Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägverkets och Banverkets remiss av förslag till reviderade nationella planer Remiss 2 april – 18 maj Västtrafik och kommunerna ska höras Avser endast.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägverkets och Banverkets remiss av förslag till reviderade nationella planer Remiss 2 april – 18 maj Västtrafik och kommunerna ska höras Avser endast."— Presentationens avskrift:

1 Vägverkets och Banverkets remiss av förslag till reviderade nationella planer Remiss 2 april – 18 maj Västtrafik och kommunerna ska höras Avser endast investeringar

2 Tidplan mm för remisserna av rev planer 1 Utkast till yttranden överlämnas för synpunkter till Västtrafik och Kommunalförbunden 13 april Kommunalförbunden ansvarar för att höra kommunerna Västtrafik och Kommunalförbunden lämnar synpunkter 4 maj till kommunikationsenheten BRU-presidiet 7 maj BRU 15 maj RS 29 maj

3 Vägverkets remiss av reviderad nationell plan Oförändrade prioriteringar-alla objekt finns med- ev senarelagda Ramarna för potter TS, miljö oförändrade Förbifart Stockholm o Norra länken, 33 miljarder VGR E6 genom Bohuslän färdig 2011 E 45 Angeredsbron-Trollhättan enligt plan E 20 Tolered-Alingsås, enligt plan men minskad ambitionsnivå Byggstart senarelagd till 2015: E6:21 Lundbyleden, samfinansiering diskuteras E 20 Genom Alingsås (Västsvenska paketet) Rv 40 Slambymotet, Rv 40 Rångedala-Hester (Västsvenska paketet) E 45 Falutorget i GBG,

4 Banverkets remiss av reviderad nationell plan VGR: Norge/Vänerbanan, dubbelspår utbyggt under planperioden S:a Bohusbanan, fjärrblockering mm Göteborg –Breddning av midjan –Godstågsviadukten –Hamnbanan, kapacitetsåtgärder Utanför planperioden Västra Stambanan, Floda-Aspen Götalandsbanan, Mölnlycke-Rävlanda Älvsborgsbanan, spårbyte mm Göteborg –Ökad kapacitet bangården –Spårvägar, infra –Sävenäs rangerbangård, ny infart

5 Synpunkter på reviderade planförslag Vägverkets rev plan: Vi förutsätter att de projekt som ligger i Västsvenska paketet och Trollhättepaketet genomförs enlig tidigare beslut Banverkets rev plan: Kapaciteten för person- och godstransporter är redan idag för liten – oacceptabelt att objekten förskjuts utanför planperioden För att klara tillväxten och klimatfrågan behövs tvärtom stora satsningar på järnvägen – en utbyggd Götalandsbana, Västlänken, kapacitetsförstärkningar på Västkustbanan, Västra Stambanan, Älvsborgsbanan och andra fd länsjärnvägar


Ladda ner ppt "Vägverkets och Banverkets remiss av förslag till reviderade nationella planer Remiss 2 april – 18 maj Västtrafik och kommunerna ska höras Avser endast."

Liknande presentationer


Google-annonser