Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona Bokslutskommuniké 21 januari 2004 Operaterrassen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona Bokslutskommuniké 21 januari 2004 Operaterrassen."— Presentationens avskrift:

1 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona Bokslutskommuniké 21 januari 2004 Operaterrassen

2 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Disposition w Ett aktivt år w Caponas hotellmarknad w Bokslutskommuniké w Home w 2004

3 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P 2003, ett aktivt år w Resultat före skatt 134 MSEK w Resultat efter skatt 100 MSEK, 5,32 SEK/aktie w Bokfört värde 2 319 MSEK, marknadsvärde 2 720 MSEK w Projektvolym 73 MSEK w Utdelning 3,75 SEK, motsvarande 70% av resultatet efter skatt

4 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P 2003, ett aktivt år w Reavinster 22 MSEK w Likviditetshöjande åtgärder w Aktiekursen +23% w Attract 40 w Förvärv av Home w 2:a plats i tävlingen Årets Börsbolag

5 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Börskursutveckling, +23%

6 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Totalavkastning, +32%

7 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Ägarstruktur 2003-12-31

8 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellens varumärken 2003-12-31

9 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P C aponas hotellmarknad

10 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Vem bor på nordiska hotell?

11 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P RevPAR-utveckling Norden Valuta: SEK * nov 2002 - okt 2003

12 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknader, Sverige * nov 2002 - okt 2003

13 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknader, Norge Valuta: SEK * nov 2002 - okt 2003

14 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknader, Danmark Valuta: SEK * nov 2002 - okt 2003

15 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknad, Finland Valuta: SEK * nov 2002 - okt 2003

16 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Bokslutskommuniké w Resultat- & balansräkningar w Räntebindning w Nyckeltal w Känslighetsanalys w Marknadsvärdering

17 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Resultat före skatt 134 MSEK

18 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hyresintäkter 285 MSEK

19 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotelloperatörsverksamheten

20 Balansräkningar

21 Fastighetsbeståndet 2003-12-31

22 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Räntebindningsstruktur 2003-12-31

23 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Nyckeltal

24 Känslighetsanalys

25 Marknadsvärdering av fastighetsbeståndet w Samtliga fastigheter har externvärderats w Bedömt marknadsvärde 2 720 MSEK w Exklusive försäljningar om 127 MSEK avser förändringen valutaförändringar och minskade fastighetsvärden

26 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Home

27 Home w 19 hotellfastigheter, varav 16 i Sverige, två i Norge och en i Danmark w Förvärvas genom nyemission av 6,0 miljoner aktier w Passar väl in i Caponas mål och strategier w Påverkar Caponas nyckeltal positivt w Positiv respons från ägare och marknaden

28 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Motiv w Portföljen passar väl in i Caponas mål och strategier w Förbättrade nyckeltal och bibehållen finansiell stabilitet w Attraktiv portfölj som stärker och breddar Caponas nuvarande bestånd såväl geografiskt som avseende typ av fastigheter w Jämnare fördelning av varumärken

29 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Processen w Övergripande genomgång av Homes hotellfastigheter w Djupare analys av Home genom anlitande av Handelsbanken Capital Markets, Catella Corporate Finance, CB Richard Ellis, KPMG, Mannheimer Swartling Advokatbyrå m fl w Överenskommelse om förvärv av Home w Bolagsstämma för beslut om emission av nya aktier i Capona som vederlag för aktierna i Home

30 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Fastighetsvärdering w CB Richard Ellis w Caponas värderingsprinciper w Samtliga fastigheter i Capona och Home har värderats

31 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Bolagsvärdering w Oberoende värdering av fastigheter w Beräkning av substansvärden w Börsens värdering av Caponas fastigheter w Skillnader i kapitalstruktur, kostnader för central administration m m w Överenskommen köpeskilling för Home är 6,0 miljoner aktier eller 24,3 procent av Capona efter nyemission

32 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Fastighetsbeståndet w 19 hotellfastigheter, varav 16 i Sverige, två i Norge och en i Danmark w 2 299 hotellrum w Uthyrbar area 147 735 kvm w Merparten av beståndet beläget i centrala lägen i storstadsregioner och regionstäder w Hotellfastigheter i bra skick

