Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknisk-naturvetenskaplig fakultet"— Presentationens avskrift:

1 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

2 En fakultet med bredd och spets
Arkitektur Biologi Datavetenskap Design Fysik Kemi Lärarutbildning Molekylärbiologi Matematik Teknik

3 Fakulteten i siffor 3 222 helårsstudenter 319 doktorander
1 013 anställda 11 institutioner 3 högskolor 1  tkr i omsättning 2012 233 doktorander med anställning. 319 aktiva doktorander med mins 10 procent aktivitet

4 Utbildning Civilingenjörsprogram Högskoleingenjörsprogram
Kandidatprogram Högskoleprogram Farmaciutbildning Designutbildning Arkitektprogram Masterprogram

5 Civilingenjörsprogram, 5 år
Bioresursteknik Bioteknik Energiteknik Interaktion och design Industriell ekonomi Teknisk datavetenskap Teknisk fysik Öppen ingång

6 Civilingenjör i bioresursteknik
Kombination av biologi, grön kemi och ingenjörskonst Möter skogsindustrins och kemiska industrins framtida behov Göra insatser i omställningen till ett hållbart samhälle

7 Högskoleingenjörsprogram, 3 år
Byggteknik Elektronik och datorteknik Elkraftteknik - nätbaserad Energiteknik Maskinteknik

8 Högskoleprogram, 2 år Medieproducent Naturguide
Nät- och kommunikationsteknik Processoperatör

9 Kandidatutbildning, 3 år
Biologi och geovetenskap Datavetenskap Fysik och tillämpad matematik Life Science – ges på engelska Miljö- och hälsoskydd

10 Farmaciutbildning Apotekarprogrammet, 5 år - nätbaserad
Receptarieprogrammet, 3 år - nätbaserad - enda i Sverige som får toppbetyget ”mycket hög kvalitet av HSV” 2012 Masterprogram i farmaci, 2 år

11 Designhögskolan En av världens bästa designutbildningar , 2007 och enligt tidskriften BusinessWeek Bästa designutbildning i Europa och Amerika enligt Red dot ranking Utsedd 2008 till ”Framstående utbildningsmiljö” av Högskoleverket Särpräglad yrkesanknytning. Mer än 60% internationella masterstudenter

12 Designutbildning Kandidatprogram, 3 år Industridesign
Masterprogram, 2 år Avancerad produktdesign Interaktionsdesign Transportdesign

13 Arkitekthögskolan Invigdes hösten 2009
Femårig arkitektutbildning med konstnärlig profil Internationell prägel Masterprogram, 2 år: - Hållbar arkitektonisk produktion - Direkt arkitektonisk intervention

14 Masterprogram i teknik & naturvetenskap
Matematik, data, fysik & teknik Beräkningsteknik Datavetenskap Fysik Robotik och reglerteknik Biologi, bioteknik & kemi Ekologi Farmaci Geoekologi Kemi Miljö och hälsoskydd (1 år) Molekylärbiologi Växt- och skogsbioteknik

15 Utbildning på forskarnivå
Antal aktiva doktorander: 319 Antal doktorsexamina: 48 Antal licentiatexamina: 11 Antalet doktorsexamina och licentiatexamina är från år 2012. Antalet doktorander är från februari 2012 och anger antalet med doktorandanställning.

16 Unika kvinnliga doktorer
Lina Schelin, Marie Frentz och Lisa Hed disputerade i matematik och matematisk statistik Inom loppet av 2 månader Endast 15 kvinnor har disputerat i matematik vid Umeå universitet Tjejerna disputerade år 2012.

17 Företagsforskarskola
21 doktorander Ges i nära samarbete med industrin Tar in 12 doktorander vartannat år Företaget betalar halva lönen Sex månader industripraktik ingår Modellen har rönt stor uppmärksamhet ute i Europa Medverkande företag: Komatsu Forest, Sveaskog, Domsjö Fabriker, LKAB, Astra Zeneca, Bostaden och Umeå Energi Håkan Jakobsson blev först ut att disputera (2011)

18 Samverkan med näringsliv
Exempel samverkan – utbildning Samverkan med näringsliv Influerar alla studieår under en utbildning Näringslivsdagar – studenter möter företag Projektkurser – t.ex. Ingenjörens roll i arbetslivet Gästföreläsningar Studiebesök Examensarbeten

19 Studenter löser företagsproblem
Exempel samverkan – utbildning Studenter löser företagsproblem Studenter med olika bakgrunder samarbetar i projektkurser. De tar fram en teknisk lösning som efterfrågas av näringslivet. Både studenter och näringsliv knyter värdefulla kontakter.

