä Mycket giftig, dö, bli blind Används till Lösningsmedel Bränsle Etanol Framställs genom jäsning av socker Giftig, förlamar nervsystemet Används till Lösningsmedel Drycker Desinfektionsmedel Bränsle Denaturerad sprit – tillsätter giftiga och illasmakande ämnen för att man ej ska kunna dricka den. Ex T-röd G

25 Vad händer i kroppen om man dricker metanol? Hemprov/Inlämningsuppgift F

26 Beskriv vad som händer när bröddeg jäser. (kemisk reaktion formel som balanseras) Hemprov/inlämningsuppgift F

27 Antal kolNamn SummaformelStrukturformel Molekylformel 1 Metanol, H - C - O-H 2 Etanol 3 Propanol 4 Butanol 5 Pentanol H G

28 Lab: Alkoholers egenskaper Se laboration

29 Olika sorters alkoholer beroende var OH- gruppen sitter. PropanolIso-propanol Sitter OH-gruppen första CSitter OH-gruppen på det andra C F

30 Vad bildas när alkoholer brinner? Se laboration

31 Alkoholer med flera OH-grupper Glykol – Etandiol – 2st OH-grupper Egenskaper Trögflytande Lättlöslig i vatten Giftig – skadar nervsystemet Användning Kylarvätska motverkar att kylare och motor fryser sönder. ta bort och hindrar isbildning på flygplan Glycerol – Propantriol – 3st OH-grupper Egenskaper Trögflytande Lättlöslig i vatten Smakar sött Användning Hudkrämer, fuktighetsbevarande. Framställning av nitroglycerin, dynamiter, hjärtmedicin Glycerol + salpetersyra  Nitroglycerin G

32 Alkohol  organisk syra Organiska syror bildas genom oxidation av alkoholer. Alkohol + syrgas  org syra + vatten Etanol + syrgas  etansyra + vatten +  + F

33 Organiska syror = karboylsyror Ändelsen –syra Innehåller en karboxylgrupp. –COOH Metansyra – Myrsyra, rödmyra, nässlor konservering av hö, ensilage, färga textilier, tillverka läder av djurhud. Etansyra – Ättiksyra krydda, konservering (lågt pH, gör så att bakterier och mögel ej överlever) Propansyra – propionsyra konserveringsmedel Butansyra – smörsyra bildas då smör härsknar, luktar mycket illa. G

34 G

35 Estrar Används till Smak och doft Lösningsmedel Sprängämne (nitroglycerin) Fetter (glycerol + tre fettsyror) Alkohol + syra  ester + vatten G F

36 Estertillverkning Laboration

37 Ordlista: Organisk kemi – kolföreningarnas kemi, ämnen som innehåller kol Oorganisk kemi – ämnen som inte innehåller kol Torrdestillation – upphettning utan lufttillförsel Tekniskt kol – torrdestillation av organiska ämnen, sockerkol, benkol, blodkol, träkol


Ladda ner ppt "Kol, kolväten, alkoholer, organiska syror, estrar."

Liknande presentationer


Google-annonser