Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Magnus Tenfält Chefläkare Närsjukvården Landstinget Halland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Magnus Tenfält Chefläkare Närsjukvården Landstinget Halland"— Presentationens avskrift:

1 Magnus Tenfält Chefläkare Närsjukvården Landstinget Halland
Vårdval Halland Magnus Tenfält Chefläkare Närsjukvården Landstinget Halland

2 Halland Alingsås Göteborg Borås Jönköping Kungsbacka Varberg Värnamo Falkenberg Hyltebruk Växjö Halmstad Ljungby Laholm Ängelholm Halland invånare och ökning av invånare/år med ca 3 000 Hög tillväxt och god service och samverkan Bra hälsoläge Landstinget Halland Mandatfördelning majoritet: (m) 20, (c) 9, (fp) 6, (kd) 5, (mp)3: Totalt 43 Minoritet: (s) 23, (v) 3, spi (2): Totalt 28 Nöjda invånare Goda medicinska resultat Skattesats 9,72 Stark ekonomi Övergripande mål God hälsa Nöjda och engagerade invånare God vård Stolta och engagerade medarbetare Helsingborg Helsingborg Helsingborg Karlshamn Karlskrona Kristianstad Lund Malmö

3 att en del av detta utbud drivs i landstingets regi
Landstingets ansvar att det finns ett utbud av hälso- och sjukvård som svarar mot hallänningarnas behov att en del av detta utbud drivs i landstingets regi Landstinget har alltså både rollen som ”finansiär” av den halländska vården och ”ägare” av vården i egen regi. Landstinget är länets största arbetsgivare, cirka 7400 anställda Mandatperioden

4 När patienten själv får välja!

5 Den politiska ”grunden”
Individens ansvar för den egna hälsan Tillit till människors förmåga att ta beslut för egen del Förtroende för utförarnas förmåga att forma verksamheten utifrån invånares/ patienters behov Konkurrens gynnar utvecklingen

6 Vårdval Hallands grundstenar
Verklig valfrihet för hallänningen Öppna för fler specialister i den nära vården Kvalitetskonkurrens istället för priskonkurrens Kvalitetskrav i form av mätbara mål Följa upp resultat istället för bara produktion

7 Vårdval Hallands grundstenar, forts
Större möjlighet för vårdens medarbetare att utforma vården Lika ersättning oberoende av driftsform Åldersviktad hälso- och sjukvårdspeng som följer invånarnas val Ersättning som inte bara baseras på läkarinsatser Fokus på hallänningen - inte på vem som äger och driver verksamhet!

8 Invånarens val Alla invånare väljer en vårdenhet
Valet är ett kontrakt mellan invånare och vårdenhet Valet medger att invånarens hälso- och sjukvårdspeng betalas ut till vårdenheten Val slår igenom snabbt och påverkar vårdutbudet Omval max fyra gånger per år Hälso- och sjukvårdspengen fördelas efter invånarnas ålder 0-6 år, 7-64 år, år, 80 år och äldre Beslut om pengens storlek fattas årligen av landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdspengen täcker kostnader som är förknippade med åtagandet (ej läkemedel) löner, utrustning, lokaler, köpta tjänster medicinsk service (labb och röntgen) de besök som vårdcentralens invånare gör hos andra närsjukvårdsenheter och hos läkare och sjukgymnast med nationell taxa primärvårdsbesök som vårdenhetens invånare gör hos landstingets samverkansregioner. Alla besök som vårdenheten betalar räknas in i täckningsgraden. Utvärdering Extern utvärdering av Vårdval Halland görs av forskare från Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. Utvärderingen görs i samarbete med representanter från landstinget och FoU-enheterna. Utvärderingen pågår med start i dec Två rapporter per år.

9 Vårdval Halland medför ett helt nytt sätt att styra, leda och utveckla hälso- och sjukvård
Den landstingsdrivna verksamheten är en vårdaktör bland andra på en konkurrensutsatt marknad – ”lika villkor” Tänka/agera som ett vårdföretag – ägt av landstinget Ett ”moderbolag” med ett antal ”döttrar” Styrelsen representerar/utses av ägaren


Ladda ner ppt "Magnus Tenfält Chefläkare Närsjukvården Landstinget Halland"

Liknande presentationer


Google-annonser