20 Exempel samverkan – utbildning
Lärare i företag Tekniska högskolan bidrar med lön till lärare som vill bredda sin kompetens i näringslivet. Lärarnas nyvunna kunskaper ska återspegla sig i utbildningen. Målet är att ge ingenjörsstudenter mer kontakt med deras kommande yrkesroll.

21 Samverkan med skolor Umevatoriet – Umeå Science Centre
Frågetävlingen Teknikåttan – åk 8 Fortbildningsdagar för lärare Forskning à la carte Levande frågelåda – åk 6 NOT-veckan Möjlighet till PRAO Forskning à la carte: forskare åker ut till skolor och föreläser. NOT-veckan är aktiviteter för förskola och grundskola 800 sjätteklassare lyssnar när forskare svarar på deras frågor.

22 Starka forskningsmiljöer
Värd för sju starka forskningsmiljöer: Ekosystem i förändring Ljus i naturvetenskap och teknik Miljöns kemi – från molekyl till ekosystem Modellering av levande system Proteiners dynamik, struktur och funktion Solljus som bränsle Växt- och skogsbioteknik Ann-Kristin Bergström

23 Ljus i naturvetenskap och teknik
Umeåfysiker tar fram en helt ny typ av belysningskomponent med hjälp av supermaterialet grafen. Den är billig att tillverka och helt återvinningsbar. Resultaten kan leda till böjbara bildskärmar och tryckbara, lysande tapeter.

24 Modellering av levande system - Icelab
Vid IceLab samarbetar forskare inom matematik, fysik och ekologi. De undersöker levande system med matematiska modeller. Till exempel hur barkborrar angriper skog, evolutionens hastighet samarbetsbeteende hos människor och djur. Petter Holme och Martin Rosvall

25 Solljus som bränsle Forskare vid KBC får 40 miljoner till ett forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential. Försöker efterlikna naturens fotosyntes och därmed ta fram en förnyelsebar energikälla. Målet är att utveckla ett membran, ”det konstgjorda bladet”, som med hjälp av solljus kan producera vätgas. Johannes Messinger

26 Växt- och skogsbioteknik
Hur växtceller finner sin form Anslag 31 miljoner kronor av Wallenbergs stiftelse 2012 Modellsystem: rot på backtrav, Arabidopsis Markus Grebe

27 Växt- och skogsbioteknik
Umeå Plant Science Centre – ett av fyra Berzelii centra i landet – har tilldelats 200 miljoner kr under 10 år. Anslag på 75 miljoner kr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 2009 Forskare kartlägger generna i Sveriges viktigaste växt – granen! Picea abies

28 Första Gunnar Öquist Fellow
Växtforskaren Edouard Pesquet får 3 miljoner kronor av Kempestiftelsen 2012 Den internationellt välrenommerade forskaren Gunnar Öquist blir hans mentor Försöker förstå hur växternas rörsystem bildas Edouard Pesquet

29 Tillämpad IT Inom IT-området finns fler än 150 forskare och doktorander. Exempel på forskningsområden: - molntjänster (cloud computing) - industriell IT - reglerteknik och robotik - hälsa och sjukvård - signalbehandling - interaktionsdesign Erik Elmroth får 20 miljoner kr av Vetenskapsrådet för ett projekt om virtuella datorresurser

30 Regeringens strategiska forskningsområden
Fakulteten är huvudansvarig för projekt inom: Energiforskning Havsmiljöforskning Forskare från fakulteten ingår i: Hållbart nyttjande av naturresurser E-vetenskap

31 Från träd till avancerade produkter
Strategiska forskningsområden: Energiforskning Från träd till avancerade produkter Projektet Bio4Energy vill bryta beroendet av fossila bränslen genom grön teknik. Forskarna studera hela kedjan – från hur träden växer till hur vi kan förädla råvaran på bästa sätt. SLU, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet utgör kärnan. Över 20 företag och industripartners medverkar.

32 Klimateffekter på Östersjön
Strategiska forskningsområden: Havsmiljöforskning Klimateffekter på Östersjön Ecochange ska ge en helhetsbild av hur klimatförändring påverkar Östersjöns ekosystem – från bakterier till fisk. Kunskapen ska användas för att formulera skyddsåtgärder för förvaltning av Östersjön. Samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar, SLU och Naturhistoriska riksmuseet.

