Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livets ursprung hur uppstår liv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livets ursprung hur uppstår liv"— Presentationens avskrift:

1 Livets ursprung hur uppstår liv
Ett antal olika hypoteser (kallas ibland teorier men ….) Två olika grundtankar Livet skapas på jorden ur ickelevande materia Spontan generation Livet skapas ur redan existerande liv Biogenes Dessa två hypoteser kan man spåra tillbaka ända till antiken (Aristoteles f K) Antiken och fram till modern tid så var det frågan både hur liv kan uppstå och delvis livets ursprung

2 Många försök att förkasta spontan generation
Redi 1668 visade att flugor uppstod ur flugägg och inte ’spontant’. Alltså… Experimentlustan fortsätter under 1700 till långt in på 1900 talet med olika försök att förkasta spontan generation (olika typer av steril miljö)

3 Fig. 22.2

4 Kokad buljong testet 1767 Syret????!!! Krävs syre för spontan generation?

5 Syre kan ta sig in men inte mikroorgaismer
Pasteur 1861: Spontan generation är motbevisad

6 Idag fortfarande samma fråga..
Är livets ursprung på jorden sprungna ur ickelevande materia eller från annat liv?? Idag diskuteras om livet har kommit till jorden från någon annan planet el dyl. Panspermia Idag har vi mer kunskap om de olika byggstenarna i celler/organismer Vi kan alltså utifrån dessa teorier formulera hypoteser kring livets uppkomst (’spontan generation’ ialla fall vid starten) mer korrekt.

7 Vi vet mer om kemi, DNA, celler och jordens ursprung idag
Jordens temperatur Vatten DNA teknik: uppfattning om när arter kan ha bildats Organiska molekyler kan skapas i syrefri miljö Jorden var från början varmare och var mer vulkanisk, hade mer ultraviolett strålning Våra äldsta organismer lever i extrema miljöer samma miljöer som det var på jorden i tidigt skede

8 Primitiv jord-förutsättningar för bildande av organiska molekyler (syrefritt-reducerande miljö) Oparin och Haldane 1920

9 Miller 1953 visade att organiska molekyler kunde bildas
Fig. 22.7

10 Stromatoliter i Australien (cyanobakterier): ur fossiler på liknade strukturer finner man världens äldsta celler. SEM talet (SEM: SvepElektronMikroskop) Fig. 22.8

11 Organiska molekyler men långt kvar till liv och celler
Koncentrering av molekylerna, hypoteser: Isolering och uttorkning av ’pölar’ Koncentrering genom att vatten fryser Hur skapades celler, cellväggar-membran? Hypoteser Prebionts – ickelevande ’cell’struktur användes av första levande cellerna – t ex tunna vattenfilmer (coacervate) eller småbubblor med vatten i, protoceller, utifrån proteinlika strukturer

12 Vattenfilm över organiska molekyler: coacervates
Fig. 22.9

13 Givet att primitiva celler bildades – hur överlevde de? Föda/energi?
Två alternativ Heterotrofer Tar energi ur andra organiska molekyler som socker, aminosyror o dyl Autotrofer Utnyttjar annan energikälla, solen, eller från oorganiska reaktioner

14 Heterotrof eller autotrof? Hur började det?
Länge har åsikten varit att Heterotrof start är mest sannolik men födan (organiska molekyler) måste ta slut alltså måste en evolutionsteori läggas till Nu lutar det åt Autotrof Hittat extremofiler i t ex heta källor o dylikt Energi ur CO2, CO, H2, H2S, N2 och S: bildade troligen svavelsyra, metan och vatten Och kvar finns den tredje hypotesen: från annan ‘planet’.

15 Vad blev det för liv? Tre olika domäner av liv
Prokaryoter – (bakterier) saknar cellkärna Är två olika domäner Eubacteria och Archea (nya gentekniker visar skillnader) Archaea troligen äldst och många är extremofiler Eukaryoter har cellkärnor Fyra riken: Protista, Fungi, Plantae, Animalia.

16 Bildandet av eukaryot cell
Stöd för hypotesen att eukaryot bildades ur sammanslagning av prokaryoter. Endosymbiotisk teori: Prokaryotcell som inneslöt fotosyntetisk bakterie och aerobisk bakterie

17 Fig

18 Geologisk tid

19 Evolutionär tidsaxel billion year=miljard år

20 Grundkursen Skall lära er det som står i boken
Aktivt deltagande på seminarierna Till seminariet: Studerat och lärt er innehållet i kapitlet samt läst på seminariefrågorna, spec faktafrågor

21 Studera och lär er innehållet i kapitlet
Förslag på studieteknik: Ögna igenom kapitlet: vad kommer det handla om? Läs igenom, stryk under Skriv en kort sammanfattning för respektive delkapitel Läs igenom sammanfattningen ett par ggr Skriv upp enbart delkapitlens rubriker Fyll i med text under rubrikerna utan att använda bok eller sammanfattning. Läs hela kapitlet igen och kontrollera att du inte missat något

22 Denna veckan Grundkurs Allmän kemi Matematik
Schemalagd tid räknar snällt ger 30 timmar 40-30= 10 timmar + övertid 10-15 timmar att använda till AK:Kemiboken, lektionsuppgifter, uppgifter i boken Grundkurs: ett kapitel Alltså: minst fyra timmar per ämne…..

23 Veckorna som kommer.. Nästa Också ca 30 timmar
OM två veckor ungefär 10 timmar Därefter drygt 20 Och sedan kring 20 Och sedan drygt 20 Och sedan kring 10


Ladda ner ppt "Livets ursprung hur uppstår liv"

Liknande presentationer


Google-annonser