Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell kommunikationssamordning Oktober 2014. Aktuellt läge Hösten 2014 pågår tre parallella utvecklingsprojekt: Intranätprojektet del 2 Uppgradering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell kommunikationssamordning Oktober 2014. Aktuellt läge Hösten 2014 pågår tre parallella utvecklingsprojekt: Intranätprojektet del 2 Uppgradering."— Presentationens avskrift:

1 Nationell kommunikationssamordning Oktober 2014

2 Aktuellt läge Hösten 2014 pågår tre parallella utvecklingsprojekt: Intranätprojektet del 2 Uppgradering av länsstyrelsernas externa webbplattform Förstudie Webb 2.0

3 Intranätprojektet del 2 Syfte: utveckla nuvarande intranät genom bättre samarbetsytor bättre design mobil åtkomst uppgradering till Sharepoint 2013 – som i sin tur ger smidigare förvaltning och teknisk stabilitet Pågår 1 januari – 31 december 2014 Projektbudget: 3,8 mkr + 200 tkr Projektledare: Per Bergsjö, Skåne

4 Intranätprojektet – läge/prognos Utvecklingsomgång 4 av 4 igång Budgettillskott på 200 tkr säkrar lansering v 50 Ingen integrering med Platina, eftersom stor uppgradering av Platina är på gång Väldigt positiva till plattformen SP2013 Den ger bättre teknisk grund och mängder av både större och mindre förbättringar jämfört med nuvarande plattform

5 Uppgradering av extern webbplattform Syfte: uppgradering den externa webbplattformen till Sharepoint 2013 och migrera alla läns webbplatser och projektwebbplatser till den nya miljön Ger teknisk stabilitet samt ett publiceringsverktyg för webbredaktörerna Pågår maj 2014 – april 2015 Projektbudget: 4,2 mkr, eventuellt måste kostnader skjutas från 2014 till 2015 Projektledare: Kent Skoog, IT-enheten

6 Uppgradering – läge/prognos Installation av Sharepoint 2013 i produktionsmiljön planeras till denna vecka Produktionsmiljön är gemensam plattform för Intranät och Extern webb Redaktörsutbildningar samordnas för intranät och extern webb Utveckling pågår enligt plan. För att klara omfattande tester i slutfasen kan tidplanen för Q1 2015 behöva justeras något Projektets ekonomi ligger inom budget.

7 Förstudie Webb 2.0 Syfte: ge förslag till strategiska vägval: vad vill vi åstadkomma med länsstyrelsernas webbplatser framöver? vilken ambitionsnivå ska webben ha? vilka utvecklingsmedel krävs för att utveckla länsstyrelsernas webbplats 2.0? Pågår maj-december 2014 Projektbudget: 651 tkr Projektledare: Ewelina Axell, Jönköping

8 Förstudie Webb 2.0 – läge Direktupphandling konsult Beslut slutet av augusti – Meridium är leverantör Uppstartsfas september Genomförandefas oktober-november Effektkartläggning (Webbförvaltningen) Framtida arbetssätt för utveckling Konceptframtagning (förslag till strategiska vägval), Meridium Webbstrategi för länsstyrelserna

9 Förvaltning och utveckling extern webb struktur, design, gemensamt innehåll, språk, tillgänglighet, funktioner Förvaltning av gemensamt intranät del 1 Andra gemensamma insatser: rutiner för gemensam grafisk profil utveckla samordnad kriskommunikation pressgrupp djurskyddsfrågor Gemensam budget 150 tkr per länsstyrelse år VP och budget 2014

10 Förvaltning och utveckling av gemensam extern webbplattform Ta emot och implementera migrerad webb Förvaltning av gemensamt intranät – tillsätta förvaltningsledare för detta Kommunikationsstöd till gemensamma insatser Nationellt samordnad kriskommunikation Gemensam budget 150 tkr per länsstyrelse år VP och budget 2015

11 Vår nuvarande webbplattform klarar knappt en belastning motsvarande den vid skogsbranden Konsekvens: vi kan inte uppfylla uppdraget ”samordna information till media och allmänhet” Förslag: Gemensamt mål: Länsstyrelserna ska kunna kommunicera via egen kanal även vid extraordinära händelser Uppdrag: Säkerställa att Länsstyrelsernas webbplatser fungerar även vid allvarliga extraordinära händelser Våra webbplatser efter skogsbranden


Ladda ner ppt "Nationell kommunikationssamordning Oktober 2014. Aktuellt läge Hösten 2014 pågår tre parallella utvecklingsprojekt: Intranätprojektet del 2 Uppgradering."

Liknande presentationer


Google-annonser