Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enh för Rehabiliteringsmedicin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enh för Rehabiliteringsmedicin"— Presentationens avskrift:

1

2 Enh för Rehabiliteringsmedicin
NEUROREHABILITERING Richard Levi Professor Umeå Universitet. Enh för Rehabiliteringsmedicin

3 Stroke: ”Naturalförlopp” (Brunnström m fl)
Spasticitet Synergier Finmotorik Följdtillstånd & komplikationer Sväljning Blåsa/tarm Aspiration/pneumoni Central neuropatisk smärta Skulderproblematik Dysfasi Neglect & apraxi Depression

4 Multipel skleros: R-R, primärprogressiv, sekundärprogressiv
Pseudoskov, Uthoff’s fenomen, värmeintolerans Följdtillstånd och komplikationer Fatigue Spasticitet Blåsa/tarm Kognitiv dysfunktion Affektiva störningar Språk, tal och sväljning Smärta

5 Parkinsons sjukdom: Mb Parkinson vs ”parkinsonism” (PSP, MSA, OPCA)
Följdtillstånd & komplikationer On-off fenomen Rörelsehinder Tal och sväljning Demensutredning

6 Traumatisk hjärnskada (TBI):
Högriskgrupper och –situationer Fokala skador, DAI, kranialnervsskador, hypofysavulsion Primär vs. sekundär hjärnskada Nekros och apoptos Plasticitetskonceptet: Diachisis Vikariering Redundans Beteendemässig substitution Penumbra Sprouting, remyelinisering…

7 Traumatisk hjärnskada (TBI): forts
Följdtillstånd & komplikationer Neuroendokrina störningar (central dysautonomi, hyperhypofagi, hypofysinsufficiens..) Heterotopisk bennybilning (HO) Spasticitet Epilepsi Organiska psykosyndrom Posttraumatisk hydrocephalus

8 Ryggmärgsskador (SCI):
Högriskgrupper och –situationer ASIA klassifikationen NLL AIS impairment scale Neuroanatomiska syndrom Primär vs sekundär ryggmärgsskada F. ö. se TBI avseende patofysiologi och plasticitet

9 Ryggmärgsskador (SCI) forts:
Följdtillstånd & komplikationer AD (autonom dysreflexi) Spasticitet Smärta (nociceptiv & neuropatisk) Blås & tarm & sex HO heterotopisk ossifikation Posttraumatisk progressiv myelopati Skulderproblematik Decubitalsår

10 Motorneuronsjukdomar:
Ofta blandad ÖMN- & NMN-bild Pareser, spasticitet, atrofi, fascikulationer Ofta palliation snarare än rehabilitering

11 Vissa viktiga koncept i neurorehabilitering:
”Forced-use paradigm” & CIMT (constraint-induced movement therapy) ”learned non-use” fMRI, transkortikal magnetstimulering: kortikal representation (”kartor”) – neuroplasticitet EMG-triggered neuromuscular electrical stimulation (ENES) – sensorisk feedback Neuroprotektion

12 Vissa viktiga koncept i neurorehabilitering forts:
Neuroregeneration Stamceller Neurotrofa faktorer Axonal guidning/bryggor Elimination av fysiska och molekylära regenerationshinder Fysiologiska regenerationsmekanismer Pruning Sprouting Inväxt (ingrowth) Unmasking (aktivering av tidigare ”tysta” synapser) Diachisis (se nedan)

13 Vissa viktiga koncept i neurorehabilitering forts:
”Neuroplasticitet”: CNS förmåga att reorganisera strukturellt och funktionellt: Under individens utveckling och mognad Inlärning Deprivation Som svar på skada/sjukdom Diachisis (von Monakow 1835—1930) Områden funktionellt/strukturellt kopplade till ett skadat område drabbas av funktionsförlust sekundärt till förlust av neuralt inflöde från det skadade området

14 Bottom line: Hjärnan är plastisk ”Use it or lose it”
Neuroforskning stödjer nyttan av neurologisk rehabilitering


Ladda ner ppt "Enh för Rehabiliteringsmedicin"

Liknande presentationer


Google-annonser