Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till tabell 1. Tabell 1: Översikt över standardindelningar (1) Användning Tabell 1 är en lista med standardindelningar med breda tillämpningsområden,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till tabell 1. Tabell 1: Översikt över standardindelningar (1) Användning Tabell 1 är en lista med standardindelningar med breda tillämpningsområden,"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till tabell 1

2 Tabell 1: Översikt över standardindelningar (1) Användning Tabell 1 är en lista med standardindelningar med breda tillämpningsområden, t.ex. begrepp för t.ex. form (lexikon, periodika) eller innehållsmässig aspekt (forskning, historia). Tabell 1 används aldrig ensamt (-1); kan vid behov användas med alla nummer i schemat

3 Tabell 1 – kan användas överallt om det inte finns en anvisning som säger något annat Alltid minst två siffror varav den första är 0 Tabell 1: Översikt över standardindelningar (2)

4 Översikt 01 - Filosofi och teori 02 - Diverse 03 - Lexikon, uppslagsverk och konkordanser 04 - Särskilda ämnen 05 - Seriella publikationer 06 – Organizations and management 07 – Utbildning, forskning, relaterade ämnen 08 – Grupper – historia och beskrivning 09 – Historisk, geografisk eller biografisk aspekt Tabell 1: Översikt över standardindelningar (3)

5 Standardindelningarna listas vanligtvis inte i schemana. Undantag: För att fylla ut tre-siffriga nummer. För angivande av att standardindelningar klassificeras någon annanstans. För att kunna hänvisa till relaterade noter För att ange förändrad eller utökad betydelse. Andra standardindelningar behåller sin mening om de inte anvisas någon till annan plats. Tabell 1: Översikt över standardindelningar (4)

6 Tabell 1: tillämpningsprinciper Principer för att tillfoga standardindelningar Antal inledande nollor Antal standardindelningar som kan tillfogas Tabell 1:s prioritetsordning Begränsning till ämnen som ungefärligen motsvarar hela klassen

7 Tabell 1: Antal inledande nollor Standardindelningar och 0 Standardindelningar börjar alltid med en ensam nolla om det inte finns en anvisning som säger något annat Anvisningar ges alltid i schemat om mer än en nolla ska användas, t.ex. 271.9 Församlingar eller ordnar för kvinnor 271.90001-271.90008 Standardindelningar

8

9 Slutnollor för huvudklasser och divisioner Slutnollor tas bort innan standardindelning läggs till Exempel huvudklasser: Uppslagsverk i naturvetenskap: 500 + 03 = 500-00 + 03=503 Exempel divisioner: Uppslagsverk i matematik: 510 + 03 = 510-0 + 03=510.3 Finns flera undantag från denna regel

10 Tabell 1: Antal standardindelningar som kan tillfogas Tillfoga inte mer än en standardindelning om det inte finns en anvisning som säger något annat. Undantag: Första standardindelningen har förändrad eller utökad betydelse (som – 04 särskilda ämnen alltid har) Standardindelningar omplacerade till nummer utan nollor (vanligtvis vid geografisk aspekt t.ex. administration vid kriminalvårdsanstalter i Storbritannien 365.941068 (Kolla)

11 Tabell 1: Prioritetsordning (1) Observera följande prioritetsordning,om det inte finns en anvisning som säger något annat Särskilda ämnen …- 04 Utbildning, forskning, relaterade ämnen (utom – 074, - 075) …- 07 Ledarskap -068 … Behandling av särskilda …länder, platser …- 093-099 Museer, samlingar, utställningar …- 074 Historisk eller geografisk behandling (utan underindelning)...- 09 Seriella publikationer- 05

12

13 Prioritetsordningen sätts ur spel av: Författarens intention Tillämpningsregler, t.ex. undervisning i ekonomi för sjukhusadministration 362.110681 (inte 362.11071) - 07 Undervisning ligger högre i prioritetsordningen än – 068 – Management but teaching is applied to management Nollregeln, t.ex. administration av fängelser i Storbritannien 365.941068 (inte 365.068) - 068 – Management högre i prioritetsordning än 093-099 Geografisk aspekt, men 365.09 förflyttat till 365.9 Tabell 1: Prioritetsordning (2)

