Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ITO 07-06-13 Bild 0-1 Verksamhetsmodellering. ITO 07-06-13 Bild 0-2 Ett exempel på en beskrivning av verksamheten En modell av företaget/verksamheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ITO 07-06-13 Bild 0-1 Verksamhetsmodellering. ITO 07-06-13 Bild 0-2 Ett exempel på en beskrivning av verksamheten En modell av företaget/verksamheten."— Presentationens avskrift:

1 ITO 07-06-13 Bild 0-1 Verksamhetsmodellering

2 ITO 07-06-13 Bild 0-2 Ett exempel på en beskrivning av verksamheten En modell av företaget/verksamheten som visar vad som görs Flöde av material - Flöde av information - Intressenter utanför företaget Ur INFORMATION SYSTEMS, PrenHall - Alter Modellen visar inte hela sanningen ! Ett dilemma är att man vill visa enkel och överskådligt & visa allt

3 ITO 07-06-13 Bild 0-3 En modell av en försäljningsprocess Purchase Market Order Handling & Customer service Production & Warehouse Management Shipment & Quality check Customers Vendors Receive order Get products in warehouse Quality check Packing Shiping A business process is a related group of steps or activities in which people use information and other resources to create value for external or internal customers (Alter) Manufacture 1.Xxxxxx 2. Xxxxxx 3. xxxxxxxxx Process? Olika definitioner finns

4 ITO 07-06-13 Bild 0-4 Processer på olika abstraktionsnivåer Receive order Get products in warehouse Manufacture Quality check Packing Shiping Receive order Manufacture Shiping

5 ITO 07-06-13 Bild 0-5 Analys: As-Is & To-Be, samma beskrivningsteknik Receive order Get products from vendor Manufacture Packing Shiping Quality check Receive order Get products in warehouse Manufacture Packing Shiping

6 ITO 07-06-13 Bild 0-6 Förstoring av processer Process Användare 1 Användare 1 Flöde 1 Användare 2 Användare 2 Flöde 2 Flöde 3 P1 P2 P3 Användare 1 Användare 1 Användare 2 Användare 2 Flöde 1 Flöde 2 Flöde 3 Flöde 4 Flöde 5 P2.1 P2.2 P2.3 Användare 1 Användare 1 P1 Flöde 2 Flöde 4 Flöde 6 Flöde 7 Inga flöden får tappas bort

7 ITO 07-06-13 Bild 0-7 Att visa tid och logik OBS. Inget infoflöde visas i detta fall (Men, man skulle kunna ha gjort det) Flow chart

8 ITO 07-06-13 Bild 0-8 Begrepp i och kring en Verksamhetsprocess Process Styrning Regler Aktörer System Händelser Material Info Material Info Andra hjälp- medel Exempel ?

9 ITO 07-06-13 Bild 0-9 Process - beskrivning PROCESSNAMNLeverans BESKRIVNINGLeverans av beställda varor till kund HÄNDELSELeveransdatum infaller INPUTOrderinfo REGLERVerkställs endast om betalning gjorts i förväg BEARBETNINGPlocka varor. Förpacka. Skicka iväg OUTPUTVara + följesedel IS-STÖDPlock-programmet i lagersystemet AKTÖRERLeveranspersonal FÖRUTSÄTTNINGArtiklar finns i lager LÄGE EFTERArtikelsaldo minskat, rapport till ordersystemet gjord VOLYMER500 per dag PRESTANDAKRAVMax väntetid för kunden: 1 timme TILLGÄNGLIGHETKl 09.00 - 16.30 Verksamhetsprocesser kan beskrivas med text, ex

10 ITO 07-06-13 Bild 0-10 Process Characteristics Struktureringsgrad Deltagande & engagemang i processen Grad av integrering mellan processer Komplexitet Utnyttjande och beroende av maskiner Fokus på planering och kontroll Behandling av fel och undantag PROBLEM OM NIVÅN ÄR - FÖR HÖG - FÖR LÅG ??

