Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. En fakultet med bredd och spets Arkitektur Biologi Datavetenskap Design Fysik Kemi Lärarutbildning Molekylärbiologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. En fakultet med bredd och spets Arkitektur Biologi Datavetenskap Design Fysik Kemi Lärarutbildning Molekylärbiologi."— Presentationens avskrift:

1 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

2 En fakultet med bredd och spets Arkitektur Biologi Datavetenskap Design Fysik Kemi Lärarutbildning Molekylärbiologi Matematik Teknik

3 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Fakulteten i siffor 3 222 helårsstudenter 319 doktorander 1 013 anställda 11 institutioner 3 högskolor 1 009 820 tkr i omsättning 2012

4 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Utbildning Civilingenjörsprogram Högskoleingenjörsprogram Kandidatprogram Högskoleprogram Farmaciutbildning Designutbildning Arkitektprogram Masterprogram

5 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Civilingenjörsprogram, 5 år Bioresursteknik Bioteknik Energiteknik Interaktion och design Industriell ekonomi Teknisk datavetenskap Teknisk fysik Öppen ingång

6 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Civilingenjör i bioresursteknik Kombination av biologi, grön kemi och ingenjörskonst Möter skogsindustrins och kemiska industrins framtida behov Göra insatser i omställningen till ett hållbart samhälle

7 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Högskoleingenjörsprogram, 3 år Byggteknik Elektronik och datorteknik Elkraftteknik - nätbaserad Energiteknik Maskinteknik

8 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Högskoleprogram, 2 år Medieproducent Naturguide Nät- och kommunikationsteknik Processoperatör

9 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kandidatutbildning, 3 år Biologi och geovetenskap Datavetenskap Fysik och tillämpad matematik Life Science – ges på engelska Miljö- och hälsoskydd

10 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Farmaciutbildning Apotekarprogrammet, 5 år - nätbaserad Receptarieprogrammet, 3 år - nätbaserad - enda i Sverige som får toppbetyget ”mycket hög kvalitet av HSV” 2012 Masterprogram i farmaci, 2 år

11 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Designhögskolan En av världens bästa designutbildningar 2006, 2007 och 2009 enligt tidskriften BusinessWeek Bästa designutbildning i Europa och Amerika enligt Red dot ranking Utsedd 2008 till ”Framstående utbildningsmiljö” av Högskoleverket Särpräglad yrkesanknytning. Mer än 60% internationella masterstudenter

12 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Designutbildning Kandidatprogram, 3 år Industridesign Masterprogram, 2 år Avancerad produktdesign Interaktionsdesign Transportdesign

13 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Arkitekthögskolan Invigdes hösten 2009 Femårig arkitektutbildning med konstnärlig profil Internationell prägel Masterprogram, 2 år: - Hållbar arkitektonisk produktion - Direkt arkitektonisk intervention

14 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Masterprogram i teknik & naturvetenskap Matematik, data, fysik & teknik Beräkningsteknik Datavetenskap Fysik Robotik och reglerteknik Biologi, bioteknik & kemi Ekologi Farmaci Geoekologi Kemi Miljö och hälsoskydd (1 år) Molekylärbiologi Växt- och skogsbioteknik

15 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Utbildning på forskarnivå Antal aktiva doktorander: 319 Antal doktorsexamina: 48 Antal licentiatexamina: 11

16 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Unika kvinnliga doktorer Lina Schelin, Marie Frentz och Lisa Hed disputerade i matematik och matematisk statistik Inom loppet av 2 månader Endast 15 kvinnor har disputerat i matematik vid Umeå universitet

17 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Företagsforskarskola 21 doktorander Ges i nära samarbete med industrin Tar in 12 doktorander vartannat år Företaget betalar halva lönen Sex månader industripraktik ingår Modellen har rönt stor uppmärksamhet ute i Europa Medverkande företag: Komatsu Forest, Sveaskog, Domsjö Fabriker, LKAB, Astra Zeneca, Bostaden och Umeå Energi Håkan Jakobsson blev först ut att disputera (2011)

18 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Samverkan med näringsliv Influerar alla studieår under en utbildning Näringslivsdagar – studenter möter företag Projektkurser – t.ex. Ingenjörens roll i arbetslivet Gästföreläsningar Studiebesök Examensarbeten Exempel samverkan – utbildning