14 Tabell 1 Redundans Tillfoga inte standardindelning som är underförstådd, t.ex. - 0285 Databehandling, datorapplikationer Tillfogas i allmänhet inte till nummer inom 004-006 Datavetenskap - 0905 2000-talet (21:a århundradet) Tillfoga inte om inte tidsperioden är en viktig del av ämnet

15 Begränsning till ungefärligen det hela (1) (Varning) Standardindelningar kan bara tillfogas ämnen som ungefärligen motsvarar hela numrets betydelse om inte en anvisning anger något annat. 595.44 Spindlar 595.4409794 Spindlar - Kalifornien 595.44 Svarta änkan (spindel) - Kalifornien

16 Begränsning till ungefärligen det hela(2) Ämnen som ungefärligen motsvarar hela numret Ämnen i tvådelade rubriker Ämnen som anges i anmärkning om att standardunderindelning kan tillfogas Ämnen i ”Klassificera här”- anmärkningar Ämnen som motsvarar mer än hälften av numrets innehåll Ämnen som täcker åtminstone tre av numrets underindelningar (eller två om numret endast har tre underindelningar) Ämnen som är ekvivalenta till ämnen som ungefärligen motsvarar det hela

17 Begränsning till ungefärligen det hela (3) I en rubrik som innehåller flera termer visar anmärkning att standardindelning kan tillfogas de ämnen i rubriken som ungefärligen motsvarar hela numret 639.2 Kommersiellt fiske, valfångst, sälfångst Standardindelningar används för kommersiellt fiske, valfångst, sälfångst tillsammans; för kommersiellt fiske enbart

18 Tabell 1: Översikt av standardindelningar Översikt -01 Filosofi och teori -02 Diverse -03 Lexikon, uppslagsverk, konkordanser -04 Särskilda ämnen -05 Seriella resurser -06 Organizations and management -07 Utbildning, forskning, liknande ämnen -08 Historia och beskrivning gällande särskilda grupper av personer -09 Historisk eller geografisk aspekt, personer

19 Ämnen i standardindelning - 01 -01 Filosofi och teori Metodik, skolor och riktningar System: modeller (simulering) Klassifikation Språk och kommunikation; förkortningar och symboler Vetenskapliga principer Principer gällande psykologi

20 Ämnen i standardindelning - 02 -02 Diverse Statistik, statistiska diagram, standarder Bilder, modeller, miniatyrer Ämnet som yrke, arbete, hobby Ämnet för personer inom särskilda yrken Matriklar och adresskalendrar över personer och organisationer Patent och identifikationsmärken Hjälptekniker och procedurer; apparatur, utrustning, material Beräkningar av arbetskraft, tid, material; prisutveckling

21 -03 Lexikon, uppslagsverk, konkordanser Tesaurer -04 Särskilda ämnen Använd endast när den är utsatt i schemat. Andra standardindelningar kan tillfogas denna -05 Seriella resurser Oavsett form eller frekvens Ämnen i standardindelning – 03, -04, - 05

22 -06 Organizations and management International, national, state, provincial, local organizations General management Financial, plant, personnel, executive management Management of production, materials, distribution Ämnen i standardindelning – 06

23 -07 Utbildning, forskning, liknande ämnen Särskilda utbildningsnivåer Särskilda typer av forskning Museer, samlingar, utställningar Review (?) och övningar Användning av apparater och utrustning i undervisning Tävlingar, festivaler, priser, ekonomiskt stöd Ämnen i standardindelning – 07

24 -08 Särskilda grupper – historia och beskrivning Uppdelade enligt kön, ålder, släktskap, socioekonomisk status, civilstånd, sexuell läggning Personer med funktionshinder, sjukdomar; begåvade personer Etniska och nationella grupper Ämnen i standardindelning – 08

25 -09 Historisk, geografisk och biografisk aspekt Historiska perioder Uppdelning på allmänna områden och regioner; efter särskilda kontinenter, länder, geografiskt läge (localities), utomjordiska världar Enskilda personer, samlingsbiografier, andra varelser behandlade som individer 092 – biografi 0922 - samlingsbiografi Ämnen i standardindelning – 09

26 Standardtillämpning: Exempel 1 (1) Journal of climate 551.605 LCSH: Climatology – Periodicals Ingångar i relativa indexet: Climatology551.6 PeriodicalsT1-05

