Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Livets ursprung hur uppstår liv  Ett antal olika hypoteser (kallas ibland teorier men ….) –Två olika grundtankar  Livet skapas på jorden ur ickelevande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Livets ursprung hur uppstår liv  Ett antal olika hypoteser (kallas ibland teorier men ….) –Två olika grundtankar  Livet skapas på jorden ur ickelevande."— Presentationens avskrift:

1 1 Livets ursprung hur uppstår liv  Ett antal olika hypoteser (kallas ibland teorier men ….) –Två olika grundtankar  Livet skapas på jorden ur ickelevande materia –Spontan generation  Livet skapas ur redan existerande liv –Biogenes –Dessa två hypoteser kan man spåra tillbaka ända till antiken (Aristoteles 384-322 f K)  Antiken och fram till modern tid så var det frågan både hur liv kan uppstå och delvis livets ursprung

2 2 Många försök att förkasta spontan generation  Redi 1668 visade att flugor uppstod ur flugägg och inte ’spontant’. Alltså…  Experimentlustan fortsätter under 1700 till långt in på 1900 talet med olika försök att förkasta spontan generation (olika typer av steril miljö)

3 3 Fig. 22.2

4 4 Kokad buljong testet 1767 Syret????!!! Krävs syre för spontan generation?

5 5 Syre kan ta sig in men inte mikroorgaismer Pasteur 1861: Spontan generation är motbevisad

6 6 Idag fortfarande samma fråga..  Är livets ursprung på jorden sprungna ur ickelevande materia eller från annat liv?? –Idag diskuteras om livet har kommit till jorden från någon annan planet el dyl.  Panspermia –Idag har vi mer kunskap om de olika byggstenarna i celler/organismer  Vi kan alltså utifrån dessa teorier formulera hypoteser kring livets uppkomst (’spontan generation’ ialla fall vid starten) mer korrekt.

7 7 Vi vet mer om kemi, DNA, celler och jordens ursprung idag  Jordens temperatur  Vatten  DNA teknik: uppfattning om när arter kan ha bildats  Organiska molekyler kan skapas i syrefri miljö  Jorden var från början varmare och var mer vulkanisk, hade mer ultraviolett strålning  Våra äldsta organismer lever i extrema miljöer samma miljöer som det var på jorden i tidigt skede

8 8 Primitiv jord-förutsättningar för bildande av organiska molekyler (syrefritt-reducerande miljö) Oparin och Haldane 1920

9 9 Fig. 22.7 Miller 1953 visade att organiska molekyler kunde bildas

10 10 Fig. 22.8 Stromatoliter i Australien (cyanobakterier): ur fossiler på liknade strukturer finner man världens äldsta celler. SEM 1950-60 talet (SEM: SvepElektronMikroskop)

11 11 Organiska molekyler men långt kvar till liv och celler  Koncentrering av molekylerna, hypoteser: –Isolering och uttorkning av ’pölar’ –Koncentrering genom att vatten fryser  Hur skapades celler, cellväggar-membran? Hypoteser –Prebionts – ickelevande ’cell’struktur användes av första levande cellerna – t ex tunna vattenfilmer (coacervate) eller småbubblor med vatten i, protoceller, utifrån proteinlika strukturer

12 12 Fig. 22.9 Vattenfilm över organiska molekyler: coacervates

13 13 Givet att primitiva celler bildades – hur överlevde de? Föda/energi?  Två alternativ –Heterotrofer  Tar energi ur andra organiska molekyler som socker, aminosyror o dyl –Autotrofer  Utnyttjar annan energikälla, solen, eller från oorganiska reaktioner

14 14 Heterotrof eller autotrof? Hur började det?  Länge har åsikten varit att Heterotrof start är mest sannolik –men födan (organiska molekyler) måste ta slut alltså måste en evolutionsteori läggas till  Nu lutar det åt Autotrof –Hittat extremofiler i t ex heta källor o dylikt  Energi ur CO 2, CO, H 2, H 2 S, N 2 och S: bildade troligen svavelsyra, metan och vatten  Och kvar finns den tredje hypotesen: från annan ‘planet’.

15 15 Vad blev det för liv? Tre olika domäner av liv  Prokaryoter – (bakterier) saknar cellkärna –Är två olika domäner Eubacteria och Archea (nya gentekniker visar skillnader)  Archaea troligen äldst och många är extremofiler  Eukaryoter har cellkärnor –Fyra riken: Protista, Fungi, Plantae, Animalia.

16 16 Bildandet av eukaryot cell  Stöd för hypotesen att eukaryot bildades ur sammanslagning av prokaryoter. –Endosymbiotisk teori:  Prokaryotcell som inneslöt fotosyntetisk bakterie och aerobisk bakterie

17 17 Fig. 22.10

18 18 Geologisk tid

19 19 Evolutionär tidsaxel billion year=miljard år

20 20 Grundkursen  Skall lära er det som står i boken –Aktivt deltagande på seminarierna  Till seminariet: Studerat och lärt er innehållet i kapitlet samt läst på seminariefrågorna, spec faktafrågor

21 21 Studera och lär er innehållet i kapitlet  Förslag på studieteknik: –Ögna igenom kapitlet: vad kommer det handla om? –Läs igenom, stryk under  Skriv en kort sammanfattning för respektive delkapitel –Läs igenom sammanfattningen ett par ggr –Skriv upp enbart delkapitlens rubriker –Fyll i med text under rubrikerna utan att använda bok eller sammanfattning. –Läs hela kapitlet igen och kontrollera att du inte missat något

22 22 Denna veckan  Grundkurs  Allmän kemi  Matematik  Schemalagd tid räknar snällt ger 30 timmar  40-30= 10 timmar + övertid  10-15 timmar att använda till –AK:Kemiboken, lektionsuppgifter, uppgifter i boken –Grundkurs: ett kapitel –Matematik Alltså: minst fyra timmar per ämne…..

23 23 Veckorna som kommer..  Nästa Också ca 30 timmar  OM två veckor ungefär 10 timmar  Därefter drygt 20  Och sedan kring 20  Och sedan drygt 20  Och sedan kring 10


Ladda ner ppt "1 Livets ursprung hur uppstår liv  Ett antal olika hypoteser (kallas ibland teorier men ….) –Två olika grundtankar  Livet skapas på jorden ur ickelevande."

Liknande presentationer


Google-annonser