Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:1"— Presentationens avskrift:

1 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:1
Ex. Kaffeautomat Programmet är exemplet med kaffeautomaten från kapitlet 14 i kompendiet. Här används ett SFC-program för lösningen. Programmet ska använda 2 tasks. Bilder Sekvensen kan uttryckas med: Betala rätt mynt 2.a. Räkna antal drycker 2.b1. Välj dryck 2.b2. Placera mugg 2.b3. Fyll mugg Tillstånden 2.b1-3. ska ligga i task Fyll. (Lösningen ska likna kompendiets version)

2 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:2
I SFC-Diagrammet finns 2 parallella sekvenser Tillstånd 2b1-3 finns i task Fyll

3 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:3
Det färdfiga programmets delar i Project Navigator

4 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:4
POU:n main_kaffe [PRG] task main_kaffe_auto innehåller enbart POU:n main_kaffe Parallella sekvenser. Det högra tillståndet sätter variabeln FYLL_NU som startar task_fyll, se nedan: Ritning av SFC-diagram: Markera ett ritobjekt. Klicka på något av ritobjekten som blir aktiverat i menyraden Det valda objektet placeras efter markerade ritobjektet i SFC-diagrammet.

5 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:5
Första tillståndet Betala innehåller Action mynt_in Action mynt_in SET_M ettställer utgången LEDNOD_RED tills en reset instruktion (RST_M) utförs. Motsvarar (S) och (R) i ladderdiagra m. Övergångsvillkoret är en boolsk variabel. Skrivs in direkt vid symbolen för villkoret Hur länge lyser LEDNOD_RED utan SET_M?

6 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:6
Tillståndet rakna_antal_dryck innehåller action antal_dryck INCP_M Inkrementerar variabeln d med 1 vid varje positiv flank (puls) på EN-ingången. Det finns även INC_M, se help. Heltalsvariabel ANTAL_DRYCKER kan behöva nollställas. Dubbelklicka på variabeln i Monitorläge ANTAL_DRYCKER är definierad som int, heltal med 16 bitar.

7 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:7
Tillståndet task_fyll innehåller Action start_fyll Enda innehållet i Action start_fyll Den booleska variabeln FYLL_NU är villkoret (Event) för att task fyll skall starta

8 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:8
Övergångsvillkoret Bada_klara består av nedanstående FBD-kod: Signalen ANTAL_OK kommer när tillståndet rakna_antal_dryck är klart. Signalen FYLLTID_OK kommer från den externa task_fyll när den är klar.

9 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:9
POU:N fyll[PRG] Task fyll innehåller enbart POU fyll[PRG] I SFC-diagrammet har återföringen från det sista tillståndet till starttillståndet tagits bort. POU:N anropas som en subrutin och återhoppet sker från tillståndet klart genom att signalen FYLLTID_OK ett-ställs. OBS Ett SFC-diagram måste innehålla ett Initial Step (initialtillstånd) som markeras med dubbla linjer. Initial Step kan placeras godtyckligt i diagrammet.

10 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:10
Olika delar av POU:n fyll[PRG]

11 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:11
Olika delar av POU:n fyll[PRG], forts

12 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:12
Olika delar av POU:n fyll[PRG], forts

13 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:13
Utgångsläge för Monitorering Tillståndet val_av_dryck är selekterat men inte aktivt eftersom task fyll inte har startat. Insignalerna för choklad etc har ingen inverkan.

14 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:14
Monitor efter MYNT_KLAR

15 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:15
Monitor efter val_klart och TIME_OUT_TIM0 Vad händer om INCP_M ersätts med INC_M?

16 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:16
Med Upload kan den verkliga koden studeras. Kommentarena är inlagda manuellt.

17 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:17
Hela Network 2

18 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:18
Hela Network 1

19 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:19


Ladda ner ppt "Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, kaffe-automat PLC7B:1"

Liknande presentationer


Google-annonser