Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. IQ Samhällsbyggnad Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. IQ Samhällsbyggnad Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet."— Presentationens avskrift:

1 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. IQ Samhällsbyggnad Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet Drottninggatan 26 111 51 Stockholm 08-411 16 40 www.iqs.se

2 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Driver frågor som är viktiga för samhällsbyggnadssektorn som helhet Medlemmar: Fastighetsägare, byggherrar Entreprenörer och installatörer Materialtillverkare Arkitekter, tekniska konsulter Kommuner, myndigheter Slutkunder och brukare Försäkringsbolag, finansieringsaktörer Intresseorganisationer Universitet, högskolor och institut

3 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. IQ Samhällsbyggnad möjliggör ökad samhälls- och brukarnytta genom fler innovationer* och ökad kompetens inom samhällsbyggandet. En innovation definieras som en ny eller förändrad produkt (vara eller tjänst), process eller metod, som har implementerats och blivit kommersiellt gångbar och efterfrågad på en marknad.

4 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. IQ Samhällsbyggnad -neutral nod och katalysator för sektorsövergripande frågor -kitt mellan näringsliv, myndigheter, forskare och brukare  Seminarier och möten  Programsamordning  Projekt Näringsliv Forskning Politik

5 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Inspel till FoI-propositionen Kraftfull kompetensuppbyggnad inom samhällsbyggande genom en gemensam offentlig – privat satsning på forskning och innovation

6 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. IQ program Programsamordning

7 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Energimyndighetens riktade forskningssatsning på energieffektivisering i byggd miljö 2008-2012 52 milj. Kr. från Energimyndigheten, 78 milj. Kr. i samfinansiering från sektorn 46 forskningsprojekt på två forskningsområden – ”Byggnaden som energisystem” och ”Styrmedel, beteende och incitament” Utvärderingar gjorda av Profu samt Faugert & CO visar att programmet signifikant ökat samverkan mellan forskning och näringsliv, men också att mer forskning behövs på temat ”Styrmedel, beteende och incitament”

8 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. http://www.youtube.com/watch?v=xAnVNXaa5oAwww.youtube.com/watch?v=xAnVNXaa5oA

9 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Formas Energimyndigheten VINNOVA Trafikverket Strategiska samarbetspartners EU-organisationer RYM Nordiskt Innovationscentrum Delegationen för hållbara städer

10 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Offentlig sektor Privat sektor Akademi Brukarens behov Samhällets utmaningar Inspel till FoI-propositionen: Samverkan i en kraftfull gemensam FoI-satsning

11 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Inspel till FoI-propositionen IQ Samhällsbyggnad och samhällsbyggnadssektorn föreslår att regeringen 1.successivt ökar de årliga insatserna på FoI inom universitet, högskolor och institut samt gemensamma utvecklingsområden, så att de efter en inledande fyraårspersiod uppgår till minst en miljard årligen, en fördubbling av dagens nivå 2.inrättar ett FoI-råd Samhällsbyggnad 3.etablerar ett strategiskt innovationsprogram för samhällsbyggnad – ett program av den typ som föreslagits av de svenska forskningsfinansiärerna i ”För svensk framgång inom forskning och innovation 2013-2016” De privata aktörerna inom samhällsbyggnad är beredda att matcha den föreslagna statliga successiva ökningen.

12 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. IQS-seminarier/workshops Remisseminarier Matchmakingmöten After Work Seminarier och möten

13 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Projekt Initierade av IQS Projektvis finansiering Exempel: EU-bevakning och –påverkan Resultat- och kunskapsspridning Forskningspropositionen, etapp 2

14 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. IQ Samhällsbyggnad Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet Vill du bli medlem? Kontakta Anna Sander 08-411 16 40 www.iqs.se


Ladda ner ppt "IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. IQ Samhällsbyggnad Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet."

Liknande presentationer


Google-annonser