Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdval i primärvården 28/1 2009 Anders Anell. (Nya) vårdvalsmodeller i primärvården Redan infört -- Halland (1/1 2007), Västmanland och Stockholm (1/1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdval i primärvården 28/1 2009 Anders Anell. (Nya) vårdvalsmodeller i primärvården Redan infört -- Halland (1/1 2007), Västmanland och Stockholm (1/1."— Presentationens avskrift:

1 Vårdval i primärvården 28/1 2009 Anders Anell

2 (Nya) vårdvalsmodeller i primärvården Redan infört -- Halland (1/1 2007), Västmanland och Stockholm (1/1 2008), Gotland (1/10 2008) Beslut om datum för införande – t ex Kronoberg (1/3 2009), Region Skåne (1/5 2009), Östergötland och Sörmland (1/9 2009), Västra Götalandsregionen (1/10 2009) Utredningar -- resterande landsting

3 HallandStockholmRegion Skåne (start1/5) Mål och uppdrag Närsjukvård i fokus. Brett uppdrag med ambition att flytta ut specialister. 80% av all öppen vård ska ske i närsjukvården (täckningsgrad). Husläkarmottagning i fokus. Separat auktorisation för t ex barn- och mödrahälso- vård. Ingen ambition att flytta ut specialister till husläkarmottagningar. I princip som i Halland, men separat auktorisation för barnavårdscentraler (fr o m 090101). Lägre ambitionsnivå för täckningsgrad. ListningAlla listas. Listning på vårdenheter. Aktiv listning. Listning på allmänläkare i första hand. Alla listas. Listning på vårdenheter. Jämförelse mellan vårdvalsmodeller i Halland, Stockholm och Region Skåne.

4 HallandStockholmRegion Skåne (start1/5) Ersättning för listade Fast ersättning per listad. Patientavgifter. Tolkersättning. Besöksersättning. Fast ersättning per listad. Tolkersättning. Fast ersättning per listad. Tolkersättning. Ersättning för olistade Särskild besöksersättning. Samma besöksersättning som listade. Särskild besöksersättning. Ersättning baserat på mål/resultat Avdrag på fast ersättning för bristande måluppfyllelse, bl a täckningsgrad. Bonus o viten efter måluppfyllelse. Justering av fast ersättning beroende på täckningsgrad. Bonus o viten efter måluppfyllelse.

5 Fast ersättning per listad Ersättningsnivåer år 2009 Halland Fyra åldersklasser 0-6 år 5911 kr 7-64 år 1689 kr 65-79 år 5630 kr 80+ 8445 kr Stockholm Tre åldersklasser (fyra år 2008) 0-5 år 741 kr 6-64 år 623 kr 65+ år 1595 kr Region Skåne Baserat på 80% ACG (diagnosklassificering) och 20% socioekonomi (index). Ersättning för basläkemedel efter ålder och kön. Grundersättning = 2 200 kr per invånare, exklusive basläkemedel.

6 Kostnadsansvar år 2009HallandStockholm Region Skåne (start 1/5) Vård hos andra enheter inom vårdval JaNejJa Privata allmänläkare finansierade genom nationell taxa JaNejJa Primärvårdsbesök i andra länJaNejNej (på kort sikt) Medicinsk serviceJa Ja (för vissa specialiteter 20% av kostnad) Ja Tekniska hjälpmedelNej Ja SjukgymnasterJaNejJa LäkemedelNej Ja (50% av basläkemedel år 2009)

7 Några slutsatser Olika mål o traditioner, olika konstruktioner Både Halland o Stockholm har enligt uppföljningar nått sina respektive mål (hittills) Stockholm = traditionell modell i internationellt perspektiv –Fokus på husläkare/familjeläkare –Mer rörlig besöksersättning Halland (och dess efterföljare) = innovativ modell, men med svenska traditioner –Team, större enheter –Mycket fast ersättning o kostnadsansvar

8 Risker med hög andel fast ersättning (’vårdpeng’) 1 Högre risk för selektion (väljer bort individer med stora behov) –viktning utifrån vårdtyngd Ökad risk för fler remisser –justerad ’vårdpeng’ efter täckningsgrad, kostnadsansvar Lägre produktivitet och kvalitet, sämre bemötande, och urholkat förtroende från patienterna (kostnadskontroll alltför dominerande) –ökad rörlig ersättning –krav o uppföljning –konkurrens 1 Anell A. (2005) Primärvård i förändring Studentlitteratur: Lund.

9 Hur skapa väl fungerande konkurrens? Grundkrav = minst två alternativ och individer som är beredda att lista om sig Många individer har svårt att ta till sig information och bedöma valmöjligheter –information från finansiär, hjälp från ’patientombudsman’ Antalet alternativ beror på förutsättningar och krav –begränsat utrymme för alternativ i glesbygd –större krav  drivkrafter mot större enheter På sikt svårare att etablera sig som ny vårdenhet –nya aktörer viktiga för förnyelse och konkurrens –etableringskontroll skyddar befintliga aktörer

10 Stora problemet är att implementera modellerna Skapa väl fungerande konkurrens (behov av policy) Nya roller för beställare och verksamhetschefer inom offentlig sektor Underlätta förändringar i resurstilldelningen –Lägga ned, expandera offentliga mottagnigar/enheter –Omfördelningar inom vården?


Ladda ner ppt "Vårdval i primärvården 28/1 2009 Anders Anell. (Nya) vårdvalsmodeller i primärvården Redan infört -- Halland (1/1 2007), Västmanland och Stockholm (1/1."

Liknande presentationer


Google-annonser