Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsdirektörens stab Verksamhetsresultat årsrapport 2011 Vårdval Norrbotten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsdirektörens stab Verksamhetsresultat årsrapport 2011 Vårdval Norrbotten."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsdirektörens stab Verksamhetsresultat årsrapport 2011 Vårdval Norrbotten

2 Landstingsdirektörens stab Förändring antal listade 31/12 2011 vs 31/12 2010

3 Landstingsdirektörens stab Relation kapiterade/antal listade 31/12 2011

4 Landstingsdirektörens stab CNI 31/12 2011

5 Landstingsdirektörens stab Vårdgarantin 0:an, telefontillgänglighet, nationell mätning oktober 2011

6 Landstingsdirektörens stab Vårdgarantin 7:an, nationell mätning oktober 2011

7 Landstingsdirektörens stab

8 Andel med fråga om alkoholkonsumtion, år 2011 Andel patienter, 13 år och äldre som under året har en journalförd fråga om alkoholkonsumtion

9 Landstingsdirektörens stab

10 Andel med fråga om tobak, år 2011 Andel patienter, 13 år och äldre som under året har en journalförd fråga om tobak (sökord tobak eller notering i Ge 41)

11 Landstingsdirektörens stab

12 Andel med notering om fysisk aktivitet, år 2011 Andel patienter med astma, KOL, hjärtsjukdom eller diabetes som under året har dokumentation om fysisk aktivitet

13 Landstingsdirektörens stab Antal förskrivna FaR primärvård 2007-2011

14 Landstingsdirektörens stab Antal FaR per 1000 listade, år 2011

15 Landstingsdirektörens stab Antal registreringar i palliativa registret, år 2011

16 Landstingsdirektörens stab Kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning

17 Landstingsdirektörens stab Kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning (period tertial 3/2011) 3. Hjärta/kärl, diabetes, stroke: DDD - andelen generiskt simvastatin och pravastatin av ”blodfettssänkare”. (Länsmål=80%) Avser förskrivning till personer folkbokförda i Norrbotten, uthämtat på apotek

18 Landstingsdirektörens stab Kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning

19 Landstingsdirektörens stab Kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning (period tertial 3/2011) 12 Insuliner - andelen (DDD procent) medellångverkande av medellångverkande plus långverkande (mål = >75%) A vser förskrivning till personer folkbokförda i Norrbotten, uthämtat från apoteket

20 Landstingsdirektörens stab Antibiotika – evidens och patientsäkerhet 17 – medel vid UVI > 18 år

21 Landstingsdirektörens stab Antibiotika – evidens och patientsäkerhet (period tertial 3/2011) 17 UVI –andel recipen (%) kinoloner (ciprofloxacin+norfloxacin) av medel vid UVI (primärvårdsmål =18 år folkbokförda i Norrbotten, uthämtat på apoteket

22 Landstingsdirektörens stab Antibiotika – evidens och patientsäkerhet 19b Luftvägsantibiotika – andel recipen V-penicilin (%) primärvårdsmål > 80 Avser förskrivning till barn 0-6 år folkbokförda i Norrbotten, uthämtat på apoteket

23 Landstingsdirektörens stab Antibiotika – evidens och patientsäkerhet (period tertial 3/2011) 19b Luftvägsantibiotika- andel recipen V-pencillin (%) primärvårdsmål > 80 Avser förskrivning till barn 0-6 år folkbokförda i Norrbotten, uthämtat på apotek


Ladda ner ppt "Landstingsdirektörens stab Verksamhetsresultat årsrapport 2011 Vårdval Norrbotten."

Liknande presentationer


Google-annonser