Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reviderad resursfördelning - Fakultetsmedel på KTH Bakgrund Nytt statligt system Kvalitetsindikatorer: externa medel, vetenskaplig produktion, antal helårsstudenter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reviderad resursfördelning - Fakultetsmedel på KTH Bakgrund Nytt statligt system Kvalitetsindikatorer: externa medel, vetenskaplig produktion, antal helårsstudenter."— Presentationens avskrift:

1 Reviderad resursfördelning - Fakultetsmedel på KTH Bakgrund Nytt statligt system Kvalitetsindikatorer: externa medel, vetenskaplig produktion, antal helårsstudenter KTH Nuvarande system - Rektorskontrakt Verksamhetsbaser Prestation - examina i forskarutbildningen KTH Förslag - Verksamhetsbas som grund Bastilldelning Riktade medel Prestationer - examina i forskarutbildningen, volym externa medel, bibliometri, antal helårsstudenter

2 Fakultetsmedel på KTH - fördelning Andel50%Bastilldelning 25% Riktade medel 25%Prestation varav 60% examina (540 tkr idag 900 tkr) 40% externa medel, biblometri, HÅS

3 Fakultetsmedel på KTH - Tidsplan 2010 April Skoldialog - uppföljning, planeringsförutsättningar Juni Universitetsbeslut - prestation - à pris fastställs Sept Uppföljning, planeringsförutsättningar bas+prestaion Okt Övergripande universitetsbeslut Skoldialog - Riktade satsningar Nov Rektorskontrakt tecknas

4 Fakultetsmedel CSC - Satsning 2009-2012 Avsatt 7 Mkr Förstärkning RAE2.4 Matchning RAE2.4 Förstärkning Ung Fakultet2.2 Satsning7 Tematiska plattformar3-4 Ung Fakultet3-4 JML - åtgärder0-0.5

5 Fakultetsmedel CSC - Satsning 2009-2012 Tematiska plattformar - 4 arbetsgrupper tar fram förslag Diskussioner med avdelningarna Satsning på ung fakultet - förslag JML - förslag

6 Satsning på Ung fakultet - förslag Vad ska medlen användas till? Finansiering av doktorander - antalet doktorander har minskat Finansiering av post doc - det finns få på många avdelningar Utveckla kurs inom det egna området på master och/eller doktorandnivå Resmedel för längre vistelse i annan forskarmiljö Friköp av tid för dem som inte har så stort forskningsutrymme Fördela medlen till avdelningarna med specificerat användningsområde Startbidrag att användas fritt Hur ska medlen fördelas? Vilka kriterier ska användas Ansökningsförfarande Avdelningens behov t ex vid generationsskifte Strategiskt viktiga områden Framstående kandidat - nyskapare - attraherat externa anslag Jämställhets/mångfalds aspekt - icke svenskar Titta på RAE-excellens Vilka kan komma ifråga? Lista dem som kan komma i fråga, bitr. lektorer, rådsforskarassistenter, nyrekryterade lektorer, unga forskare Siktet inställt på att ingå i framtidens fakultet på CSC Avdelningarna har lämnat förslag

7 Satsning på JML - förslag Hitta stimulansåtgärder för att - rekrytera fler kvinnliga lärare, doktorander - öka synligheten av kvinnliga lärare/forskare i utbildningen på alla nivåer ”Second Chair” - stimulera ökad rörlighet inom CSC, KTH, andra universitet Gästlärare - bättre planerad användning av gästlärare i kurser på alla nivåer Kvinnliga doktorander Mentorverksamhet Övriga åsikter - Besvikelse över att Rae ger så liten förstärkning - Satsa på nytt strategiskt område

8 FÖRSLAG TILL STYRELSEN Tematiska plattformar - förslag från grupperna Ung Fakultet Lista dem som kan komma ifråga i dialog med avdelningarna Fastställa kriterier i styrelsen Besluta om vilka som ska få (dekan i samråd med Lilla LG) Ge startbidrag efter dialog med den utvalde JMLMedel bör tillskjutas från Gru och Fu Beslutas i budgeten, till viss del redan 2009 Utveckla en modell grundad på Second Chiaridén Starta kvinnliga nätverk Planera för ett mentorprogram Nya områden - Lyfts fram i utvecklingplanen - Nya strategiska medel


Ladda ner ppt "Reviderad resursfördelning - Fakultetsmedel på KTH Bakgrund Nytt statligt system Kvalitetsindikatorer: externa medel, vetenskaplig produktion, antal helårsstudenter."

Liknande presentationer


Google-annonser