Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk uppföljning december 2008. Reporäntan sänks till 2 procent Reporäntan bedöms ligga kvar på samma nivå under 2009 En kraftig sänkning av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk uppföljning december 2008. Reporäntan sänks till 2 procent Reporäntan bedöms ligga kvar på samma nivå under 2009 En kraftig sänkning av."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk uppföljning december 2008

2 Reporäntan sänks till 2 procent Reporäntan bedöms ligga kvar på samma nivå under 2009 En kraftig sänkning av räntan och räntebanan är nödvändigt för att dämpa fallet i produktion och sysselsättning och klara inflationsmålet på två procent

3 Reporäntan sänks Konjunkturutsikterna försvagas snabbt Inflationen faller under målet Kräver ovanligt stora och snabba penningpolitiska åtgärder Tillväxten återhämtar sig 2010

4 Konjunkturen försvagas snabbt Inköpschefsindex, tillverkningsindustrin, index = 50 innebär oförändrad aktivitet Anm. Vertikalt streck vid september. Källa: EcoWin

5 Omsättningen i detaljhandeln faller Årlig procentuell förändring Anm. Vertikalt streck vid september. Säsongsrensade data. Källa: EcoWin

6 Snabb försvagning på arbetsmarknaden Varsel och lediga platser, säsongrensad data, tusental Källa: Arbetsförmedlingen Anm. Avser preliminära utfall för november. Vertikalt streck vid september.

7 Snabb försvagning på arbetsmarknaden Varsel och lediga platser, säsongrensad data, tusental Källa: Arbetsförmedlingen Anm. Avser preliminära utfall för november

8 BNP bromsar in i hela världen Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade data Källor: IMF, SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

9 Nedjusterad BNP-prognos i Sverige Kvartalstillväxt uppräknat till årstakt, säsongsjusterade data Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

10 Arbetslösheten stiger snabbt Procent av arbetskraften, säsongsjusterade data Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos, 15-74 år. Data före 1993 är länkade av Riksbanken Källor: SCB och Riksbanken

11 Lägre oljepris driver ner inflationen Brentolja, USD per fat Källa: Intercontinental Exchange och Riksbanken

12 Försvagning av kronan TCW-index 1992-11-18=100 Källa: Riksbanken Anm. Utfallen är dagskurser t.o.m. 2008-12-01 och prognoserna avser kvartalsgenomsnitt. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

13 Inflationen under målet KPI, årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

14 Stor skillnad mellan reporäntan och marknadsräntor Procent Källor: Reuters EcoWin, SCB och Riksbanken

15 Ovanligt stor sänkning Ny information, analyser och bedömningar talar för att reporäntan bör ned till ca 2 procent Den snabba försvagningen av konjunkturen Företagens och hushållens ökade pessimism Penningpolitikens minskade genomslag Riskerna med att ta i för mycket är mindre än riskerna med att ”vänta och se”

16 Åtgärder för det finansiella systemet Lån (mot säkerhet) i kronor och dollar Förändrade säkerhetskrav Likviditetsstöd till Kaupthing och Carnegie Företagscertifikat

17 Återhämtning 2010 Bättre fungerande finansiella marknader Minskad osäkerhet Ökad efterfrågan från omvärlden Svag krona Expansiv finans- och penningpolitik

18 Reporäntan en prognos - inte ett löfte Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Diagram Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos


Ladda ner ppt "Penningpolitisk uppföljning december 2008. Reporäntan sänks till 2 procent Reporäntan bedöms ligga kvar på samma nivå under 2009 En kraftig sänkning av."

Liknande presentationer


Google-annonser