Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medieplanering och hur man håller beståndet aktuellt och levande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medieplanering och hur man håller beståndet aktuellt och levande"— Presentationens avskrift:

1 Medieplanering och hur man håller beståndet aktuellt och levande
Aleksandra Erlandsson Pedagogiska centralen Malmö

2 VILKA FUNKTIONER HAR ETT SKOLBIBLIOTEK?
Vara en arena för lärande och upplevelse Stödja undervisningen Fungera som ett kollektivt läromedel Vara en kreativ miljö för elevernas skapandet Systematisera och marknadsföra skolans material Förmedla information, lära söka och kritisk granska Väcka läslust och nyfikenhet Fungera som ett kulturrum, ett mötesplats för ord, bild och musik

3 VAD ÄR ETT BRA MEDIABESTÅND?
Anskaffat i enlighet med skolans inriktning, arbetssätt och mål Användbart i skolarbetet Kritiskt granskat Aktuellt Täcker alla ämnen Lockar och erbjuder till användning Rätt språknivå i facklitteraturen Elektroniska medier anpassade för barn En mediesamling, men som kan ha olika placeringar i huset

4 VILKA MEDIER BÖR FINNAS I ETT SKOLBIBLIOTEK?
Uppslagsverk: allmänna & speciella, ordlistor och språklexikon Facklitteratur som följer skolans ämnen Skönlitteratur för lästräning, temaläsning och läsupplevelser Pedagogisk litteratur Tidningar och tidskrifter och/eller Skolans Artikelservice från Bibliotekstjänst Cd-rom med allmänna uppslagsverk och referens-databaser t.ex. Alex, Nationalencyklopedin Tillgång till databaser via Internet t.ex. egen bibliotekskatalog, Mediearkivet, Landguide, Alex on-line, Presstext, Skolurvalet Video ev. UR-program Bibliografier för att hitta teman i skönlitteratur Talböcker, ljudböcker, bok och band, DAISY

5 PRAKTISKA TIPS

6 PRAKTISKA TIPS GÖR EN MEDIEPLAN
Hur ser biblioteket ut idag? Vem ska använda medier? Vilka typer av medier ska finnas? Vilken nivå ska medierna ligga på? Vilket förhållande har skolbiblioteket till andra bibliotek? Hur anskaffar vi medier? Hur gamla får böckerna bli? Vad som ska omplaceras, magasineras eller utrangeras? Vad ska skolbibliotekscentralen/folkbiblioteket komplettera med? Vad behövs göras nu? Handlingsplan för närmaste året. Hur kommer skolbiblioteket att utvecklas? Mer långsiktigt plan.

7 PRAKTISKA TIPS MEDIEBERÄKNING - DANMARK

8 PRAKTISKA TIPS MEDIEBERÄKNING – SVERIGE
Grundbeståndet oavsett skolans storlek bör vara: 3000 volymer x BTJ:s genomsnittliga och aktuella mediepris f.n. ca 175 :- (290:-) Därutöver behövs 3 band/elev under en uppbyggnadsperiod av 3-4 år Därefter medel motsvarande 1 band/elev/år i nyanskaffning + kostnader för abonnemang och databaser

9 PRAKTISKA INKÖPSTIPS GÖR BIBLIOTEKET TILL ”ALLAS BIBLIOTEK”
Ta reda på lärarnas synpunkter. Låt eleverna önska vad som ska köpas. Bilda en inköpsgrupp. Som en del av arbetet med Bokjuryn med yngre elever kan en Barnbokskatalog gå runt där barnen får kryssa för böckerna de vill ha i biblioteket.

10 PRAKTISKA INKÖPSTIPS TÄNK I TEMA
Beställ hellre mycket inom ett fackområde än lite av varje. BTJ:s katalog Temaläsning för barn och ungdom

11 PRAKTISKA INKÖPSTIPS HÅLL KOLL PÅ UTBUDET
BTJ:s vandringsutställningar och bokprat Sambindningslistor och mediakataloger on-line Barnbokens dag anordnad av Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen - BMF Bok- och biblioteksmässan

12 PRAKTISKA TIPS BESTÄLL BIBLIOTEKSINBUNDET
I längden tjänar man oftast på att köpa de något dyrare BTJ-banden, som är mer hållbara och dessutom är utrustade. Använd tiden i biblioteket pedagogiskt! Ska böckerna bara användas under en kortare tid, kan man kanske nöja sig med pocket från bokhandeln eller förlaget En bok för alla.

