Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analys av vård och omsorgstunga målgrupper Styrgrupp Proaktiv hälsostyrning 2013-03-25 Jos.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analys av vård och omsorgstunga målgrupper Styrgrupp Proaktiv hälsostyrning 2013-03-25 Jos."— Presentationens avskrift:

1 Analys av vård och omsorgstunga målgrupper Styrgrupp Proaktiv hälsostyrning 2013-03-25 Jos

2 Överenskommelsen mest sjuka äldre God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg –Återinskrivningar och undvikbar slutenvård –200 + 125 milj kr i prestationsbaserad ersättning (70% kommunerna 30% landstinget) Analysarbete (2 milj kr till X-län 2013)

3 Utveckling av ersättningsmodeller inom vårdval En stor del av resurserna går till en relativt liten grupp patienter Dessa har omfattande och komplexa behov och många tillhör gruppen mest sjuka äldre Förbättrat utskrivningsprocess med uppföljning av primärvården inom 3 dagar Återinskrivningar och undvikbar slutenvård indikatorer för förbättring Stora variationer mellan vårdenheter och hälsocentraler

4 Ide till gemensamt analysarbete i tre faser Analysfas för gemensam faktabaserat bild av nuläget och utmaningen framåt Förankring och gemensam problemlösning och identifiering av de mest angelägna åtgärderna Genomförande och uppföljning av åtgärderna

5 Analysarbetet Detaljerad analys av målgruppen –Kännetecken (kön, ålder, andra beskrivande faktorer) –Vilka typer av insatser har dessa patienter och brukare –Vård- och omsorgskostnader –Kontaktpunkter och diagnoser inom HoS –Fördelning av insatser landsting/kommun –Varför återinskrivs de?

6 Analysarbetet Jämförande analyser kommuner, boendeformer och utförare –Fördelning av återinskrivningar och undvikbar sluten vård över länet –Skillnader mellan boendeformer –Skillnader mellan enskilda boenden och hemtjänstområden –Skillnader mellan hälsocentraler

7

8

9

10

11 Arbetsform FoU-projekt Krypterade persondata Biträdesavtal enl PUL Presentation av aggregerade data Piloter eller hela länet?

12 Ide till genomförande i 2 steg Analysen genomförs i steg 1 för Gävle och Hudiksvalls kommuner (ev inlandskommun sö Hälsingland) tidigt under hösten 2013 –kostnad 960 kkr –finansieras av riktat statsbidrag för utveckling av vårdval För övriga kommuner genomförs analysen senare under hösten och kombineras med gemensamt arbete med problemlösning och åtgärdsförslag och genomförande av prioriterade åtgärder –kostnad 128 kkr per kommun –finansieras av riktat statsbidrag för gemensamt analysarbete


Ladda ner ppt "Analys av vård och omsorgstunga målgrupper Styrgrupp Proaktiv hälsostyrning 2013-03-25 Jos."

Liknande presentationer


Google-annonser