11 ITO 07-06-13 Bild 0-11 Plan, Execute, Control Principen för allt arbete Aktuellt i samband med kvalitets-strävanden Hur kontrollerar man gjort rätt eller att ett system fungerar på rätt sätt ? Ur INFORMATION SYSTEMS, PrenHall - Alter

12 ITO 07-06-13 Bild 0-12 Förändringsarbete Nuläge Nya önskad verksamhets- Processer & Nytt önskat system ÄrendeVerksamhetsprocesser System Börja med att förbättra och förenkla verksamhetsprocesserna Därefter IT

13 ITO 07-06-13 Bild 0-13 Förändringsarbete, forts Innebär ofta förenklingar: färre funktioner, ökad automatisering & minskat pappersflöde Best Order- mottagn Info Faktura- utskrift Order- process Order- registr. Faktura Kund PAPPERINTERNET Order (Elektroniskt) Faktura (Elektroniskt)

14 ITO 07-06-13 Bild 0-14 Mål, Strategi, Plan MÅL - Vart vill jag ? (Mål skall vara mätbara !) Ex Öka vinst Delmål: Minska ränteförluster STARATEGI - Hur skall jag komma dit ? Ex Effektivare fakturering PLAN - Aktiviteter (konkret i tiden) för att komma dit Ny process: Etapp 1, 2, 3 Nytt system: Etapp 1, 2, 3

15 ITO 07-06-13 Bild 0-15 Förslag till terminologi Verksamhets Process Arbetsuppgifter Ex: Fakturering Arbetssteg Ex: Skriva ut faktura Ärende-flöde (Work-flow) En samanhållen Affärshändelse ur kundens perspektiv Ex: Från order till leverans och betalning IS System IS Funktion Består av ett antal Sammanbinder ett antal (i sekvens) Sammanbinder ett antal (i tid) (Arbets-rutin) Stöder Företaget Avdelning Typ av arbete Ex: Ekonomi-avd Organiserat i ett antal Ansvarar för en eller fler Har ett antal Stöder Detta skall ses som ett exempel Området inte standardiserat Stor förvirring råder Databas Utnyttjar

16 ITO 07-06-13 Bild 0-16 Matrisorganisation Tillverkning Sälj Internationellt Sälj Sverige Sälj Privatpersoner OrderEkonomiLeverans Organisation Ärendeflöde Processer

17 ITO 07-06-13 Bild 0-17 Instanser av ärendeflöden och processer Ordermottagning Tillverkning Leverans Ord.mott Tillv. Lev. Tillv. Ord.mott Order 1 07-12-01 Order 2 07-12-12

18 ITO 07-06-13 Bild 0-18 Översikt av några vanliga beskrivningssätt Vilken metod är bäst ? Det beror på VAD man vill visa ! En översikt av alla processer och hur de hänger ihop - statiskt Arbets-/ärendeflöde – dynamiskt. Kan ses som en instans av ovanstående Information och/ eller material Händelser Aktörer Datorstöd Olika typer av medier, ex. papper, elektroniskt meddelande Typer och eller instanser. Ex. fler bokföringsprocesser kan pågå samtidigt Detaljeringsgrad Alternativval och annan logik

19 ITO 07-06-13 Bild 0-19 En processförteckning Ur: Computer Associates - AllFusion

20 ITO 07-06-13 Bild 0-20 IDEF IDEF är en välkänd och spridd modelleringsteknik www.idef.com IDEF 0Functional modeling IDEF 3Process modeling Innehåller även IDEF 1Information modeling IDEF 4OO-modelling IDEF 5Ontology

21 ITO 07-06-13 Bild 0-21 IDEF 0Functional modeling Material eller information Regler, händelser etc. Material eller information Resurser, ex Aktörer, system Ur: Computer Associates - AllFusion Activity kan förstoras på samma sätt som DFD Uppifrån Nerifrån Till högerFrån vänster

22 ITO 07-06-13 Bild 0-22 IDEF0 - exempel 1 Mottagnings process 2 Leverans- process 4 Lager- process 3 Fakturerings- process Kundorder info Faktura info Varor Datum Ordersystem Aktör Lagersystem Aktör Leverans- system Aktör Rekvisition Order process Kundorder Varor Faktura Förstoras