33 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Fastighetsbeståndet w Choice Hotels hotelloperatör och varumärke i samtliga fastigheter w Marknadsvärde 1 603 MSEK w Storstadsregioner 39% w Regionstäder 36% w Övriga orter 25% w Hyresintäkter proforma 1 okt 2002 - 30 sep 2003 147 MSEK, driftnetto 130 MSEK

34 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hyresavtalen w 18 hyresavtal med Choice Hotels w Löper ut under 2015-2025 w Omsättningsbaserad hyra i kombination med minimihyra w Hotelloperatörerna har större ansvar för underhåll, vilket leder till lägre underhållskostnader

35 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona efter ett förvärv w Antal hotell ökar från 40 till 59 w Antal hotellrum ökar från 6 409 till 8 708 w Hyresintäkterna proforma ökar med 53% w Marknadsvärdet ökar från 2 720 MSEK till 4 323 MSEK w Choice Hotels blir näst största hotelldistributör w Capona stärker sin position som Nordens ledande hotellfastighetsbolag

36 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona efter ett förvärv

37 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona efter ett förvärv

38 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona efter ett förvärv

39 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona efter ett förvärv

40 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Nyckeltalen förbättras * Vid beaktande av 14% latent skatt

41 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Ägarstruktur

42 Sammanfattning w 6,0 miljoner nyemitterade aktier, motsvarande en ägarandel om 24,3% w 19 hotellfastigheter i gott skick och bra lägen w Marknadsvärde 1 603 MSEK w Förvärv med 8% rabatt mot marknadsvärde och till en direktavkastning om 8,9% w Synlig soliditet 29% w Effekter på Caponas nyckeltal per aktie proforma: w Vinst +5,3%Kassaflöde +11,2%Substansvärde +4,8%* * Vid beaktande av 14% latent skatt

43 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Sammanfattning w Starkt varumärke, större riskspridning w Lämplig tidpunkt w Capona stärker sin position som Nordens ledande hotellfastighetsbolag w Bra affär för alla Caponas aktieägare

44 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P 2004

45 2004 – Ett spännande år w Fortsätta att utveckla fastighetsbeståndet w Integrera Home-beståndet w Scandic Hotel Kolding w Fortsatt aktiva i förvärvsdiskussioner

46 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P 2004 – Resultat i nivå med 2003 w Den allmänna konjunkturen förväntas vända uppåt under senare delen av 2004, vilket påverkar hotellkonjunkturen positivt w Resultatet efter finansnetto för helåret 2004 bedöms bli i nivå med motsvarande resultat för 2003, exklusive reavinster

47 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Frågor?

48 Bilaga w Nordiska hotellmarknaden w Grafer och tabeller w Caponas hotellmarknader w Tabeller w Kvartalsfördelade resultaträkningar

49 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellmarknaden i Norden Valuta: SEK * nov 2002 - okt 2003

50 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellmarknaden i Norden, november 2002 - oktober 2003

51 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellmarknaden i Sverige * nov 2002 - okt 2003

52 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellmarknaden i Sverige cirka 1 600 hotell

53 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellmarknaden i Norge Valuta: SEK * nov 2002 - okt 2003

54 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellmarknaden i Norge cirka 1 000 hotell

55 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellmarknaden i Danmark Valuta: SEK * nov 2002 - okt 2003

56 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellmarknaden i Danmark cirka 500 hotell

57 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellmarknaden i Finland Valuta: SEK * nov 2002 - okt 2003

58 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellmarknaden i Finland cirka 700 hotell

59 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknader, november 2002 - oktober 2003

60 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknader i Sverige cirka 550 hotell

61 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknader i Norge cirka 100 hotell

62 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknader i Danmark cirka 100 hotell

63 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknad i Finland cirka 55 hotell

64 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Kvartalsfördelade resultaträkningar


Ladda ner ppt "V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona Bokslutskommuniké 21 januari 2004 Operaterrassen."

Liknande presentationer


Google-annonser