27 Journal of climate 551.605 551.6Climatology and weather Standard subdivisions are added for either or both topics in heading 05Serial publications (from Table 1) Standardtillämpning: Exempel 1 (2)

28 Elevator maintenance manual 621.8770288 LCSH Elevators – Maintenance and repair Ingångar i relativa indexet: Elevators (Lifts)621.877 MaintenanceT1-0288 RepairsT1-0288 Standardtillämpning: Exempel 2 (1)

29 Elevator maintenance manual 621.8770288 621.899Elevators 0288Maintenance and repair (från Tabell 1) Standardtillämpning: Exempel 2 (2)

30 Huvudklass eller avdelningsnummer: Exempel 1 A visual dictionary of archiecture 720.3 LCSH Architecture – Dictionaries Ingångar i relativa indexet: Architecture720 Dictionaries – specific subjectsT1-03

31 A visual dictionary of archiecture 720.3 72Architecture (slutnollan tas bort innan notation tillfogas) 03Dictionaries, encyclopedias, concordances (från Tabell 1) Huvudklass eller avdelningsnummer: Exempel 1(2)

32 Philosophy of language 401 LCSH: Language and languages – Philosophy Ingångar i relativa indexet: Language400 PhilosophyT1-01 Huvudklass eller avdelningsnummer: Exempel 2 (1)

33 Philosophy of language 401 4Language (slutnollor tas bort innan notation tillfogas) 01Philosophy and theory (från tabell 1) Huvudklass eller avdelningsnummer: Exempel 2 (2)

34 Flera nollor: Exempel 1 (1) Lives of laureates: Eighteen Nobel economists 330.0922 LCSH: Economists – Biography Ingångar i relativa indexet: Economists330.092 Economics330 Collected biographyT1-0922

35 Lives of laureates: Eighteen Nobel economists 330.0922 33Economic (slutnollan tas bort innan notation tillfogas) 0Extra nolla för standardindelning enligt anvisning vid 330.09, Historisk eller geografisk aspekt, personer inom nationalekonomi som disciplin 0922Collected persons treatment (från tabell 1) Flera nollor: Exempel 1 (2)

36 Omplacerad standardindelning Exempel 1 (1) The lives of the painters 759 LCSH: Painters – Biography Ingångar i relativa indexet: Painters (Artists)759 Painting – art750 BiographyT1-092

37 The lives of the painters 759 750Painting and paintings 750[.9]Historical, geographic, persons treatment Do not use; class in 759 759Historical, geographic, persons treatment (ingen vidareindelning ges för personer) Omplacerad standardindelning Exempel 1 (2)

38 Mer än en standardindelning är möjlig. Exempel 1 (1) Journal of the American Medical Association 610.6 LCSH: Medicine – Periodicals American Medical Association – Periodicals Ingångar i relativa indexet: Medicine610 PeriodicalsT1-05 Associations see also Organizations OrganizationsT1-06

39 Journal of the American Medical Association 610.6 61 Medicine (slutnollan tas bort innan notation tillfogas) 06Associations (från tabell 1) Observera: -06 ligger högre i prioritetstabellen än - 05 Mer än en standardindelning är möjlig. Exempel 1 (1)

40 Motsvarar ungefärligen hela numret. Exempel 1 (1) Tango!: the dance, the song, the story 793.33 LCSH: Tango (Dance) - Argentina - History Tango (Dance) – History Tango (Dance) – Pictorial works Ingångar i relativa indexet: Tangos793.33 Geographic treatmentT1-09 ArgentinaT2-82 HistoryT1-09 Pictorial worksT1-0222

41 Tango!: the dance, the song, the story 793.33 793.33 Ballroom dancing (Round dances) Including disco dancing, fox trot, jitterbug, waltz) Tango motsvarar ungefärligen inte hela sällskapsdans så därför tillfogas inga standardindelningar Motsvarar ungefärligen hela numret. Exempel 1 (1)


Ladda ner ppt "Introduktion till tabell 1. Tabell 1: Översikt över standardindelningar (1) Användning Tabell 1 är en lista med standardindelningar med breda tillämpningsområden,"

Liknande presentationer


Google-annonser