23 ITO 07-06-13 Bild 0-23 Ett annat notationssätt BeställningMottagning OrderTillverkningLeverans Varulager Databas Kundens processer Våra processer Aktörer Regler Info Varor Medie-symboler Processer kan förstoras

24 ITO 07-06-13 Bild 0-24 DFD kan användas Ur INFORMATION SYSTEMS, PrenHall - Alter Context-nivå Extern Agent Informationsflöde Process Datalager Symboler:

25 ITO 07-06-13 Bild 0-25 DFD - Förstoring Ur INFORMATION SYSTEMS, PrenHall - Alter Nivå 1

26 ITO 07-06-13 Bild 0-26 DFD - Förstoring Ur INFORMATION SYSTEMS, PrenHall - Alter Mät- process Mätare Kund Mätdata Beställning av statistik Statistik, typ 1 3 Statistik typ1 2 Mottagn beställn 1 Registrerings- process 4 Statistik typ 2 Mätare Statistik, typ 2 Kund Beställning av statistik Mätdata Beställning Statistik, typ 2 Statistik, typ 1 Beställn- info Datalager Nivå 0 context Nivå 1 Inga datalager på contextnivån Numrering !

27 ITO 07-06-13 Bild 0-27 DFD - Varuflöde Företaget Kund Order Fölesedel (vara), faktura Ingen beskrivningsmetod är perfekt Fördelen med DFD är att externa agenter visas och att man kan ha med datalager för att få ett äkta dataflöde Nackdelen med DFD är att materialflöden inte visas Vi vill på denna kurs examinera i en vedertagen metod Därför väljer vi DFD och åskådliggör material enligt ovan

28 ITO 07-06-13 Bild 0-28 DFD – Fler nivåer Ur INFORMATION SYSTEMS, PrenHall - Alter Företaget Kund Order Fölesedel (vara), faktura Datalager 1 Order- mottagn Kund Order 2 Fakt 3 Leverans Följesedel (vara) Faktura Order- info Order- info Order- info 3.1 Plockning 3.2 Förpackn 3.3 Transport Order- info Kund Följesedel (vara) Följesedel (vara) Följesedel (vara) Datalager

29 ITO 07-06-13 Bild 0-29 Dynamiska beskrivningar Visar tiden sekventiellt Kan omfatta Hur ett ärendeflöde går igenom olika processer Hur arbetet går till inuti en process – rutin eller arbetsbeskrivning Kan förutom arbetsmoment inkludera Endast beroendepilar Material och/eller information Alternativ-val, parallellitet och annan logik Datorstöd Aktörer

30 ITO 07-06-13 Bild 0-30 Från statiskt till dynamiskt A DC B K 1 2 3 4 5 A DC B K 6 Statiskt A B C D K ? K Dynamiskt

31 ITO 07-06-13 Bild 0-31 Rutinbeskrivning A DC Fakturerings- process K 1 2 3 4 5 RUTIN-BESKRIVNING Steg 1. Kontrollera leveranslistan Steg 2. Komplettera artiklar med priser Steg 3. Summera fakturan Steg 4. Beräkna rabatter Steg 5. Skriv ut fakturan Steg 6. Skicka fakturan

32 ITO 07-06-13 Bild 0-32 IDEF 3 – Process Modelling Kontrollera om alla artiklar finns Kontrollera om kund OK Ingen artikel finns & Ta emot order X Kund ej OK Alla artiklar finns Någon artikel finns O Leverera det som går Restnotera X& X O Avvisa order Kund OK Någon artikel saknas Skicka brev Skicka mail Flöde Tidsföljd & Alla O En eller fler X Endast en Order Varor

33 ITO 07-06-13 Bild 0-33 Processbeskrivning - med och utan flöde Ta emot order Plocka varor Leverera order Kund Ta emot order Plocka varor Leverera order Order Plocklista VAROR Varor

34 ITO 07-06-13 Bild 0-34 Rutinskisser med swimlanes och mediasymboler Belyser aktör Vem eller var något görs

35 ITO 07-06-13 Bild 0-35 V - grafer Processer kan förstoras Enkel-romb = Info, två dubbellinjer = matr, en dubbellinje = matr + info Hanterar matr + info på ett bra sätt Order Varor + Faktura Plock- lista Varor Order Faktura Lager- process Fakturerings- process Mottagnings- process Leverans- process

36 ITO 07-06-13 Bild 0-36 Petrinät – för tid & synkronisering Ur ’Workflow Management MIT-press. Aalst & Hee TokenÄrende eller styrsignal TransitionProcess eller aktivitet PlaceTillstånd

37 ITO 07-06-13 Bild 0-37 Petrinät - Fire Ur ’Workflow Management MIT-press. Aalst & Hee FöreEfter

38 ITO 07-06-13 Bild 0-38 Petrinät - Trafikljus Ur ’Workflow Management MIT-press. Aalst & Hee

39 ITO 07-06-13 Bild 0-39 Petrinät - Synkronisering av två ljus i en korsning Ur ’Workflow Management MIT-press. Aalst & Hee

40 ITO 07-06-13 Bild 0-40 BPMN The Business Process Modeling Notation (BPMN) specification provides a graphical notation for expressing business processes in a Business Process Diagram (BPD). The objective of BPMN is to support process management by both technical users and business users by providing a notation that is intuitive to business users yet able to represent complex process semantics. The BPMN specification also provides a mapping between the graphics of the notation to underlying the constructs of execution languages, particularly BPEL4WS. Copyright © The Business Process Management Initiative [BPMI.org], August 25, 2003. All Rights Reserved.

41 ITO 07-06-13 Bild 0-41 Ex: Diskussion och beslut via webben Copyright © The Business Process Management Initiative [BPMI.org], August 25, 2003. All Rights Reserved.

42 ITO 07-06-13 Bild 0-42 Första delprocessen Copyright © The Business Process Management Initiative [BPMI.org], August 25, 2003. All Rights Reserved.

43 ITO 07-06-13 Bild 0-43 Händelseanalys

44 ITO 07-06-13 Bild 0-44 Hur ser den ideala beskrivningstekniken ut ? Visar Arbetsuppgifter (Process/funktion) In, ut och lagring av info och varor i varje arbetsuppgift Varifrån kommer info och varor och vart skall de ? Kontrollflöde Alternativval Parallella flöden och synkronisering Aktörer Samband med arbetsuppgifter hos kunder och leverantörer Hur är IT kopplat till verksamheten Kan visa de olika arbetsuppgifterna statiskt eller tidsdynamiskt

45 ITO 07-06-13 Bild 0-45 Olika fokus i analysen Beroende på vad man analyserar och vilket problem man skall lösa så kan det operativa flödet variera. Ex inom ett sjukhus Patienter om man skall utveckla datorstöd för behandlingsprocesser Personal om man skall utveckla datorstöd för schemaläggning, timrapportering, uppföljning och bemanningsplanering Läkemedel om man skall utveckla datorstöd för logistiken mellan sjukhusets avdelningar och sjukhusets eget apotek Sängar om man skall utveckla datorstöd för planering och förflyttning Lokaler om man skall utveckla datorstöd för lokaladministration

46 ITO 07-06-13 Bild 0-46 Mer fritt kul! men bra? KUND HK LAGER En liten varning ! Inte säkert att de förmedlar det budskap som Du tänkt En liten varning ! Inte säkert att de förmedlar det budskap som Du tänkt

47 ITO 07-06-13 Bild 0-47 Hur skall man rita? Kund Företag Order VAROR, faktura Kund Order- mottagning Order VAROR, faktura Fakturering Leverans Info Faktura Kund Order- mottagning Order Fakturering Leverans Faktura Info Kund Order- mottagning Order Fakturering Leverans Faktura Info Order- system VAROR, faktura Fakt- system Lev- system Varor Ifo 1 2 3 4 En kombination Av allt? 5 Datalager Följesedel(varor), faktura


Ladda ner ppt "ITO 07-06-13 Bild 0-1 Verksamhetsmodellering. ITO 07-06-13 Bild 0-2 Ett exempel på en beskrivning av verksamheten En modell av företaget/verksamheten."

Liknande presentationer


Google-annonser