Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kol, kolväten, alkoholer, organiska syror, estrar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kol, kolväten, alkoholer, organiska syror, estrar"— Presentationens avskrift:

1 Kol, kolväten, alkoholer, organiska syror, estrar

2 Kol

3 Rent kol, ämnen som bara innehåller kolatomer.
G Rent Kol Grafit Diamant Amorft kol (träkol, aktivt kol) Egenskaper Mjukt, formbart Hårt Mjukt smetar av sig repar alla andra ämnen smetar av sig Gråsvart Ofärgat, glänsande Gråsvart Leder elektricitet Leder ej elektricitet Leder ej ström Användning Blyertspennor Smycken Grillkol (kolmila) Smörjmedel Borr- och skärverktyg Ta bort föroreningar Elektroder Gasmask, absorbera giftiga gaser, Molekyl- i platta skikt tredimensionellt huller om buller struktur nätverk, kristall

4 Rent kol Fullerener, Grafen fotbollsmolekyl, nanorör
Egenskaper mycket starka, hållbara starkaste ämnet leder elektricitet leder elektricitet mycket bra låg densitet tunnaste materialet, en atom tjockt genomskinligt formbart Användning Byggmaterial Nya material: lätt, tunt, elastiskt  bilar, flygplan Leder supersnabbt, stryktåliga,  Elektronik elektroniska komponenter Molekylstruktur 5- och 6- hörningar av kolatomer 6-hörningar av kolatomer i ett skikt. som sitter ihop som en fotboll 6- hörningar av kolatomer som bildar ett smalt rör F

5 Kolföreningar G olika kolföreningar. ( föreningar utan kolatomer) En kolatom kan sitta ihop med fyra andra atomer samtidigt. En kolatom har alltid 4 bindningar. (de flesta andra grundämnen har en eller 2 bindningar) Bindningar = är som ett ”klister” som håller ihop atomerna i en molekyl. Bindningar brukar ritas som små pinnar, korta streck, ___ C

6 Kolmila F Hemprov/inlämningsuppgift: Skriv lite fakta om en kolmila (vad den används till, hur den fungerar och sköttes).

7 Kolets kretslopp Hemuppgift/inlämningsuppgift
Rita kolets kretslopp på en A4 sida. Vid varje pil ska det finnas med en kort förklaring Följande ska vara med: Växter, djur, kol, sol, fabrik, olja, nedbrytare, människor, hus

8 Kolväten - Innehåller grundämnena kol, C och väte, H
Kolväten - Innehåller grundämnena kol, C och väte, H. Mättade kolväten, Alkaner, slutar på -an G Antal kol Namn Summaformel Strukturformel Molekylformel 1 Metan

9 Antal kol Namn Summaformel Strukturformel Molekylformel
Etan Propan 4 Butan 5 Pentan G

10 Hexan Heptan Oktan Nonan Dekan Grekiska räkneorden Di = 2 Hexa = 6
Tr = 3 Hepta = 7 Tetra = 4 Octa = 8 Penta = 5 F

11 Strukturformel Rita antalet C i en rad
G Rita antalet C i en rad Sätt ut bindningar ( - ) mellan C Sätt ut bindningar så varje kolatom har 4 stycken Sätt ut väte, H på de lediga bindningarna. Kol har alltid 4 st bindningar Väte har alltid 1 st bindning

12 Isomerer, molekyler med olika form
Raka kolväten Grenade kolväten Dra pennan genom alla C utan lyfta eller dra på samma ställe två gånger Olika former av kolväten  olika egenskaper Isomererna är ytterligare en orsak till att det finns så många olika kolföreningar.

13 Kolväten är mycket användbara
G Varje år använder vi människor flera miljarder ton kolväten som kommer ifrån Naturgas Råolja Råolja är en blandning av många olika kolväten med olika storlekar.

14 Ju större kolvätemolekylerna är desto högre blir smältpunkten
Kolväte 1 – 4 är i gasform i rumstemperatur gasol Kolväte 5 – 15 är i flytande form i rumstemperatur bensin, fotogen Kolväte 16  är i fast form i rumstemperatur asfalt

15 På grund av att kolväten har olika storlek och därför olika kokpunkt kan man skilja dem åt genom destillation. G Råoljan värms upp så alla kolväten blir till gas. Gasen leds in längst ner i ett högt torn där den får stiga uppåt. Ju högre upp i tornet den kommer desto kallare blir det. De stora kolvätemolekylerna har hög kokpunkt, kondenserar de till vätska redan i tornets botten. De mindre kolvätena har lägre kokpunkt och kondenserar därför högre upp. Kondensera = gas blir vätska Gaser kolväte 1 – 4 Bensin kolväte 5-10 Fotogen kolväte 11-15 Diesel kolväte 16-20 Oljor kolväte 21-40 Asfalt kolväte 40

16 Hur har råolja påverkat våra levnadsvillkor?
F Se inlämningsuppgift

17 Krackning F Slå sönder stora molekyler till mindre molekyler med 5 – 10 kolatomer. Används för att tillverka mer bensin ur råoljan.

18 Bensin och Fotogen vilken antänds lättast?
Se laboration

19 Vad bildas när kolväten brinner?
Se laboration

20 Omättade kolväten, Alkener, slutar på –en Innehåller 1st dubbelbindning
Antal kol Namn Summaformel Strukturformel Molekylformel Eten Propen Buten Penten

21 Omättade kolväten, Alkyner, -yn Innehåller 1 st trippelbindning
Antal kol Namn Summaformel Strukturformel Molekylformel Etyn Propyn Butyn Pentyn

22 Omättade kolväten reagerar gärna med andra ämnen.
F Eten + Vätgas  Etan  +

23 Alkoholer Innehåller grundämnena kol, väte och syre.
Slutar på ändelsen –ol på metanserien Innehåller minst en OH-grupp, hydroxidgrupp. Högst 1 på varje C. Det är OH-gruppen som ger alkoholerna deras egenskaper En enklaste alkoholen är metanol, träsprit. Den näst enklaste alkoholen är etanol, sprit.

24 Metanol Etanol Framställs genom torrdestillation av trä
Mycket giftig, dö, bli blind Används till Lösningsmedel Bränsle Framställs genom jäsning av socker Giftig, förlamar nervsystemet Används till Lösningsmedel Drycker Desinfektionsmedel Bränsle Denaturerad sprit – tillsätter giftiga och illasmakande ämnen för att man ej ska kunna dricka den. Ex T-röd

25 Vad händer i kroppen om man dricker metanol?
F Hemprov/Inlämningsuppgift

26 Beskriv vad som händer när bröddeg jäser
Beskriv vad som händer när bröddeg jäser. (kemisk reaktion formel som balanseras) F Hemprov/inlämningsuppgift

27 Antal kol Namn Summaformel Strukturformel Molekylformel
G Antal kol Namn Summaformel Strukturformel Molekylformel Metanol, H - C - O-H Etanol Propanol Butanol Pentanol H

28 Lab: Alkoholers egenskaper
Se laboration

29 Olika sorters alkoholer beroende var OH-gruppen sitter.
F Propanol Iso-propanol Sitter OH-gruppen första C Sitter OH-gruppen på det andra C

30 Vad bildas när alkoholer brinner?
Se laboration

31 Alkoholer med flera OH-grupper
Glykol – Etandiol – 2st OH-grupper Glycerol – Propantriol – 3st OH-grupper Egenskaper Trögflytande Lättlöslig i vatten Giftig – skadar nervsystemet Användning Kylarvätska motverkar att kylare och motor fryser sönder. ta bort och hindrar isbildning på flygplan Egenskaper Trögflytande Lättlöslig i vatten Smakar sött Användning Hudkrämer, fuktighetsbevarande. Framställning av nitroglycerin, dynamiter, hjärtmedicin Glycerol + salpetersyra  Nitroglycerin

32 Alkohol  organisk syra Organiska syror bildas genom oxidation av alkoholer.
F Alkohol + syrgas  org syra + vatten Etanol + syrgas  etansyra + vatten +  +

33 Organiska syror = karboylsyror
Ändelsen –syra Innehåller en karboxylgrupp. –COOH Metansyra – Myrsyra, rödmyra, nässlor konservering av hö, ensilage, färga textilier, tillverka läder av djurhud. Etansyra – Ättiksyra krydda, konservering (lågt pH, gör så att bakterier och mögel ej överlever) Propansyra – propionsyra konserveringsmedel Butansyra – smörsyra bildas då smör härsknar, luktar mycket illa.

34 G

35 Estrar Används till Smak och doft Lösningsmedel
Sprängämne (nitroglycerin) Fetter (glycerol + tre fettsyror) Alkohol + syra  ester + vatten G F

36 Estertillverkning Laboration

37 Ordlista: Organisk kemi – kolföreningarnas kemi, ämnen som innehåller kol Oorganisk kemi – ämnen som inte innehåller kol Torrdestillation – upphettning utan lufttillförsel Tekniskt kol – torrdestillation av organiska ämnen, sockerkol, benkol, blodkol, träkol


Ladda ner ppt "Kol, kolväten, alkoholer, organiska syror, estrar"

Liknande presentationer


Google-annonser