Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Private and Confidential 2015-03-281 AllTele Presentation Mars 2008 Ola Norberg / VD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Private and Confidential 2015-03-281 AllTele Presentation Mars 2008 Ola Norberg / VD."— Presentationens avskrift:

1 Private and Confidential 2015-03-281 AllTele Presentation Mars 2008 Ola Norberg / VD

2 Private and Confidential 2015-03-282 Affärsidé och erbjudande  AllTeles affärsidé är att erbjuda våra kunder billigare och bättre kommunikation.  AllTele erbjuder boende i flerfamiljsfastigheter, radhus och villor samt små och medelstora företag betydande kostnadsbesparingar för internetanslutning och fast telefoni med kompletta samtals- och mertjänster.

3 Private and Confidential 2015-03-283 Volymutveckling

4 Private and Confidential 2015-03-284 Marknadsutveckling  Tillväxt för IP-telefoni > 500 000 abonnenter  Bredbandsbolaget (Telenor)  ComHem  AllTele  Strategiskt fokus mot breda IP-tjänster  Migrering från Förvalstelefoni mot IP-baserade tekniker  ”Dual och 3-play”  ADSL, Stads- och regionsnät  Lagrings och säkerhetstjänster

5 Private and Confidential 2015-03-285 Bokslut 2007 (Kommuniké)  Nettoomsättning + 192 % till 41 539 (14 240 ) KSEK  Löpande telefoniintäkter + 78% till 22 528 (12 688 ) KSEK  Rörelseresultat -14 210 (- 9 345 ) KSEK  Kassaflöde löpande verksamhet 5 614 (-7 882) KSEK  Ökning antal abonnemangskunder > 400%  Ökning av bearbetningsbar marknad > 2 100 000 hushåll och SME

6 Private and Confidential 2015-03-286 Kv 4 2007  Nettoomsättning + 541 % till 26 804 (4 183) KSEK  EBITDA 1 529 (-4 071)  Rörelseresultat* -1 017 (- 4 503) KSEK  Organisk tillväxt ca 60 %  Kassaflöde från löpande verksamheten 14 391 (-3 783)  Stark fokus på migrering av förvärv * Efter omställningskostnader om 1 500 KSEK, Rörelseresultat före 483 (-4 503)

7 Private and Confidential 2015-03-287 Genomförda förvärv 2007 Finansierade ur eget kassaflöde:  Wasadata Bredband AB (5 700 ISP-kunder)  Skellefteå Kraft (11 000 ISP-kunder) Lånefinansierat (SEB och Proventus)  TDC Sverige AB (24 000 ADSL-kunder)

8 Private and Confidential 2015-03-288 Strategi 2008-2010 organisk tillväxt  Starkt fokus på ”Korsförsäljning” = + ARPU på privatmarknad ADSL / Stadsnät  Lansering av produkterbjudande privatmarknad  Bredbandstelefoni ”AllTele Light”  Fullvärdigt telefonierbjudande 18 000 ADSL-kunder  ISP-tjänster i 10-tal utvalda stadsnät SME  Fullskalig lansering av SME-tjänster i stadsnät  Fiber och ADSL-erbjudande rikstäckande

9 Private and Confidential 2015-03-289 Fortsatt förvärvsstrategi  ”Billiga” rikstäckande kundvolymer ADSL/Stadsnät 5 – 50 000 kunder  Lokala/Regionala ISP som möter profilen:  Kundvolymer 500 - 5.000 kunder  Kompetent management för lokalmarknaden  Etablerad teknikplattform  Acceptabel avtalsbindning mot leverantörsmarknaden  Positiva kassaflöden !

10 Private and Confidential 2015-03-2810 Målbild 2010  Fullvärdig 3-play leverantör med rikstäckning  Kompletterande Mobilt bredband  Etablerade med egna kontor på 10 orter  EBITDA > 15 %  100 000 – 150 000 kunder varav >30 % 3-Play

11 Private and Confidential 2015-03-2811 Frågor ?


Ladda ner ppt "Private and Confidential 2015-03-281 AllTele Presentation Mars 2008 Ola Norberg / VD."

Liknande presentationer


Google-annonser