Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klassisk organisationsteori

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klassisk organisationsteori"— Presentationens avskrift:

1 Klassisk organisationsteori
Charlotta Parkås, Helena Ohlsson, Lotta Huldén och Karolina Vikingsson

2 Klassisk organisationsteori
växte fram under industrialismens genombrott under 1800-talet maskinmetaforen standardisering förutsägbarhet

3 Henri Fayol - Administrativa skolan
Vad ska företagsledningen göra? Planera Organisera Leda (command) Samordna Kontrollera Implicit: kommunicera

4 Henri Fayol - Administrativa skolan
Hur ska företagsledningen göra? 4 principer för effektiv organisation: Struktur: hierarkisk, arbetsfördelning, kontrollspann Styrka: Centralisering av beslut, auktoritet, disciplin Belöning: jämlikt mellan individer Attityd: generell före individen

5 Henri Fayol - Administrativa skolan

6 Max Weber- byråkratiska skolan
Beskriver en idealtyp. Tre spår i Webers teori liknar Fayol: Tydligt definierad hierarki Tydlig arbetsfördelning Beslut fattas centralt, där finns också makten och inflytandet över organisationen

7 Max Weber- byråkratiska skolan
Tre aspekter som skiljer ut Webers syn på den ideala organisationen Låter inte omvärlden distrahera Regler är viktiga, de ska skrivas ned Auktoritet tilldelas främst av rationella skäl, och knyts till funktion inte person Klimatet i en byråkratisk organisation är formellt.

8 Frederick Taylor- Taylorism
Ett bästa sätt & rätt man på rätt plats

9 Grundprinciper Det finns ett bästa sätt att utföra ett arbete
Man ska välja ut den mest lämpade till varje enskild arbetsuppgift och sedan lära upp personen till uppgiften Ett gott samarbete mellan arbetare och ledning ska eftersträvas Funktionell uppdelning av arbete och ansvar

10

11 kommunikation i en klassisk organisation
Innehåll vertikalt, uppifrån och ner order, regler, direktiv, instruktioner kanal oftast skriftlig stil formell, distans, klädkod


Ladda ner ppt "Klassisk organisationsteori"

Liknande presentationer


Google-annonser