19 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Studenter löser företagsproblem Studenter med olika bakgrunder samarbetar i projektkurser. De tar fram en teknisk lösning som efterfrågas av näringslivet. Både studenter och näringsliv knyter värdefulla kontakter. Exempel samverkan – utbildning

20 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Tekniska högskolan bidrar med lön till lärare som vill bredda sin kompetens i näringslivet. Lärarnas nyvunna kunskaper ska återspegla sig i utbildningen. Målet är att ge ingenjörsstudenter mer kontakt med deras kommande yrkesroll. Lärare i företag Exempel samverkan – utbildning

21 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Samverkan med skolor Umevatoriet – Umeå Science Centre Frågetävlingen Teknikåttan – åk 8 Fortbildningsdagar för lärare Forskning à la carte Levande frågelåda – åk 6 NOT-veckan Möjlighet till PRAO 800 sjätteklassare lyssnar när forskare svarar på deras frågor.

22 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Starka forskningsmiljöer Värd för sju starka forskningsmiljöer: Ekosystem i förändring Ljus i naturvetenskap och teknik Miljöns kemi – från molekyl till ekosystem Modellering av levande system Proteiners dynamik, struktur och funktion Solljus som bränsle Växt- och skogsbioteknik Ann-Kristin Bergström

23 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Ljus i naturvetenskap och teknik Umeåfysiker tar fram en helt ny typ av belysningskomponent med hjälp av supermaterialet grafen. Den är billig att tillverka och helt återvinningsbar. Resultaten kan leda till böjbara bildskärmar och tryckbara, lysande tapeter.

24 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Modellering av levande system - Icelab Vid IceLab samarbetar forskare inom matematik, fysik och ekologi. De undersöker levande system med matematiska modeller. Till exempel hur barkborrar angriper skog, evolutionens hastighet samarbetsbeteende hos människor och djur. Petter Holme och Martin Rosvall

25 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Solljus som bränsle Forskare vid KBC får 40 miljoner till ett forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential. Försöker efterlikna naturens fotosyntes och därmed ta fram en förnyelsebar energikälla. Målet är att utveckla ett membran, ”det konstgjorda bladet”, som med hjälp av solljus kan producera vätgas. Johannes Messinger

26 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Växt- och skogsbioteknik Hur växtceller finner sin form Anslag 31 miljoner kronor av Wallenbergs stiftelse 2012 Modellsystem: rot på backtrav, Arabidopsis Markus Grebe

27 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Växt- och skogsbioteknik Umeå Plant Science Centre – ett av fyra Berzelii centra i landet – har tilldelats 200 miljoner kr under 10 år. Anslag på 75 miljoner kr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 2009 Forskare kartlägger generna i Sveriges viktigaste växt – granen! Picea abies

28 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Första Gunnar Öquist Fellow Växtforskaren Edouard Pesquet får 3 miljoner kronor av Kempestiftelsen 2012 Den internationellt välrenommerade forskaren Gunnar Öquist blir hans mentor Försöker förstå hur växternas rörsystem bildas Edouard Pesquet

29 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Tillämpad IT Inom IT-området finns fler än 150 forskare och doktorander. Exempel på forskningsområden: - molntjänster (cloud computing) - industriell IT - reglerteknik och robotik - hälsa och sjukvård - signalbehandling - interaktionsdesign Erik Elmroth får 20 miljoner kr av Vetenskapsrådet för ett projekt om virtuella datorresurser

30 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Regeringens strategiska forskningsområden Fakulteten är huvudansvarig för projekt inom: Energiforskning Havsmiljöforskning Forskare från fakulteten ingår i: Hållbart nyttjande av naturresurser E-vetenskap

31 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Från träd till avancerade produkter Projektet Bio4Energy vill bryta beroendet av fossila bränslen genom grön teknik. Forskarna studera hela kedjan – från hur träden växer till hur vi kan förädla råvaran på bästa sätt. SLU, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet utgör kärnan. Över 20 företag och industripartners medverkar. Strategiska forskningsområden: Energiforskning