13 PRAKTISKA INKÖPSTIPS FÖRLAG SPECIALISERADE PÅ LÄTTLÄST
Hegas – Opal – LL-förlaget –

14 PRAKTISKA INKÖPSTIPS BOKHANDLAR MED ENGELSKA BÖCKER
Utbildningsstaden/Teachers’ Bookshop – English Book Centre –

15 PRAKTISKA INKÖPSTIPS LITTERATUR PÅ INVANDRARSPRÅK
Kulturrådets katalog Barn- och ungdomsböcker på andra språk än svenska Aagots Bogimport i Köpenhamn – skön- och facklitteratur på 25 språk för barn och vuxna

16 PRAKTISKA INKÖPSTIPS TÄNK PÅ VISNINGSRÄTTIGHETER
Privat bruk Hyrrättigheter Institutionella rättigheter Skolor Folkbibliotek AV-centraler

17 HUR HÅLLER VI SKOLBIBLIOTEKET AKTUELLT?
Skolbiblioteket måste utvecklas hela tiden Material skall köpas kontinuerligt Beståndet måste vara uppdaterat och anpassat till skolarbetet Översyn av beståndet – A & Ö!

18 VARFÖR GÖR VI EN BESTÅNDSÖVERSYN…
För att öka attraktionen För att öka tillgängligheten För att ha en aktuell mediesamling För att rensa bort material med inaktuella och t.o.m. felaktiga uppgifter För att hålla en bra kvalité på mediebeståndet

19 … OCH VARFÖR GÖR VI INTE DET?
Har inte tid Är rädda för att göra något fel Känner motviljan att ta bort något från beståndet

20 URVALSKRITERIER VID BESTÅNDSÖVERSYNEN
Fysisk kondition Aktualitet Antalet exemplar Efterfrågan baserad på utlåningsstatistiken Utrymmen

21 URVALSKRITERIER VID BESTÅNDSÖVERSYN FYSISK KONDITION
Trasiga Smutsiga Dålig inbundna Slarvig hanterade Sönderlästa

22 URVALSKRITERIER VID BESTÅNDSÖVERSYN AKTUALITET
Aktuella uppgifter saknas (t.ex. böcker om geografi och samhällskunskap, politik, naturvetenskap, datafrågor m.m.) Innehåller föråldrade anvisningar, upplysningar, lagar, statistiska uppgifter, tabeller av olika slag Innehåller föråldrade synpunkter i t.ex. historia

23 URVALSKRITERIER VID BESTÅNDSÖVERSYN ANTALET EXEMPLAR
Tidigare omtalad titel som har köpts i flera exemplar Gruppuppsättningar som inte används länge ”Modeämne” eller författare Gamla upplagor ersatta med nya

24 URVALSKRITERIER VID BESTÅNDSÖVERSYN EFTERFRÅGAN
Materialet har varit utlånat vid få tillfällen Materialet har inte blivit utlånat under den senaste tiden

25 URVALSKRITERIER VID BESTÅNDSÖVERSYN UTRYMMEN
Hyllplanen har ingen ”luft” Dåliga exponeringsmöjligheter Bokhyllorna ser ut som lagerhyllor

26 HUR MYCKET SKALL GALLRAS?
Lika mycket som köps in (färdigväxta bibliotek) Hårdare gallring om den inte görs kontinuerligt Det bör finnas 15-20% luft på hyllorna

27 VAD KAN VI GÖRA MED UTGALLRAD MATERIAL?
Magasinera Fråga kollegor om någon behöver materialet till ett praktiskt arbete Sälj i samband med skolans olika aktiviteter Erbjuda barnen som hjälper i biblioteket Fråga barnbibliotekarie om folkbiblioteket behöver något extra exemplar Samla böcker till en bildbank Slänga

28 Lycka till!

29 Bemanna skolbiblioteken!

30 Litteraturlista Ekström, Anette: Skolbibliotek för lärande! Idéer och tips för dig som ska bygga upp eller utveckla verksamheten.- Lund: BTJ, 2003 2. Höglund, Anna-Lena, Klingberg, Ch Christer: Strategisk medieplanering för folkbibliotek.- [u.o.]: Janus, 2001 3. Lykke larsen, Hans: Indretning af skolbiblioteker – fra skolebibliotek til paedagogisk servicecenter.- Bjert: Bibliodan, 1997 4. Tumregler för skolbibliotek!


Ladda ner ppt "Medieplanering och hur man håller beståndet aktuellt och levande"

Liknande presentationer


Google-annonser