Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulrika Palme, 2008-09-10 Hållbara urbana VA-system Ulrika Palme Miljösystemanalys, Energi & Miljö Chalmers tekniska högskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulrika Palme, 2008-09-10 Hållbara urbana VA-system Ulrika Palme Miljösystemanalys, Energi & Miljö Chalmers tekniska högskola."— Presentationens avskrift:

1 Ulrika Palme, 2008-09-10 Hållbara urbana VA-system Ulrika Palme Miljösystemanalys, Energi & Miljö Chalmers tekniska högskola

2 Ulrika Palme, 2008-09-10 Tidshorisont ~ 100 år Mål: social välfärd Medel: teknik och ekonomi Grund och begränsning: naturen Vad är hållbar utveckling? Brundtland 1987: Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Rättvisa!

3 Ulrika Palme, 2008-09-10 Konventionella urbana VA-system - vad är problemet? Resurser –Vatten, energi och kemikalier –Näringsämnen Svårigheter med inkommande kemikalier Svårigheter att hantera effekterna av förändringar i klimatet

4 Ulrika Palme, 2008-09-10 Vem avgör vad som är hållbart? Politikerna fattar beslut Forskarna kan bidra med diverse forskningsresultat, inklusive viss teknikutveckling Utförarna kan driften givet de lokala förutsättningarna Brukarna är ”experter” när det gäller service och funktion i relation till kostnad –Framtida generationer?

5 Ulrika Palme, 2008-09-10 Forskningsmetod Vetenskaplig litteratur Fältstudier i Uppsala, Borås och Stockholm –Intervjuer anställd personal och politiker –Dokument t ex miljö- och årsrapporter, uppdrag, verksamhetsmål

6 Ulrika Palme, 2008-09-10 Vad säger forskarna? Systemtänk – beroendet av omvärlden Hållbarhet i flera dimensioner och/eller med tonvikt på miljö Långa tidsperspektiv Sorterande system ”miljöbäst” (LCA-resultat) Småskaliga (lokala) system mindre sårbara Stordriftsfördelar med storskaliga system Stor- och småskaligt

7 Ulrika Palme, 2008-09-10 Vad säger personalen? Drift (teknik, ekonomi, servicegrad) Hållbar VA = förbättring av nuvarande system (några få förespråkar sorterande lösningar) Oro för kemikalier, slam, klimateffekter Långa tidsperspektiv Om jag fick önska så skulle jag ha dagens system i basen och slänga på urinsortering, köks- avfallskvarnar och AquaReci. Vår verksamhet är extremt långsiktig. När andra pratar om långsiktigt så menar man 3 år, vi menar 100 år. Men jag har hittills inte sett någon ekonomisk kalkylmodell som stäcker sig längre än 50 år.

8 Ulrika Palme, 2008-09-10 Vad säger de lokala politikerna? Låg VA-taxa Mandatperiod Hänvisar ofta till den anställda personalen (“experterna”)

9 Ulrika Palme, 2008-09-10 Samman- fattning: Mål: social välfärd Medel: teknik och ekonomi Grund och begränsning: naturen ~ 100 år 50-80 år ~4 år Forskare Anställd personal Lokala politiker

10 Ulrika Palme, 2008-09-10 Folk tycker olika - än sen då? Bra med olika åsikter så länge de kompletterar varandra – förutsatt att någon form av debatt pågår! Risk för låsning om åsikterna går helt isär

11 Ulrika Palme, 2008-09-10 Rekommendation Skapa fora/processer/plattformar för ”tvära” och breda diskussioner kring hållbara kommunala VA-system Initiativet kan komma ner- eller uppifrån, men behöver stödjas uppifrån Tydligare direktiv på nationell nivå


Ladda ner ppt "Ulrika Palme, 2008-09-10 Hållbara urbana VA-system Ulrika Palme Miljösystemanalys, Energi & Miljö Chalmers tekniska högskola."

Liknande presentationer


Google-annonser