Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter från Amherst College Viggo Kann, professor i datalogi vid CSC.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter från Amherst College Viggo Kann, professor i datalogi vid CSC."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter från Amherst College Viggo Kann, professor i datalogi vid CSC

2

3 Vad är Amherst College? Ett litet (1600 studenter) elitcollege i västra Massachusetts Liberal arts-college Open curriculum sedan 1970 Dyr utbildning: 43 000 $ i tuition 98% klarar kurserna och utbildningen Duktiga studenter och professorer Nyckelord: kritiskt tänkande, mångfald

4

5 Stints stipendium Excellence in Teaching Varje högskola i Sverige får nominera (nu) Ett dussin framstående Liberal Arts- college i USA får önska (december) Stint matchar; cirka 8 stipendiater och college väljs ut (januari) Stipendiaterna träffas (februari) Planeringsresa en vecka (mars eller april) Höstterminen tillbringas på colleget Erfarenheterna ska spridas till hemmalärosätet efteråt

6

7 Min och familjens vistelse Vi fick hyra ett hus nära colleget Vi fick kontor på mattedatainstitutionen Elon (8 år) fick gå i skolan och Povel (5 år) i pre-school; det gick utmärkt! Viggo var med på kurserna Algoritmteori, Programmeringsparadigm, Sannolikhetslära Linda var med på Programmeringsteknik och Tillämpad datalogi (motsvarande) Vi firade Halloween och anordnade Luciatåg

8

9 Första intrycket: - allt skiljer sej från KTH Studenterna betalar för utbildningen Institutioner och kurser finns i alla ämnen Hela colleget lika stort som CSC-skolan Examinationsgraden är 98% Alla professorer är inriktade på undervisning och ger fyra kurser per år Alla lärare tituleras “professor” av eleverna

10

11 Andra intrycket: - allt är precis som på Nada Samma kurser i programmering/datalogi Datorlabbar och hemuppgifter av samma slag Eleverna har samma sorts svårigheter med kurserna Samma pedagogiska frågor diskuteras bland lärarna Liknande hederskodex

12

13 En typisk datakurs på Amherst En av fyra kurser som läses samtidigt 16 undervisningsveckor, en veckas höstlov 3 timmar lektion, 1 timme labb varje vecka Samma schema varje vecka 50-minuterspass Läxuppgifter varje vecka Omkring tre småskrivningar, en sluttenta Liten grupp (10-20 elever)

14

15 Förutsättningar för god utbildning vid Amherst College Hög lärartäthet, ganska få studenter Rikt college med fint campus Bästa studenterna i USA Alla lärare genuint intresserade av undervisning Tradition av lärarsjälvstyre

16

17 Syn på god utbildning Amherst College Personlig och intellektuell utveckling Bred kompetens och mycket valfrihet Alla ska klara kursen; den som har svårt upptäcks tidigt i kursen och får hjälp KTH Producera civ.ing. för industrin Djup i teknikområde, liten valfrihet Mycket kursinnehåll; höga krav vid tentor – ofta bara 50-80% som klarar i första försöket

18

19 Syn på god utbildning 2 Amherst College Elev och lärare båda ansvariga för inlärning och val av kurser Mycket interaktion mellan lärare och elev Mångfald i fråga om studenter, lärare, ämnen, kurser Lärarens kompetens garanterar kvaliteten KTH Elev ensam ansvarig för inlärning men inte alls för utbildningen Rättvisa Rättssäkerhet – klara spelregler, rätt att klaga och tenta om Kursutvecklingsprocess med utvärd. och analys garanterar kvaliteten

20

21 Vad kan vi ta över? Individuell akademisk handledning inför kursval Lärarna involverade i hela skolans arbete och styre (kommittéer och fakultetskollegium) Nya lärare tas emot och skolas in väl Använd återkoppling från alumner Strukturerad och informativ webbplats Dagliga guidade turer på campus

22

23 Finns det mer vi kan ta över? Inga tentavakter – att tenta utan fusk är en hederssak Väl fungerande lärosalar Lärarna har tillträde till lärosalarna Stolthet över skolan och campuset: skärmsläckare med campusbilder

24

25 Vad kan vi mer ta över? Bjud in alumner och familjer till lektioner Läraren suddar tavlan efter avslutad lektion Läraren rapporterar efter halva kursen vilka elever som har svårt att hänga med i kursen till årskursens dean, lägger upp individuellt åtgärdsprogram. Åtgärderna kan vara t ex en tutor (äldre student) som hjälper eleven skrivarverkstaden eller "quantitative center"

26

27 Har Amherst något att lära? Onödig misstro mot centrala administrationen Vissa lärare får jobba för mycket – ingen undervisningslättnad för tunga uppdrag Kursutvärderingar bara obligatoriskt innan läraren blir fast anställd Kommittéarbetet väldigt slutet, svårt att observera

28

29

30 Vill någon annan åka iväg? Varje skola har fått inbjudan att nominera en lärare till Stintstipendiet senast 30 september; därefter väljer KTH ut två av skolnomineringarna och skickar till Stint CV, ett kort presentationsbrev och ett rekommendationsbrev från skolan är allt som behövs Man kan också söka stipendier direkt från Stint för kortare vistelser

31 Det var kul att vara i Amherst en termin! http://www.nada.kth.se/~viggo/amherst


Ladda ner ppt "Erfarenheter från Amherst College Viggo Kann, professor i datalogi vid CSC."

Liknande presentationer


Google-annonser