Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NEUROREHABILITERING Richard Levi Professor Umeå Universitet. Enh för Rehabiliteringsmedicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NEUROREHABILITERING Richard Levi Professor Umeå Universitet. Enh för Rehabiliteringsmedicin."— Presentationens avskrift:

1

2 NEUROREHABILITERING Richard Levi Professor Umeå Universitet. Enh för Rehabiliteringsmedicin

3 Stroke : ”Naturalförlopp” (Brunnström m fl) –Spasticitet –Synergier –Finmotorik Följdtillstånd & komplikationer –Sväljning –Blåsa/tarm –Aspiration/pneumoni –Central neuropatisk smärta –Skulderproblematik –Spasticitet –Dysfasi –Neglect & apraxi –Depression

4 Multipel skleros: R-R, primärprogressiv, sekundärprogressiv Pseudoskov, Uthoff’s fenomen, värmeintolerans Följdtillstånd och komplikationer –Fatigue –Spasticitet –Blåsa/tarm –Kognitiv dysfunktion –Affektiva störningar –Språk, tal och sväljning –Smärta

5 Parkinsons sjukdom: Mb Parkinson vs ”parkinsonism” (PSP, MSA, OPCA) Följdtillstånd & komplikationer –On-off fenomen –Rörelsehinder –Tal och sväljning –Demensutredning

6 Traumatisk hjärnskada (TBI): Högriskgrupper och –situationer Fokala skador, DAI, kranialnervsskador, hypofysavulsion Primär vs. sekundär hjärnskada Nekros och apoptos Plasticitetskonceptet: –Diachisis –Vikariering –Redundans –Beteendemässig substitution –Penumbra –Sprouting, remyelinisering…

7 Traumatisk hjärnskada (TBI): forts Följdtillstånd & komplikationer –Neuroendokrina störningar (central dysautonomi, hyperhypofagi, hypofysinsufficiens..) –Heterotopisk bennybilning (HO) –Spasticitet –Epilepsi –Organiska psykosyndrom –Posttraumatisk hydrocephalus

8 Ryggmärgsskador (SCI): Högriskgrupper och –situationer ASIA klassifikationen –NLL –AIS impairment scale –Neuroanatomiska syndrom Primär vs sekundär ryggmärgsskada F. ö. se TBI avseende patofysiologi och plasticitet

9 Ryggmärgsskador (SCI) forts: Följdtillstånd & komplikationer –AD (autonom dysreflexi) –Spasticitet –Smärta (nociceptiv & neuropatisk) –Blås & tarm & sex –HO heterotopisk ossifikation –Posttraumatisk progressiv myelopati –Skulderproblematik –Decubitalsår

10 Motorneuronsjukdomar: Ofta blandad ÖMN- & NMN-bild Pareser, spasticitet, atrofi, fascikulationer Ofta palliation snarare än rehabilitering

11 Vissa viktiga koncept i neurorehabilitering: ”Forced-use paradigm” & CIMT (constraint-induced movement therapy) ”learned non-use” fMRI, transkortikal magnetstimulering: kortikal representation (”kartor”) – neuroplasticitet EMG-triggered neuromuscular electrical stimulation (ENES) – sensorisk feedback Neuroprotektion

12 Vissa viktiga koncept i neurorehabilitering forts: Neuroregeneration –Stamceller –Neurotrofa faktorer –Axonal guidning/bryggor –Elimination av fysiska och molekylära regenerationshinder Fysiologiska regenerationsmekanismer –Pruning –Sprouting –Inväxt (ingrowth) –Unmasking (aktivering av tidigare ”tysta” synapser) –Diachisis (se nedan)

13 Vissa viktiga koncept i neurorehabilitering forts: ”Neuroplasticitet”: CNS förmåga att reorganisera strukturellt och funktionellt: –Under individens utveckling och mognad –Inlärning –Deprivation –Som svar på skada/sjukdom Diachisis (von Monakow 1835—1930) –Områden funktionellt/strukturellt kopplade till ett skadat område drabbas av funktionsförlust sekundärt till förlust av neuralt inflöde från det skadade området

14 Bottom line: Hjärnan är plastisk ”Use it or lose it” Neuroforskning stödjer nyttan av neurologisk rehabilitering


Ladda ner ppt "NEUROREHABILITERING Richard Levi Professor Umeå Universitet. Enh för Rehabiliteringsmedicin."

Liknande presentationer


Google-annonser