Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemuppgift 1.Beskriv koloncancerprocessen utifrån följande: - Patienter (kön, ålder, antal, fördelning avseende specifika behov) - Kompetenser (medarbetare/professioner/kompetensnivå)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemuppgift 1.Beskriv koloncancerprocessen utifrån följande: - Patienter (kön, ålder, antal, fördelning avseende specifika behov) - Kompetenser (medarbetare/professioner/kompetensnivå)"— Presentationens avskrift:

1 Hemuppgift 1.Beskriv koloncancerprocessen utifrån följande: - Patienter (kön, ålder, antal, fördelning avseende specifika behov) - Kompetenser (medarbetare/professioner/kompetensnivå) - Processkarta (patientens väg) 2.Ta fram en Värdekompass Identifiera för varje perspektiv faktorer som påverkar. 3.Gör en Drivkraftsanalys för varje perspektiv, ta fram primära och sekundära drivkrafter. 4.Finns mått och resultat idag? 5.Identifiera och lista problemområden 6.Ta fram förbättringsområden och handlingsplan. 7.Finns de resurspersoner som behövs för fortsatt arbete?

2 Patienter (kön, ålder, antal, fördelning avseende specifika behov)

3 Kompetenser (medarbetare/professioner/kompetensnivå) Överläkare Karin Adolfsson 75% Specialistläkare Helga Hagman 80% ST-läkare Kristina Engvall, just nu kolorectal- intresserad 80% Annika Junehed, mottagningssjuksköterska 100% Linda Dahlkvist, sjuksköterska dagbehandlingen, 100 %

4 Processkarta (patientens väg)

5 Värdekompass för koloncancer Kliniskt status/ Vårdbehov (vad är viktigt för dig som profession) Provresultat Komplikationer/ avvikelser Funktionellt status/hälsostatus (vad är viktigt för patientens dagliga liv) Fysiskt Psykiskt Socialt Patient/kundupplevda behov (vad är viktigt i vården för dig som patient) Upplevd hälsovinst Med sättet att ge vård Resurser/Kostnader (vad kostar det, vilka resurser används, kompetensbehov) Direkta Indirekta Bästa möjliga värde

6 Mål/ målområde Bemötande Drivkraftsanalys Patient/kund- upplevda behov Information Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?” Sekundära drivkrafter ”Hur?” © Richard Scoville & Catalyst Institute Mått och mätetal Kontinuitet Mått och mätetal Frgar aktivt hur de mår Vi presenterar oss alltid med namn och lämnar visitkort Muntlig vid mottagningsbesök och Och behandling Skriftlig information om det finns Kompetent persoanl ger rätt information PAS, kontaktsjuksköterska Utvärderingsbesök, besök till PAL Biverkningskontroll kontroll till POLL AP DS Tillgänglighet/ teltid Dagvård telefontid 7.30-18.00 Avdelning, tillgänglighet 24 tim/dygn Teltid till läkare= samma dag- dagjour

7 Mål/ målområde INCA Drivkraftsanalys Kliniskt status/vårdbehov Adekvat vårdplan för patienten Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?” Sekundära drivkrafter ”Hur?” © Richard Scoville & Catalyst Institute Mått och mätetal Biverkningsrap port Kliniska status Behandlingss ”vinst” Överlevnad Följer vårdprogram MDT- konferens Välinformerad patient Rapport till ”teamssk” Dokumentation i journal AP DS

8 Mål/ målområde ” Bra” nutritionstatus Drivkraftsanalys Funktionellt status/hälsostatus Tumörrelaterade symtom Psykosocialt omhändertagnade Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?” Sekundära drivkrafter ”Hur?” © Richard Scoville & Catalyst Institute Mått och mätetal Behandlingsrelater ade symtom Mått och mätetal Erbjuder kuratorskontakt rehabiliteringskurs Anhörigsamtal vid behov-uppmnas ta med anhörig i kallelse Dietistkontakt vid behandlingsstart Viktkontroll vid varje besök Frågar aktivt om försämrad aptit Frågar aktivt om smärtor, blödning Trötthet graderas Symtom från mag-tarm Användet ”illamåendedagbok” Efterhör behandlingrelaterade symtom- ringa pat Skattningskla neuropatier AP DS

