Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läroplansnätverk förskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läroplansnätverk förskolan"— Presentationens avskrift:

1 Läroplansnätverk förskolan
Välkomna!

2 Program för dagen Återkoppling från träffen i Sundsvall
Genomgång av hemuppgift från förra träffen. Hur gick det att genomgöra planeringarna i skarpt läge? Varje grupp redovisar sina reflektioner Fika Fokus på naturvetenskap och teknik - Hur gör vi en planering som stödjer läroplansmålen inom dessa ämnesområden? Vi jobbar praktiskt i grupper med planeringar Avrunda dagen med reflektioner av planeringsarbete, vad har vi lärt oss idag?

3 Återkoppling av lärtillfälle
Samla ihop grupp 1 till 4 och prata ihop er Hur såg planeringen ut? Hur gick genomförandet? Vad lärde sig barnen av aktiviteten? Hur såg ni det? Återrapportera till hela gruppen Dokumentera lärandet i dokumentationsmall

4 Nästa planering Utgå från läroplansmålen i naturvetenskap och teknik. Läs också läroplanen sid 4-7 om förskolans uppdrag, vad kan vi hänvisa till där i vår planering? Skapa en pedagogisk planering med syfte, genomförande och utvärdering av lärandet Hur kartlägger vi det som barnen redan kan? Hur ska vi se om barngruppen har utvecklats och har ett större kunnande efter vår aktivitet?

5 Lokal pedagogisk planering i förskolan
Plocka ut de mål i läroplanen som barnen ska få möjlighet att träna på Hur får vi syn på vilka effekter som aktiviteterna har haft på barnens lärande? Hur gör vi en pedagogisk dokumentation som beskriver utvecklingen av förskolans verksamhet? Vilka aktiviteter ska vi genomföra med barnen så att de får träna på målen som beskrivs?

6 Checklista för förskolans personal
Plocka ut de mål som finns i läroplanen som är aktuella inför valt arbetsområde Vilka aktiviteter ska genomföras med barnen? Vilken tid har vi till förfogande? Vilket material behöver vi använda oss av/ köpa in? Hur kan målet tränas in via leken? Hur stimulerar vi barnens kreativitet och lust att lära? Hur får vi med barnen i planeringsarbetet av hur vi ska träna på målen?

7 Checklista för förskolans personal
Hur fördelar vi arbetet mellan oss i arbetslaget? Vem leder barngruppen och vem är ansvarig för att arbetat dokumenteras Hur kan vi se vad barngruppen har för förkunskaper? Hur kan vi göra det? Hur kan vi se att barngruppen har utvecklats under arbetsområdet? Vilken pedagogisk dokumentation ska vi genomföra? Video, digitalfoto, barnintervjuer, loggbok, portfolio, observationer vid samling mm

8 Checklista för förskolans personal
Hur ska vi genomföra aktiviteterna via lek så att de genomsyras av kreativitet, lust, nyfikenhet och företagsamhet? Hur ska ni organisera aktiviteter som stödjer barnens självförtroende och tillit till sin egen förmåga? Hur tränar vi barnens förmåga att iaktta, reflektera, kommunicera, söka ny kunskap Hur tränar vi om något barn vill fördjupa sig i en enskild fråga och söka svar och lösningar?


Ladda ner ppt "Läroplansnätverk förskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser