Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Universitetet Nordland Norge

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Universitetet Nordland Norge"— Presentationens avskrift:

1 Universitetet Nordland Norge
Utbildningsäldreboenden, processen och utvärderingen Elisabeth Bergdahl Sjuksköterska, Med dr. FoU nu Universitetet Nordland Norge

2 Bakgrund Ökat antal äldre personer
Ökat antal äldre personer med demens Förändrat sjukdomspanorama hos äldre personer Ställer högre krav på vård- och omsorgs personal Högre krav på kunskap och lärande inom verksamheterna Sedvanliga interventioner ”överlever inte” under längre tid Hur kan vi skapa en mer hållbar struktur och organisation som stödjer utveckling och lärande på vård- och omsorgsboenden?

3 Hypotes - ”utbildningsäldreboende”
Genom en god struktur/organisation, av elev- och studentverksamhet i vård- och omsorgsboenden, samt genom samverkan med lärosäten kan man främja och utveckla lärandemiljöer som bidrar till utveckling och ökad vårdkvalitet

4 Deltagare 12 boenden (Antalet har ökat över tid)
11 chefer samt 2 utvecklingschefer (1 chef har 2 boenden) Medarbetare som utgörs av lokala arbetsgrupper (flera professioner) cirka 5 personer /boende, totalt 60 personer Representanter från lärosäten, 6 personer

5 Metod Deltagarbaserad forskning
Data samlas in fortlöpande med anteckningar Utvärdering sker fortlöpande enskilt och i grupp

6 Definition of Action research in heath care
Action research is a period of inquiry, which describes, interprets and explains social situations while executing a change intervention aimed at improvement and involvement. It is problemfocused, context-specific and future-oriented. Action research is a group activity with an explicit critical value basis and is founded on a partnership between action researchers and participants, all of whom are involved in the change process. The participatory process is educative and empowering, involving a dynamic approach in which problem identification, planning, action and evaluation are interlinked. Knowledge may be advanced through reflection and research, and qualitative and quantitative research methods may be employed to collect data. Different types of knowledge may be produced by action research, including practical and propositional. Theory may be generated and refined, and its general application explored through the cycles of the action research process. (Waterman, Tillen, Dickson, Konoing 2001)

7 Problem identifiering Problem identifiering Problem identifiering
Processens steg Problem identifiering Planering Aktion Utvärdering Problem identifiering Planering Aktion Utvärdering Problem identifiering Planering Aktion Utvärdering

8 Processen

9 Processen Kontinuerliga möten med enskilda chefer och den lokala arbetsgruppen på alla boenden (problem, plan, aktion, utvärdering) Stor möten med alla 1- 2 gånger/ år Alla har kommit olika långt i sin process Kliniska observationer på 5 boenden för utvärdering av medarbetarnas arbetssituation och utvärdering av vården Ett boende vill gå längre mot en akademisering (kontakten är skapad)

10 Förutsättningar för att driva processen finns och återkoppling sker mellan verksamhet och lärosäte på ett öppet, respektfullt och inbjudande sätt Verksamhet Planering och struktur för VIL Inventering av handledare & utbildning Val av lärosäte Kontinuerlig god kontakt med lärosäte Kontaktperson Sänder ut välkomstbrev, broschyr, information Utvärdering , sammanställning Verksamhet och Lärosäte har ansvaret gemensamt Förbättrings-arbete Terminsvis utvärdering Förslag från verksamheterna och lärosäten på projekt som behöver utföras Kritisk granskning av projekten Samordnare inom kommunal VIL Övergripande, Planering av VIL Kontinuerlig kontakt med lärosäte och verksamhet Klipp Lärosäte Kontinuerlig god kontakt med verksamhet Struktur och planering för VIL Samordnare för VIL Val av verksamhet Pedagogiskt stöd till handledare Lärare/AKA i verksameten Verksamhet och lärosäte Modeller & teorier för lärande God planering termin innan, för antal elever/stud. Genomförande VIL Närvarande Lärare vid halvtid Handledarstöd, utbildning, IPE Reflektion dagl. Dator och IT stöd Förutsättningar för att driva processen finns och återkoppling sker mellan verksamhet och lärosäte på ett öppet, respektfullt och inbjudande sätt

11 Preliminära resultat Ökad medvetenhet och förbättrad struktur i organisationen för student- och elevverksamhet (Välkomstbrev, informationspärm, ansvarig kontaktperson, planering) Lokala arbetsgrupperna skapar lösningar och arbetar med sin egen struktur och organisation för elev och studentverksamheten efter modellen Ökad samverkan och dialog mellan verksamhet och lärosäten Förbättringsarbeten pågår (nutrition, avlastning av hud, hygien, IPE, kontroll av trycksår) Ökad reflektion och handledning Ökat antal personer med handledarutbildning

12 Svårigheter? Processen började ”uppifrån”
Ingång via chefer (gate-keepers) Svårt att nå vissa medarbetare Nya chefer (2 boenden) Ett boende ”avvaktar”

13 Fortsatt Utvärdering; övergripande utvärdering med ett underifrån perspektiv
Demokratiskt Dialogiskt Resultatet Katalytiskt Process orienterat

14 Tack !


Ladda ner ppt "Universitetet Nordland Norge"

Liknande presentationer


Google-annonser