32 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Ecochange ska ge en helhetsbild av hur klimatförändring påverkar Östersjöns ekosystem – från bakterier till fisk. Kunskapen ska användas för att formulera skyddsåtgärder för förvaltning av Östersjön. Samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar, SLU och Naturhistoriska riksmuseet. Klimateffekter på Östersjön Strategiska forskningsområden: Havsmiljöforskning

33 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Satsning på teknikvetenskap Umeå universitet satsar 60 miljoner kronor på teknikvetenskaplig forskning. För att förstärka kvaliteten på civilingenjörsprogrammen anställs: 8 biträdande lektorer 16 postdoktorer 8 doktorander

34 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Unga framstående forskare Umeå universitet satsar på unga forskare med en lovande karriär. 13 av 37 forskare som tilldelades medel 2011 tillhör teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap utmärkte sig med totalt fem karriärbidrag. Anna Linusson, kemi, fick karriärbidrag år 2011.

35 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Forskning inom fysik Nya material med kolnanoteknik Organisk elektronik, LEC Laserteknik för detektering av molekyler i gasfas Rymdforskning

36 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Arkum, Sveriges första arktiska forskningscentrum Invigdes 12 december 2012 Tvärvetenskapliga resurs för arktisk forskning. Samtliga fakulteter, Centrum för samisk forskning och CIRC. Klimatförändringar, miljöfrågor, olje- och mineralfyndigheter, säkerhetspolitik, ekologiska system och människors sociala villkor Ellen Dorrepaal studerar hur arktiska ekosystem påverkas av klimatförändringar.

37 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Antibiotika från Norska havet Uppmärksammad forskning inom biologisk kemi Umeå universitet och univer- sitetet i Tromsö samarbetar i jakten på ny antibiotika. Undersöker om extrema organismer från Norska havet innehåller extrakt som kan användas till nya läkemedel.

38 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Ett lysande samarbete Institutionen för fysik och företaget Siemens samarbetar för att utveckla laserbaserade mätinstrument. De känsliga instrumenten kan mäta låga halter av miljögifter i utsläpp och avgaser. Exempel samverkan – forskning Ove Axner i samspråk med Siemens-anställda

39 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Från forskning till företag Innovationssystem för kommersialisering av forskningsresultat

40 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Avknoppare –teknikföretaget Algoryx Algoryx hyllas som ett av Sveriges 33 hetaste teknikföretag 2011 & 2012 Företaget bildades 2007 som ett avknoppningsföretag från Umeå universitet. Produkter: Algodoo – läromedel i fysik AgX Multifysik - interaktiv fysikalisk simulering

41 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Fakultetens anställda 96 professorer 143 universitetslektorer 32 forskarassistenter 13 biträdande lektorer 74 adjunkter 29 forskare 48 postdoktorer 233 doktorander 93 administratörer 138 teknisk personal Totalt: 1 013 anställda Magnus Wolf-Watz tilldelades Hugo Theorells pris i biofysik 2011.

42 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Organisation

43 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Institutioner Arkitekthögskolan Datavetenskap Designhögskolan Ekologi, miljö- och geovetenskap Fysiologisk botanik Fysik Kemi Molekylärbiologi Matematik och matematisk statistik Naturvetenskapernas och matematikens didaktik Tillämpad fysik och elektronik

44 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Centrumbildningar Centrum för medicinsk teknik och fysik - CMTF Europeiska CBRNE-centret High Performance Computing Centre North - HRC2N Marksaneringscentrum Norr - MCN Umeå marina forskningscentrum - UMF Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik - UFM Umeå Plant Science Centre - UPSC

45 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Intäkter 2012 Totala intäkter: 1 000 666 tkronor UtbildningForskningÖvrigt Anslag283 045315 502 Bidrag/uppdrag9 939276 827 Övrigt22 58959 80032 964 Summa315 573652 12932 964

46 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kostnader 2012 Totala kostnader: 1 009 820 tkronor

47 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Ny tidning vid fakulteten 2-3 nummer per år Finns att läsa och ladda ner på fakultetens hemsida: www.teknat.umu.se

48 www.teknat.umu.se


Ladda ner ppt "Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. En fakultet med bredd och spets Arkitektur Biologi Datavetenskap Design Fysik Kemi Lärarutbildning Molekylärbiologi."

Liknande presentationer


Google-annonser