Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårträff för svensklärare den 7-8 maj Min bakgrund & erfarenheter Om vuxenutbildningen i Sverige Kommunal vuxenutbildning Eftergymnasial.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårträff för svensklärare den 7-8 maj Min bakgrund & erfarenheter Om vuxenutbildningen i Sverige Kommunal vuxenutbildning Eftergymnasial."— Presentationens avskrift:

1 Vårträff för svensklärare den 7-8 maj Min bakgrund & erfarenheter http://www.nok.se/ Om vuxenutbildningen i Sverige Kommunal vuxenutbildning Eftergymnasial utbildning Övrig vuxenutbildning Om svenskundervisning i Sverige Svenska för invandrare Svenska som andraspråk Svenska som främmande språk Vad ger motivation?

2 Kommunal vuxenutbildning i Sverige Grundläggande vuxenutbildning (grundskola) Gymnasial vuxenutbildning (gymnasiet) Vilka? Privata utbildningsföretag Kommunala skolor Hur? - Upphandling, hård konkurrens och tuff ekonomi Målgrupp - Invandrare - De som hoppat av grundskola eller gymnasium - De som vill höja betyg

3 Eftergymnasial utbildning i Sverige Högskola, universitet & yrkeshögskola Drygt 40 högskolor och universitet. 87.000 studenter. De flesta statliga. Urval : Betyg + ev. högskoleprovet Yrkeshögskolan införs den 1 juli 2009 Fakta om yrkeshögskola/yrkesutbildningar  Totalt ca 45.000 helårsplatser.  Nära samarbete med näringslivet  Behovsanpassning och relevant för arbetsmarknaden  Yrkeshögskoleexamen  Mellan ett halvår och tre år långa  90 % av studenterna får jobb efter utbildningen

4 Övrig vuxenutbildning i Sverige Studieförbund och privata utbildningsföretag Kompletterande utbildningar, kurser, studiecirklar Vem som helst som vill plugga på studieförbund ”frivilligt”, hög motivation, kursavgift betalas av deltagaren 285 000 studiecirklar per år 2,1 miljoner deltagare 157 000 studiecirklar i kulturämnen, vilket är 55 procent av samtliga cirklar.

5 Sfi och Svenska som andraspråk Sfi - 3 studievägar och 4 nivåer  Studieväg 1 (nivå A & B) – Analfabeter  Studieväg 2 (nivå B & C) - Gymnasieutbildade  Studieväg 3 (nivå C & D) – Högutbildade, akademiker. Nationellt prov på D-nivå Svenska som andraspråk på grundskolenivå  Målgrupp barn och vuxna  Kursplan svenska (år 1-9) Svenska som andraspråk A + B på gymnasienivå  Målgrupp ungdomar och vuxna  Kursplan svenska (gym) Svenska som främmande språk

6 EUROPARÅDETS NIVÅSKALA – varje modul/60 tim - Individuellt upplägg, tidsåtgång Allmänna kurser på alla nivåer Kurserna är anpassade till Europarådets nivåskala, vilken beskriver språkliga färdigheter på A-, B- och C-nivå. http://www.folkuniversitetet.se/templates/PageFrame.aspx?id=19277 Specialkurser

7 Svenska som främmande språk Studeras av cirka 40 000 personer vid över 200 universitet och college i 41 länder. Därtill ca 40 000 personer vid olika utbildningsorganisationer och –företag i andra länder.  I Sverige: på studieförbund, universitet & högskolor och distans  Målgrupp: bl a forskare, utbytesstudenter, anställda. Kursavgift! Hur går till?  Inplaceringstest & självbedömning  Europarådets nivåskala  Kommunikation  Deltagaren i centrum  Aktiva deltagare  Datorstöd Examen/test: TISUS, Certificate in Business Swedish, Swedex

8 Klara mål – Vad? Varför? Det individuella kontra utbildningens övergripande mål. ”Kontrakt” - Hur? Behovsinventering, gemensam överenskommelse om elevens ansvar och behov av stöd på utbildningen. Fokus på inlärning, inte undervisning, Delaktighet Att låta kursdeltagaren själv välja sin ambitionsnivå. Synliggöra inlärning. Att vara delaktig i planering och ta ansvar för sin egen inlärning Feedback Att kontinuerligt ge individen återkoppling på framsteg -stora som små. Stimulans Att ge stimulans och uppmuntran som motiverar till fortsatt utveckling och ökat självförtroende. Vad ger motivation?

9 Exempel på stimulans http://www.nok.se/nok/laromedel/digitala-larresurser/SFISVA/ http://www2.vocab.se/vocabtool/flash/myv_shell.swf http://www.folkuniversitetet.se/templates/PageFrame.aspx?id=19283 http://itforpedagoger.skolverket.se/teman/sprak_medier/bloggen_vacker_s krivlust/ http://secondlife.com/ http://www.nok.se/nok/laromedel/digitala-larresurser/SFISVA/ http://www2.vocab.se/vocabtool/flash/myv_shell.swfhttp://www.folkuniversitetet.se/templates/PageFrame.aspx?id=19283 http://itforpedagoger.skolverket.se/teman/sprak_medier/bloggen_vacker_s krivlust/ http://secondlife.com/ Vad ger motivation?

10 Mina kontaktuppgifter: kirsti.jolma@nok.se tel +46-76-546 86 27 Natur & Kultur, www.nok.se Tack för mig och trevlig sommar! kirsti.jolma@nok.sewww.nok.se


Ladda ner ppt "Vårträff för svensklärare den 7-8 maj Min bakgrund & erfarenheter Om vuxenutbildningen i Sverige Kommunal vuxenutbildning Eftergymnasial."

Liknande presentationer


Google-annonser