33 Satsning på teknikvetenskap
Umeå universitet satsar 60 miljoner kronor på teknikvetenskaplig forskning. För att förstärka kvaliteten på civilingenjörsprogrammen anställs: 8 biträdande lektorer postdoktorer doktorander

34 Unga framstående forskare
Umeå universitet satsar på unga forskare med en lovande karriär. 13 av 37 forskare som tilldelades medel tillhör teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap utmärkte sig med totalt fem karriärbidrag. Anna Linusson, kemi, fick karriärbidrag år 2011.

35 Forskning inom fysik Nya material med kolnanoteknik
Organisk elektronik, LEC Laserteknik för detektering av molekyler i gasfas Rymdforskning

36 Arkum, Sveriges första arktiska forskningscentrum
Invigdes 12 december 2012 Tvärvetenskapliga resurs för arktisk forskning. Samtliga fakulteter, Centrum för samisk forskning och CIRC. Klimatförändringar, miljöfrågor, olje- och mineralfyndigheter, säkerhetspolitik, ekologiska system och människors sociala villkor Ellen Dorrepaal studerar hur arktiska ekosystem påverkas av klimatförändringar.

37 Antibiotika från Norska havet
Uppmärksammad forskning inom biologisk kemi Umeå universitet och univer- sitetet i Tromsö samarbetar i jakten på ny antibiotika. Undersöker om extrema organismer från Norska havet innehåller extrakt som kan användas till nya läkemedel.

38 Exempel samverkan – forskning
Ett lysande samarbete Institutionen för fysik och företaget Siemens samarbetar för att utveckla laserbaserade mätinstrument. De känsliga instrumenten kan mäta låga halter av miljögifter i utsläpp och avgaser. Ove Axner i samspråk med Siemens-anställda

39 Från forskning till företag
Innovationssystem för kommersialisering av forskningsresultat

40 Avknoppare –teknikföretaget Algoryx
Algoryx hyllas som ett av Sveriges 33 hetaste teknikföretag 2011 & 2012 Företaget bildades 2007 som ett avknoppningsföretag från Umeå universitet. Produkter: Algodoo – läromedel i fysik AgX Multifysik - interaktiv fysikalisk simulering

41 Fakultetens anställda
96 professorer 143 universitetslektorer 32 forskarassistenter 13 biträdande lektorer 74 adjunkter 29 forskare 48 postdoktorer 233 doktorander 93 administratörer 138 teknisk personal Totalt: anställda Siffror från februari 2013. Professorer: inkl gäster och adj. samt inkl 2 seniora prof. Universitetslektorer: inkl gäster och adj. samt inkl 1 senior lektor Adjunkter: inkl 1 adjungerad adjunkt och 1 senior adjunkt Dokorander: med doktorandanställning, de som går på stipendium ej medräknade Magnus Wolf-Watz tilldelades Hugo Theorells pris i biofysik 2011.

42 Organisation

43 Institutioner Arkitekthögskolan Datavetenskap Designhögskolan
Ekologi, miljö- och geovetenskap Fysiologisk botanik Fysik Kemi Molekylärbiologi Matematik och matematisk statistik Naturvetenskapernas och matematikens didaktik Tillämpad fysik och elektronik

44 Centrumbildningar Centrum för medicinsk teknik och fysik - CMTF
Europeiska CBRNE-centret High Performance Computing Centre North - HRC2N Marksaneringscentrum Norr - MCN Umeå marina forskningscentrum - UMF Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik - UFM Umeå Plant Science Centre - UPSC

45 Intäkter 2012 Totala intäkter: 1 000 666 tkronor
Utbildning Forskning Övrigt Anslag Bidrag/uppdrag 9 939 22 589 59 800 32 964 Summa Utbildning, forskning, övrigt. Övrigt står för Kemiförrådet, Säkerhetshuset, BMC KBC Anslag, bidrag/uppdrag, övrigt. Övrigt står för försäljningsintäkter och ränteintäkter Totala intäkter: tkronor

46 Kostnader 2012 Totala kostnader: 1 009 820 tkronor
Lön: Drift: Gemensamma kostnader: Lokaler: Avskrivningar: Övrigt: (i tkr)

47 Ny tidning vid fakulteten
2-3 nummer per år Finns att läsa och ladda ner på fakultetens hemsida:

48


Ladda ner ppt "Teknisk-naturvetenskaplig fakultet"

Liknande presentationer


Google-annonser