Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur ska jag kunna sova gott om natten när jag varje dag filtrerar bort 99,99% av den information jag kunde ha tagit till mig – hur kan jag vara säker på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur ska jag kunna sova gott om natten när jag varje dag filtrerar bort 99,99% av den information jag kunde ha tagit till mig – hur kan jag vara säker på."— Presentationens avskrift:

1 Hur ska jag kunna sova gott om natten när jag varje dag filtrerar bort 99,99% av den information jag kunde ha tagit till mig – hur kan jag vara säker på att den tiondels promille som jag faktiskt nyttjar är den för mig mest relevanta, när jag inte ens nosat på resten? (ur Ögonblickets tyranni av Thomas Hylland Eriksen)

2 Informationssökning & sökstrategi Doktorandkurs 040921 Linda Karlsson, Lotta Wogensen

3 Informationskompetens (information literacy) förmågan att söka, kritiskt granska och kreativt använda information …utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, - följa kunskapsutvecklingen (Högskolelagen, SFS 1992:1434 kap 1 §9)

4 Information Literacy IT Literacy Computer Literacy Library Skills Information Skills Learning to learn

5 från industrisamhälle till informations- & kunskapssamhälle från informationsknapphet till informationsöverflöd från undervisning till lärande

6 från informationsåtervinning till informationsanvändning från färdigheter till förståelse

7 Sökprocessen inse vilken information som behövs söka fram, utvärdera & välja information använda informationen: tolka, analysera, lösa problem eller uppgift, skapa ny kunskap

8 Sökord ”Svårt hitta rätt sökord” brainstorming tankekartor ämnesord tesaurus

9 Sökstrategi

10 ”Lär man sig bättre om man jobbar i grupp?” Tankeredskap Sökord

11 Sökmetodik ”Olika system har olika strategier” ”Svårt med ’precisa’ sökningar’” ”Svårt att begränsa sig” ”För många/få träffar” sökspråk booelsk söklogik trunkering frassökning fält

12 webbsidor böcker uppslagsverk samtal film artiklar

13 ”Var söka vad?”

14 Informationskällor:

15 Vega Libris Fjärrlån

16 DOAJ ”Artikeldatabaserna är svåröverskådliga. Tycker även att det är svårt att veta vilken databaser man ska använda sig av (Djungel)” Tankeredskap Tidskrifter

17 - ”När man söker på nätet händer der att sidor inte är uppdaterade, man är ibland inte säker på hur bra infon är” +”man hittar mycket information i olika språk, från olika länder” Scirus RDN Tankeredskap Webbplatser

18 Webbsida för kursen www.mah.se/bit/kurser Kursmaterial >> Informationssökning för doktorander - MAH001, 2p

19 ”Where is the Life we have lost in living? Where is the Wisdom we have lost in knowledge? Where is the Knowledge we have lost in information?” T.S. Eliot The Waste land


Ladda ner ppt "Hur ska jag kunna sova gott om natten när jag varje dag filtrerar bort 99,99% av den information jag kunde ha tagit till mig – hur kan jag vara säker på."

Liknande presentationer


Google-annonser