Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klassisk organisationsteori Charlotta Parkås, Helena Ohlsson, Lotta Huldén och Karolina Vikingsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klassisk organisationsteori Charlotta Parkås, Helena Ohlsson, Lotta Huldén och Karolina Vikingsson."— Presentationens avskrift:

1 Klassisk organisationsteori Charlotta Parkås, Helena Ohlsson, Lotta Huldén och Karolina Vikingsson

2 Klassisk organisationsteori växte fram under industrialismens genombrott under 1800-talet maskinmetaforen standardisering förutsägbarhet

3 Henri Fayol - Administrativa skolan Vad ska företagsledningen göra? 1.Planera 2.Organisera 3.Leda (command) 4.Samordna 5.Kontrollera Implicit: kommunicera

4 Henri Fayol - Administrativa skolan Hur ska företagsledningen göra? 4 principer för effektiv organisation: 1.Struktur: hierarkisk, arbetsfördelning, kontrollspann 1.Styrka: Centralisering av beslut, auktoritet, disciplin 1.Belöning: jämlikt mellan individer 1.Attityd: generell före individen

5 Henri Fayol - Administrativa skolan

6 Max Weber- byråkratiska skolan Beskriver en idealtyp. Tre spår i Webers teori liknar Fayol: 1.Tydligt definierad hierarki 2.Tydlig arbetsfördelning 3.Beslut fattas centralt, där finns också makten och inflytandet över organisationen

7 Max Weber- byråkratiska skolan Tre aspekter som skiljer ut Webers syn på den ideala organisationen 1.Låter inte omvärlden distrahera 2.Regler är viktiga, de ska skrivas ned 3.Auktoritet tilldelas främst av rationella skäl, och knyts till funktion inte person Klimatet i en byråkratisk organisation är formellt.

8 Frederick Taylor- Taylorism Ett bästa sätt & rätt man på rätt plats

9 Grundprinciper Det finns ett bästa sätt att utföra ett arbete Man ska välja ut den mest lämpade till varje enskild arbetsuppgift och sedan lära upp personen till uppgiften Ett gott samarbete mellan arbetare och ledning ska eftersträvas Funktionell uppdelning av arbete och ansvar

10

11 kommunikation i en klassisk organisation KommunikationInnehåll vertikalt, uppifrån och nerorder, regler, direktiv, instruktioner kanal oftast skriftlig stilformell, distans, klädkod


Ladda ner ppt "Klassisk organisationsteori Charlotta Parkås, Helena Ohlsson, Lotta Huldén och Karolina Vikingsson."

Liknande presentationer


Google-annonser