Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En dag med några CTS0projekt Borlänge nov 2013. ”Skapa en internationellt framstående forskningsmiljö inom transportforskningsområdet” Utveckla och bedriva.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En dag med några CTS0projekt Borlänge nov 2013. ”Skapa en internationellt framstående forskningsmiljö inom transportforskningsområdet” Utveckla och bedriva."— Presentationens avskrift:

1 En dag med några CTS0projekt Borlänge nov 2013

2 ”Skapa en internationellt framstående forskningsmiljö inom transportforskningsområdet” Utveckla och bedriva internationellt framstående transportforskning Skapa möten mellan forskare och praktiker Öka kvaliteten på beslutsunderlagen Långsiktigt öka kompetensnivån inom transportsektorn Syftet med CTS KTH Inst f Transportvetenskap VTI Transportekonomi Trafikverket Trafikanalys WSP Analys & Strategi Sweco Vectura Jönköpings Handelshögskola

3 Avtal löper 200702017 Hittills ca 80 forskare, 350 projekt, 30040 mkr/år Ca 40 vetenskapliga publikationer per år Plus otal konferensbidrag, rapporter, utredningar osv Ca 60% är projekt med flera olika parter CTS i siffror

4 http://swopec.hhs.se/ctswps/

5 Forskningsområden Transportpolicy Analys av åtgärder, styrmedel, investeringar Klimatåtgärder och klimatpolitik Organisation, planering, reglering Prissättning Transportekonomi Samhällsekonomisk analys Värderingar och beteende Upphandlingar och kontrakt Regionalekonomi Transportmodeller Efterfrågemodeller Nätverksmodeller, simulering Godstransporter Bilpark och bilinnehav

6 Bilar Bilparksmodell, bilinnehavsmodell, styrmedelsanalyser, FFF, marginalkostnader… Dynamiska prognosmodeller IHOP, Mezzo, BusMezzo (Nacka t0bana), ruttvalsmodeller, ABM… Järnvägskapacitet och samhällsekonomi Tidtabells0 och kapacitetsanalyser (SE0analys), förseningar, kapacitetstilldelning… Regional ekonomi – ”wider economic benefits” Infrastruktur och tillväxt, överlappet med SE0analys, pendling, markanvändning… Robusthet i SE0analyser Förutsättningars betydelse, robusthet, cost overruns, användning i planering… Trängselavgifter – design, effekter, attityder Stockholm, Göteborg, utlandet… Några aktuella områden

7 Skapa möten mellan forskare och praktiker Samverkan mellan forskare Fler synvinklar Kunskapsspridning Större och mer komplexa uppdrag och projekt Samverkan forskning0praktik Resultat/insikter tillämpas direkt i praktiskt samarbete Forskare hittar nya frågor/erfarenheter Relevanskontroll Transport policy Transport modeling Transport economics ForskningTillämpning

8 Internationella kopplingar Större internationellt nätverk ( gästprofessorer, doktorandutbyten, konferenser, forskningsprojekt ) Kan ta oss an större projekt Bro mellan praktik – internationell forskning Upptäck lokalt – förklara globalt Transport policy Transport modeling Transport economics CTS forskning Tillämpad transport 0 policy Internationell forskning

9 Projekt vi inte hinner idag (1): Påverkar nyttor och kostnader investeringsbesluten? Evidens från Sverige och Norge

10 Objektens NNK i svenska planen 201002021 NNK Utpekat av regeringen TrV:s förslag Utökad plan Utanför plan

11 Vad påverkar sannolikheten att hamna i planen? NorwaySweden Govt.Adm.Govt.Adm. NNK små objekt 000+ NNK stora objekt 000++ NNK>0 små 00++ NNK>0 stora 000++ Kostnad 00+0 Andel TS-effekt 0000 Röststöd för regeringen +00+

12 Projekt vi inte hinner idag (2): ”Wider economic benefits” av transportinvesteringar

13 Hög tillgänglighet ökar lönerna Högre produktivitet Fler arbetade timmar Anderstig, Berglund, Almström, (SamLok)… Isacsson, Karlström, … (arbetsmarknadsdata) Hög tillgänglighet ökar sysselsättningen Börjesson, Norman… Hur skilja på korrelation och kausalitet? Hur stor del av effekten fångas redan i SE-kalkyler? Eliasson, Savemark, Börjesson…. Påverkar infrastrukturen tillväxten?

14 9.50Henrik Edwards (Vectura): TVEM-modellen, tidtabellsoptimering och kapacitetsanalys järnväg 10.15Anne Bastian, CTS/KTH: Peak Car? 10.40KAFFE 11.00Christer Persson, WSP/KTH: Fel- och förseningsmodell 11.25Anna Mellin, VTI: Godstransporters externa effekter 11.50Jan-Eric Nilsson, VTI: Kollektivtrafik som klimatstyrmedel 12.15LUNCH 13.00Svante Berglund, WSP/KTH: IHOP - dynamisk assignment för Sampers 13.25Oded Cats, KTH: Analyser av förändrad bussträngsel i projekt T-bana till Nacka 13.50Cornelis Harders, Sweco: Utvärdering tvärbanan – det blir inte alltid som man tänkt sig. 14.15KAFFE 14.30Peter Almström, WSP/KTH: Förutsättningarnas betydelse för investeringars samhällsekonomiska lönsamhet 14.55Jonas Eliasson, CTS/KTH: Avslutning, summering 15.00Slut


Ladda ner ppt "En dag med några CTS0projekt Borlänge nov 2013. ”Skapa en internationellt framstående forskningsmiljö inom transportforskningsområdet” Utveckla och bedriva."

Liknande presentationer


Google-annonser