Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg MT-regiondag i Lund 2009-04-16 3D-mammografi Brösttomosyntes.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg MT-regiondag i Lund 2009-04-16 3D-mammografi Brösttomosyntes."— Presentationens avskrift:

1 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg MT-regiondag i Lund 2009-04-16 3D-mammografi Brösttomosyntes

2 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Tomosyntes  Tomo = tomografi –Tomos (gr.) - avskuret stycke –Graphia (gr.) - skriva –Radiologisk metod att avbilda skikt i en kroppsdel eller ett organ.  Syntes –Synthesis (gr.) - Sammansättning

3 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Antal artiklar om bröst- tomosyntes (BT) i PubMed / år

4 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Förkortningar  BT – brösttomosyntes (3D mammografi)  DM – Digital mammografi (vanlig mammografi)  US – Ultraljud  CC – Craniocaudal (uppifrån)  MLO – Medio lateral oblique (snett från sidan)

5 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Mammografi  Hälsoundersökning (screening) –Fyra bilder, två av varje bröst –Svar efter några dagar –Om något misstänkt hittas (ca 3-4% av alla kvinnor), kallas kvinnan tillbaka till…  Klinisk mammografi –Fullständig mammografi, sex bilder –Ultraljud, palpation, MR, biopsi –Ca 0.3 - 0.5% har cancer

6 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Standard mammografius.  Två projektioner: uppifrån (CC) & från sidan (MLO) CCMLO

7 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Mammografi  Att finna tumörer så tidigt som möjligt  Små tumörer med liten kontrast  Relativt låg sensitivitet (70-80%)  Speciellt svårt med täta bröst –76% av alla missade fall i täta bröst (Holland et al. Cancer 1982)

8 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Varför “så låg” sensitivitet?  Största anledningen: –Vanlig mammografi: alla vävnader överlagras –> ingen djupupplösning –Den normala bröstvävnaden kan skymma tumören  Avsaknad av radiologisk kontrast  Tumörens växtsätt: –Ingen tumörkärna –Ingen kantkaraktäristik

9 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Leeds-fantom

10 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Leedsfantom på anatomisk bakgrund

11 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Exempel på överlagring DM: RCCDM: RMLOBT: RMLO

12 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Slutsats  Anatomiska bakgrunden är den bildkomponent som stör detektion mest  Kvantbruset har en relativt liten betydelse vid mammografi  Önskvärt att hitta sätt att reducera inverkan av den anatomiska bakgrunden

13 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Historia 1917 Radon. Matematiken för tomografi 1932 Ziedses des Plantes. Införde tomografin för medicinsk bildtagning 1969 Garrison et al. Första tomosyntesbilderna, skärm-film och ljusskåp 1972 Grant myntar uttrycket “tomosyntes” Slutet av 70-talet: CT! 80-talet Tomosyntes med bildförstärkare

14 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Longitudinell tomografi Röntgenrör och detektor rör sig i omvänd riktning i var sitt plan. Rörelsen sker kring en punkt i objektet. Röntgenrör Röntgendetektor Patient

15 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Exempel: urografi 2D röntgen Tomografi

16 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Longitudinell tomografi  Fördelar: –Överlagrade organ och vävnader smetas ut –“Vanlig” röntgenutrustning  Nackdelar: –Överlagrade organ och vävnader försvinner inte helt - Bilden blir smetig –Endast ett plan kan bli synligt per exponering  Används i stort sett bara vid urografi

17 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Bröst CT UC Davis

18 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Bröst CT - bilder UC Davis

19 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Datortomografi  Fördelar: –“Äkta” 3D-bilder –Friprojicerad anatomi  Nackdelar: –Dyrt –Tveksamt för screening mammografi –Stora datamängder (?)

20 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Tekniska framsteg möjliggör tomosyntes Slutet av 90-talet:  Direkt-digitala detektorer –Hög bildkvalitet och snabb utläsning  Datorernas prestanda –Rekonstruktion och bildbehandling kan göras till ett rimligt pris  Rena forskningsmaskiner, ej lämpade för rutinundersökningar

21 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Firmorna utvecklar prototyper  2001 - 2: MGH, Boston, GE:s första prototyp  2004: Diskussion med Sectra-Mamea om utveckling av prototyp  2004 – 5: Hologic tar sin första prototyp i bruk  2005: Duke University, Siemens 1:a prototyp  2005: Kontakt med Siemens angående provning av deras prototyp

22 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Firmorna utvecklar prototyper  2006: Installation på RFA, UMAS (Siemens 2:a)  2007: SUNY, New York, (Siemens 3:e)  2009: Fortfarande inget kommersiellt system!  2010: Siemens installerar 2:a generationens prototyp på UMAS (?)

23 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Brösttomosyntesmaskin Med tillstånd från Siemens

24 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg 24 cm x 30 cm 2816 x 3584 pixels Pixel pitch 85 µm Tomosyntes - detektorn

25 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Exponering Yaffe, 2000

26 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Exponering  25 projektionsbilder längs 50° vinkelomfång –Ju större vinkelomfång desto mindre rekonstruktions-artefakter  Total exponeringstid: 20 s  Stråldos dubbelt mot en mammografibild, (=0.8 mGy för standardbröst), (~konventionell undersökning)


Ladda ner ppt "Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg MT-regiondag i Lund 2009-04-16 3D-mammografi Brösttomosyntes."

Liknande presentationer


Google-annonser