9 Mål/ målområde Diagnostik Drivkraftsanalys Resurser/ Kostnader Läkemedelsadminis tartion INCA-register Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?” Sekundära drivkrafter ”Hur?” © Richard Scoville & Catalyst Institute Mått och mätetalDiagnostik Mått och mätetal strålbehandling Mått och mätetal Tid för registrering Tid för att samla data- journalgranskning Radiologi PAD Labprover Cytodose Städ och avfallshantering Utbildning cyt-körkort, läkemedel och apotekskostnader Service av utrustning Utbildning IT-system AP DS

10 Identifierade problemområden Bristande kontinuitet på läkarsidan Kontaktsjuksköterska: mott; strål; dagvård Svårt med läkartider – kan lösas med mer sjuksköterskeresurs för att frigöra läkartid Glapp i övergång från sjukhus till palliativ hemsjukvård, speciellt för polikliniska patienter. Vi vet inte vart vi ska vända oss, svårt med planering

11 Identifierat förbättrings- område MålÅtgärderAnsvar för genomförande Tidsplan och mätningar Utveckla teamet Tydligt på hemsida vilka som ingår i teamet Känt för alla på kliniken + på berörda kliniker väl fungerande flöde inom kliniken Angelika Marianne dietist Kontaktsjuksköterska på strålbehandlingen vid läkarbesöket på mottagningen Annika J Victoria Angelika Patientinformation, checklista för muntlig information och skriftlig information för strålbehandling Välinformerad patient och anhörig Patientinformation, checklista för muntlig information och skriftlig information Välinformerad patient och anhörig Sprida dagvårdens checklistor till vårdavdelningen Alla patienter får en egen ” informations-mapp” Linda D Multidisciplinära mottagningar utifrån patientens behov (som bröstmottagning) Patient träffar onkolog och kirurg och ssk vid samma tillfälle Långsiktigt mål Samarbete primärvården – distriktsköterska – klara planer Smidiga övergångar från sluten och öppen till palliation Riktlinjer för vårdplanering av poliklinisk patient

12 Identifierat förbättrings- område MålÅtgärderAnsvar för genomförande Tidsplan och mätningar Metodbeskrivning för respektive yrkesgrupp Metodbeskriv ning ska finnas och vara förankrade Metodbeskrining för slutenvårdspatient och poliklinisk behandling Annika Junehed Linda Dahlqvist Karin Adolfsson Terese Karlsson Sekreterare med i teamet Agneta Alvarsson Patienter som startar cytostatikabehandli ng polikliniskt ska kanske ha poll- sköterska som kontaktsjuksköters ka från början. Alla patient ska träffa kontaktssk och bli introducerad vid nybesöket Start med gemensam mottagning för att etablera samarbetet Patienten erbjuds introduktion på dagvården samma dag Annika kontaktar Linda D, Anki eller Linda J vid nybesök Annika J och Linda D Start 101201 Palliativa teamet – bättre samarbete över gränserna.

13 Identifierat förbättrings-område MålÅtgärderAnsvar för genomförande Tidsplan och mätningar Involvera anhörig (involve-projektet) Ta del av resultat från involve- studien Gunilla Pettersson Eva U SGA- mätning / MNA Dietist Välnutrierad patient Viktkontroll vid alla besök ingår i usk-uppgift 100% erbjuden dietistkontakt Dietistbedömning varje patient Samarbete primärvården – distriktsköterska – klara planer RehabiliteringPatientinform ation om träning under behandling Erbjuda alla patienter att träffa sjukgymnast RehabiliteringAlla erbjuds kuratorskont akt Maria Hugosson Återgång i arbetslivet Victoria Wendel

14 Resurser Mottagningssjuksköterska till team GI – intresserad specialistläkare Sjukgymnast Arbetsterapeut Resurs för patienter med stomi och patienter med handikappande tarmbesvär


Ladda ner ppt "Hemuppgift 1.Beskriv koloncancerprocessen utifrån följande: - Patienter (kön, ålder, antal, fördelning avseende specifika behov) - Kompetenser (medarbetare/professioner/kompetensnivå)"

Liknande presentationer


Google-annonser